אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
דיסקונט הפריש 180 מיליון שקל בשל החשיפה לאלוביץ' צילום: אוראל כהן

דיסקונט הפריש 180 מיליון שקל בשל החשיפה לאלוביץ'

ההפרשה שנרשמה להפסדי אשראי בענף מידע ותקשורת מהווה 37% מההוצאה שרשם דיסקונט השנה. עם זאת, צמצום מצבת העובדים וקיצוץ בהוצאות תרמו לזינוק של 66% ברווח הנקי. גם הרווח הנקי של הבינלאומי זינק בזכות תהליכי התייעלות

15.11.2017, 21:41 | רעות שפיגלמן

דו"חות בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי שפורסמו אתמול מעידים על הצלחת צעדי ההתייעלות בשני הבנקים, הקטנים יותר בין חמשת הבנקים הגדולים בישראל. שני הבנקים רשמו עלייה חדה ברווח הנקי, שנבעה מצמצום בהוצאות התפעוליות ועלייה בהכנסות מריבית והמימון מפעילות שוטפת. כל זאת, למרות רעשי רקע שליוו את פעילותם, ולמרות והוצאות והכנסות חד־פעמיות שאינן מחזה נדיר במערכת הבנקאית.

קראו עוד בכלכליסט

בנק דיסקונט, בניהולה של לילך אשר טופילסקי, מסכם את הרבעון השלישי ברווח נקי של 313 מיליון שקל ‑ זינוק חד של 66% ברווח הנקי לעומת הרבעון המקביל אשתקד. רווח זה מייצג תשואה על ההון של 8.6%, לעומת 5.5% ברבעון המקביל.

אבל אחד הנתונים בדו"ח הרבעוני מאותת כנראה על הנזק הכספי שהסבה לדיסקונט ההסתבכות של שאול אלוביץ' ‑ נזק שהבנקים ניסו עד כה להמעיט בחשיבותו. בדו"ח הרבעוני מופיעה הוצאה חריגה על הפסדי אשראי בסעיף "מידע ותקשורת" ‑ 188 מיליון שקל בתשעת הרבעונים הראשונים של השנה, שהם 37% מההוצאות להפסדי אשראי בתקופה זו. אלון גלזר, סמנכ"ל מחקר ואנליסט בנקים בלידר שוקי הון, תולה את ההוצאה הזו באשראי שהעניק הבנק לקבוצת החברות שבבעלות אלוביץ'.

שאול אלוביץ שאול אלוביץ' | צילום: אוראל כהן שאול אלוביץ

דיסקונט: ההתייעלות עובדת

נתוני כמו הוצאה חד־פעמית בהיקף של 28 מיליון שקל שנרשמה ברבעון המקביל, חלף הסדר פלילי בפרשיית סליקה הפורנו וההימורים בחברת הבת כאל, וגם אם מנטרלים את הרווחים המרשימים שרשמה זרוע ההשקעות דיסקונט קפיטל.

הרווח הנקי אחרי נטרול האירועים האלה מותיר לבנק דיסקונט רווח נקי של 269 מיליון שקל ‑ המייצג עדיין עלייה לא מבוטלת של 32% לעומת הרבעון המקביל.

אחת הסיבות לזינוק היא העלייה בהכנסות מריבית על הלוואות שמעמיד הבנק. ההכנסות מריבית שרשם הבנק עומדות על 1.2 מיליארד שקל - עלייה של 1.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

כמו כן, צעדי ההתייעלות של הבנק הצליחו לצמצם בכ־4% את הוצאות התפעול של דיסקונט, לעומת הרבעון השלישי של שנת 2016, והן הסתכמו ב־1.4 מיליארד שקל. דיסקונט נחשב לאורך שנים לבנק לא־יעיל.

זמן רב הוא סבל מיחס יעילות בעייתי של יותר מ־80%. במילים אחרות, יותר מ־80% מההכנסות נבלעו בהוצאות שונות, בעיקר כהוצאות השכר. יחס היעילות מחושב באמצעות חלוקת ההוצאות בהכנסות, ולכן ככל שהוא נמוך יותר, כך היעילות גוברת. כבר בשנה שעברה עמד יחס היעילות של דיסקונט על 70%, וברבעון הנוכחי הביאו מאמצי ההתייעלות של הבנק להורדתו ל־67.9%.

בדיסקונט ממשיכים לנקוט במדיניות של צמצום הוצאות. הבנק פועל לצמצם כל הוצאה גמישה, כגון הוצאות פרסום ושיווק. כמו כן חותרדיסקונט לצמצום מצבת העובדים, באמצעות פרישה טבעית ופרישה מרצון. בשנה שעברה סיימו את עבודתם בבנק 300 עובדים במסגרת מסלול של פרישה מוקדמת מרצון.

למרות התוצאות המשופרות, בדיסקונט הורידו את הרגל מהגז בכל הקשור להעמדת אשראי צרכני למשקי בית. צעד זה בא בתגובה לעלייה בהיקף ההוצאות של הבנק להפסדי אשראי (ביחס ליתרת תיק האשראי). ההוצאות להפסדי אשראי מייצגות סכומים שהעמיד הבנק כהלוואות שקיימת סבירות מסוימת שלא יוחזרו.

ההוצאות המצטברות להפסדי אשראי מתחילת השנה עומדות על 0.49% מכלל תיק האשראי, רמה דומה לזו שנרשמה ברבעון השני השנה, וגבוהה מזו שנרשמה בסוף 2016 (0.34%).

מוקדם יותר השנה אמרה אשר טופילסקי כי היא צופה שרמת הפסדי האשראי תגיע ל־0.4% עד 0.5%, ורמה זו אכן גבוהה מזו שנרשמה בשנים קודמות.

עם זאת, רמת הפסקי האשראי כבר נושקת כעת ‑ ונשקה ברבעון השני ‑ ל־0.5%. לכן מנהלים כעת בדיסקונט מדיניות מוקפדת ושמרנית יותר בהעמדת אשראי צרכני למשקי בית. ואכן, אפשר לראות האטה בצמיחת יתרות האשראי למשקי בית (ללא משכנתאות). בתשעת החודשים שחלפו מראשית השנה צמח סגמנט זה בתיק האשראי ב־8.9%, הרבה פחות מאשר בשנה שעברה, שבה הוא צמח (לאורך 12 חודשים) ב־18.1%.

עוד נתון מעניין שעולה מדו"ח דיסקונט הוא העובדה שכרבע (25%) מהרווח הנקי של הבנק מקורו בפעילות של חברות הבנות כאל וזרוע החיתום. חברת כרטיסי האשראי כאל, שדיסקונט הוא בעל השליטה בה (72%), תרמה 115 מהרווח הנקי לרבעון (35 מיליון שקל מתוך 313) וזרוע ההשקעות דיסקונט קפיטל תרמה 14% (44 מיליון שקל מתוך 313 מיליון שקל). רווחי דיסקונט קפיטל היו גבוהים יותר מבשנה הקודמת, וההערכה בין כתלי הבנק היא שהתוצאות הנוכחיות של זרוע ההשקעות אינן משקפות את הממוצע השנתי האופייני, ובעתיד הן צפויות להתמתן.

הבינלאומי: בלי רעשי רקע

גם הבנק הבינלאומי, בניהולה של סמדר ברבר־צדיק, רשם עלייה בהכנסות הריבית והמימון, וגם הוא הצליח לצמצם את הוצאות התפעול. הבנק סיכם את הרבעון השלישי של השנה ברווח נקי של 203 מיליון שקל — עלייה של 59% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. רווח זה מייצג תשואה על ההון של 11.1%, לעומת תשואה של 7.1% ברבעון המקביל.

בניגוד למצב בבנק דיסקונט, תוצאות הבנק הבינלאומי לא הושפעו במידה ניכרת מרעשי רקע. ההכנסות החד־פעמיות ממסים שרשם הבנק ברבעון הזה עמדו על 32 מיליון שקל. בנטרול ההכנסות האלה עומדת הצמיחה ברווח הנקי על 34% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והתשואה על ההון עומדת על 9.3%.

כמו דיסקונט, גם הבנק הבינלאומי רשם עלייה בהכנסות המימון כתוצאה מצמיחה בפעילות השוטפת (העמדת הלוואות). הכנסות הריבית נטו הסתכמו ב־565 מיליון שקל — עלייה של 2.2% ‑ והוצאות התפעול הצטמצמו ב־3.7% ועמדו על 1.94 מיליארד שקל.

הבינלאומי מתכוון לחלק דיבידנד בהיקף של 100 מיליון שקל. בבנק דיסקונט, שכבר קיבל מוקדם יותר השנה אור ירוק מהפיקוח על הבנקים לשוב ולחלק דיבידנד לאחר שנות יובש ארוכות ‑ עדיין לא שבים לחלק.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות