אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
כך תיערכו לתיקוני החקיקה בתחום המס צילום: שאטרסטוק

כך תיערכו לתיקוני החקיקה בתחום המס

החקיקה החדשה במיסוי חברות הארנק ובמשיכות כספים מחברות על ידי בעלי מניות מגבירה את הצורך בתכנון מס מיטבי והיערכות נכונה

10.11.2017, 07:30 | רו"ח אריק כהן

כמדי שנה, מומלץ להיערך נכון לקראת סיום שנת המס ותחילת השנה הבאה לצורך תכנון מס מיטבי. השנה חשוב במיוחד לשים לב לשינויי החקיקה והרגולציה, שכן בשנת 2017 הייתה חקיקה חדשה בתחום המסים, ובמיוחד בתחום של מיסוי חברות "ארנק" ומשיכות בעלים. להלן תזכורת לחקיקה בנושאים אלו, וכן המלצות להיערכות לתום שנת המס הנוכחית.

  , צילום: טל שחר צילום: טל שחר   , צילום: טל שחר

חברות ארנק

 

הרקע לחקיקה החדשה הוא התופעה ההולכת וגוברת של יחידים המועסקים בתפקידים ניהוליים, מתן שירותי ניהול וייעוץ, הבוחרים לעשות זאת באמצעות חברה בבעלותם - כך שלמעשה נותן השירות הוא החברה ולא היחיד.

אחת הסיבות לכך היא רצון להפחית את תשלומי המס והביטוח הלאומי המוטלים על בעלי מניות יחידים במשיכת הכספים מהחברה. זאת כיוון ששיעור המס המוטל על חברות נמוך משמעותית (24% בשנת 2017 ו-23% בשנת 2018) משיעור המס המוטל על יחידים (מס שולי של 47%).

בישראל, שיטת המיסוי המוטלת על תאגידים היא דו-שלבית, כך שבסופו של דבר המס האפקטיבי של בעל מניות יחיד בחברה אמור להיות דומה לזה החל על יחיד שאינו מחזיק בחברה.

בשלב הראשון בשיטת המיסוי הדו-שלבי מוטל על החברה שיעור מס נמוך, ובשלב השני המיסוי מוטל על יתרת הרווחים המחולקים כדיבידנד בידי בעל המניות. כלומר, השלב השני נתון להחלטת החברה: החברה שוקלת אם לחלק דיבידנד או לא, ובכך היא יכולה לדחות את המיסוי של בעל המניות. הפחתת המס האמורה באה לידי ביטוי בצבירת רווחי החברה כעודפים ושמירתם ב"ארנק" לצורך השקעה, מבלי לחלק דיבידנד וכך למעשה לא מיושם השלב השני בשיטה.

בשל היעדר חקיקה בנושא, ניסתה רשות המסים - בקושי רב - להילחם בתופעה אשר מביאה להפחתת מס "בלתי נאותה" לטעמה. החל מהשנה, נחקק סעיף חדש בפקודת מס הכנסה המפרט את המצבים בהם הכנסות החברה ייחשבו כהכנסותיו של בעל המניות בה.

בהתאם לסעיף החדש, הכנסה חייבת של חברה המוחזקת בידי חמישה בני אדם לכל היותר, ונובעת מפעילותו של יחיד שהינו בעל 10% לפחות בזכויות החברה, תיחשב כהכנסתו של היחיד ולא של החברה. זאת בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

  • הכנסות החברה הן כתוצאה ממתן שירותי ניהול, או תפקידים של נושאי משרה לחברות אחרות כאשר היחיד הוא נושא משרה באותן חברות.

  • הכנסות החברה נובעות מפעילות היחיד והיא מסוג הפעילויות הנעשות בידי עובד עבור מעסיקו. לעניין זה תיחשב פעילות שהיא בין עובד למעסיקו אם 70% לפחות מהכנסות החברה נובעות מפעילות זו.

  

חריג לתנאים הללו הוא יחיד שהוא בעל מניות מרכזי גם בחברה לה ניתן השירות וגם בחברה נותנת השירות, כלומר בשתי החברות.

יש לבדוק אם הגדרות הסעיף מתקיימות. אם כן, יש לבחון דרכי פעולה לצורך צמצום חשיפת המס, לדוגמה משיכת דיבידנדים או עדכון מקדמות. ישנם מצבים בהם מומלץ לקבל ייעוץ מקצועי לתכנון מס אופטימלי.

משיכות בעלים

 

נושא נוסף שרשות המסים מנסה לאכוף כבר שנים רבות הוא נושא משיכות כספים של בעלי מניות מחברות, בטענה שמדובר בהכנסה בידי אותם בעלי מניות.

משיכת בעלים הוגדרה בחקיקה החדשה כמשיכה של כספים (לרבות ניירות ערך, פיקדונות וכיוצא בזה) על ידי בעל המניות מהחברה או העמדת נכסים (כגון דירה, חפצי אומנות, כלי טיס או שיט ותכשיטים) לשימושו האישי של בעל המניות.

בהתאם לסעיף החדש, בעל המניות יחויב במס בתום השנה העוקבת לשנה שבה נמשכו הכספים, כאשר מדובר ביתרה שעלתה על סך של 100,000 ₪ ביום כלשהו בשנה.

לעניין שימוש בדירה, מועד החיוב במס יהיה תום שנת המס שבה הועמד הנכס לשימושו של בעל המניות, וכן כל תום שנה שלאחר מכן עד להשבתו.

החוק החדש נכנס לתוקף החל מ-1 בינואר 2017, כך שמשיכות שנעשו עד ל-31 בדצמבר 2016 ושיוחזרו לחברה עד סוף שנת 2017 לא ייחשבו תחת תחולת החוק החדש.

בנוגע לנכסים כגון דירה, החוק קובע הוראות מעבר לשנים 2018-2017, לפיהן בעל המניות רשאי להשיב את הדירה לחברה עד 31 בדצמבר. במקרה זה הוא ימוסה בגין השימוש בדירה עד ליום השבתה.

לחלופין, החוק גם מאפשר העברת הדירה לבעלותו של בעל המניות עד 31 בדצמבר 2018. במקרה זה, בעל המניות יקבל מהחברה פטור ממס שבח, וכן פטור ממס רכישה בידי בעל המניות. כך ניתן יהיה לדחות את תשלום המס למועד מכירת הדירה בעתיד לרוכש חיצוני או לשלם את המס במועד העברת הבעלות לבעל המניות לבחירתו.

כיוון שבכל מקרה מועד החיוב במס הוא לא לפני 31 בדצמבר 2018, נכון יהיה לגבש מתווה פעולה לגבי משיכות בעלים כדי להיערך בצורה מיטבית לבאות.

הכותב הוא רואה חשבון ועומד בראש חטיבת המס של פירמת הייעוץ וראיית החשבון "בייקר טילי" 
שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות