אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
רשות ני"ע והפיקוח על הבנקים חייבו את לאומי להסביר הליך בחירת משרד רו"ח צילום: אוראל כהן

רשות ני"ע והפיקוח על הבנקים חייבו את לאומי להסביר הליך בחירת משרד רו"ח

בדיווח שפרסם הבנק הוא חושף את התהליך הסבוך של בחירת המשרד, במסגרתו הכתיב סומך חייקין - KPMG מגבלות על בחירת המשרד שישתף עמו פעולה בעבודת הביקורת

02.10.2017, 09:29 | רחלי בינדמן

בהוראת רשות ניירות ערך והפיקוח על הבנקים נדרש בנק לאומי בניהולה של רקפת רוסק עמינח להרחיב את מסגרת הגילוי סביב המינוי מחדש של משרדי רו"ח סומך חייקין (KPMG) וקוסט פורר (EY) כרו"ח מבקרים משותפים של הבנק. לפי הוראות ניהול בנקאי תקין, העוסק בהחלפת רו"ח מבקר, נדרש בנק אחת לשלוש שנים או בעת סיום תקופת מינוי של רו"ח לקיים דיון של ועדת הביקורת של הדירקטוריון על אפשרות החלפת רואה החשבון.  

קראו עוד בכלכליסט

הדיווח המתוקן של הבנק שפורסם לפני יום כיופר חושף התנהלות פתלתלה מאחורי הקלעים של הליך בחירת המשרד המבקר של הבנק שכלל גם התניה של משרד KPMG לחלוק עם משרד אחר את הליך הביקורת בכך שיהיה מדובר באחד משלושה משרדים – BDO, דלויט ו-EY.

ועדת הביקורת של הבנק החליטה בסוף אוגוסט 2016 לפתוח בתהליך של בחירת רו"ח מבקר והוחלט כי חמשת משרדי רואי החשבון הגדולים ייכללו בו. בהתאם נשלחה פנייה של הבנק למשרדים אלה. בשלב מוקדם של התהליך הליך התקבלה הודעה ממשרד בריטמן אלמגור, לפיה הם אינם משתתפים, כיוון שהם מעניקים לבנק עבודת ייעוץ שאינה מאפשרת עמידה בכללי אי תלות.

על פי הבנק, במסגרת הדיונים של ועדת הביקורת היא בחנה אם טובת הבנק המשך ביקורת משותפת על ידי שני משרדי רואי החשבון המכהנים. בתום הדיונים הוגשה המלצה לדירקטוריון על מינוי משרד KPMG ו-PWC כרואי חשבון מבקרים משותפים של הבנק. דירקטוריון הבנק החליט לבקש מוועדת הביקורת לבחון היבטים נוספים ולהתייחס לשאלות נוספות שהועלו על ידי הדירקטורים.

מתברר כי בהמשך קיימה ועדת הביקורת מספר דיונים וגיבשה המלצה שונה של הוועדה למינוי משרד EY ומשרד BDO כרואי החשבון המשותפים של הבנק. אלא שמשום מה המלצה זו לא אושרה על ידי הדירקטוריון והומלץ לבסוף ברוב דעות למנות מחדש את KPMG ו-EY כרואי החשבון המבקרים של הבנק לשנת 2017. ועדת הביקורת אף הגישה לבקשת הדירקטוריון שתי חלופות לעניין רואי החשבון המבקרים של הבנק לשנת 2018 שהראשונה היא מינוי משרד KPMG יחד עם משרד PWC והחלופה השניה היא המשך כהונה של KPMG ביחד עם EY.

בערב יום כיפור דיווח הבנק כי בסוף אוגוסט האחרון, לאחר שדן בהמלצת ועדת הביקורת החליט דירקטוריון הבנק ברוב דעות של שישה דירקטורים מול דעת מיעוט של דירקטור אחד לאשר את החלופה השניה שהוצעה על ידי ועדת הביקורת - כלומר את השארת המצב הקיים על כנו וזאת החל ממועד האסיפה הכללית השנתית הקרובה של הבנק לשנת 2017 ועד למועד האסיפה השנתית הבאה. בבנק מסבירים כי החלטת הדירקטוריון לבחור בחלופה ב' התבססה בין היתר על כך שמדובר בשני המשרדים המובילים בעלי ניסיון רב ומומחיות בביקורת של בנקים בישראל וכן בתחום האקטואריה.

בבנק מבהירים כי נמסר לדירקטוריון ולועדת הביקורת מכתב ממשרד KPMG כי הם מעדיפים לשמש כרואי החשבון המבקרים של הבנק לבדם וממילא, גם לשאת במלוא האחריות המתחייבת ואולם הם יהיו נכונים לקיים ביקורת משותפת עם משרד אחר ובלבד שלמשרד זה יש את הנסיון והיכולת המקצועית הנדרשים. KPMG התנה את הביקורת המשותפת בכך שייבחר אחד המשרדים הבאים: EY, BDO ו-דלויט "שלמיטב שיפוטים הם המשרדים היחידים בישראל לצד KPMG שלהם הנסיון הדרוש".

המפקחת על הבנקים חדוה בר , צילום: עמית שאבי המפקחת על הבנקים חדוה בר | צילום: עמית שאבי המפקחת על הבנקים חדוה בר , צילום: עמית שאבי

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות4 תגובות לכתיבת תגובה לכתיבת תגובה