אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
חברות פרטיות יוכלו להציע טריפל של חשמל, מים ותקשורת, 2 תחנות כוח פרטיות יוקמו ברידינג צילום: עמית שעל

בלעדי לכלכליסט

חברות פרטיות יוכלו להציע טריפל של חשמל, מים ותקשורת, 2 תחנות כוח פרטיות יוקמו ברידינג

הרפורמה בחברת החשמל מגיעה לממשלה, ונוסח הצעת המחליטים שתועבר לשרים כוללת כמה חידושים מפתיעים: תחנות כוח פרטיות יוקמו במקום רידינג, חברת החשמל תוכל להימנע מחלוקת דיבידנד למדינה עד 2025, ובעתיד ניתן יהיה לתת את כל שירותי התשתית על ידי ספק בודד

23.05.2018, 19:51 | ליאור גוטמן

הרפורמה בחברת החשמל מגיעה לישורת האחרונה שלה: נוסח הצעת המחליטים שתועבר לשרים, שהגיעה לידי "כלכליסט", מגלה שהפרטת תחנות הכוח של חברת החשמל כוללות גם הכנה לבניית תחנות כוח חדשות ואחרות במתחמי התחנות.

לקריאת הצעת המחליטים המלאה לחצו כאן.

כך למשל, חברת החשמל אמורה לתכנן סטטוטוריקה לשתי תחנות כוח חדשות שיוקמו במתחם רידינג, מה שיביא להכפלת היקף הייצור הקבוע שם (כ-400 מגה וואט).

עוד נקבע שרשת ההולכה של החשמל, שכולם חשבו שחברת החשמל תזניח אותה, תגובש לכדי תוכנית אב לאומית ותועבר עוד לפני ראש השנה לעיונו ואישורו של משרד האנרגיה.  

תחנת הכוח רידינג בת"א, צילום: עמית שעל תחנת הכוח רידינג בת"א | צילום: עמית שעל תחנת הכוח רידינג בת"א, צילום: עמית שעל

במקביל לתקופה זו הממונה על ההגבלים העסקיים תקבע את אמות המידה למכירת תחנות הכוח של חברת החשמל (5 במספר שימכרו), לרבות כללים למי מותר לקנות ובאיזה הליך. התמורה על התחנות תהיה בשאיפה זהה לזו שבספרי חברת החשמל אולם בכל מקרה של מכירה במחיר נמוך תעריף החשמל הכללי יכסה את העלות, ואילו מכירה במחיר גבוה יזכה את כלל הלקוחות בירידה של תעריף החשמל.

לגבי האיתנות הפייננסית של החברה מצוין כי "על פי הדוחות הכספיים של חברת החשמל, נכון לסוף שנת 2017 עמד החוב הפיננסי נטו שלה על 42 מיליארד שקל והיקף הוצאות המימון נטו השנתיות שלה ירד מכ- 2.5 מיליארד שקל בממוצע בשנים 2014-2012 לכ-1.8 מיליארד שקל בממוצע בשנים 2017-2015, ובמקביל, תזרים המזומנים השנתי אשר שימש להשקעה ברכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים ירד מכ- 4.9 מיליארד שקל בממוצע בשנים 2014-2012 לכ-3 מיליארד שקל בממוצע בשנים 2017-2015". בשל כך, חברת החשמל לא תחלק דיבידנדים למדינה עד לשנת 2025 וזאת כדי לייצב אותה כלכלית.

בדברי ההסבר נקבע שלחברת החשמל תמכור 5 תחנות כאמור (רידינג, אלון תבור, חגית, אשכול ורמת חובב) בטווח שבין 18 ל-60 חודש כאשר התחנה הראשונה בתור היא אלון תבור. לחברת החשמל תשחלף (תקים כנגד סגירה) 2 יחידות גז בהספק של כ-1,200 מגה וואט בתמורה לסגירת 4 יחידות פחמיות בחדרה כאשר הראשונה שם תסגר עד 2022. מעבר לנקודה זו חברת החשמל לא תקים יותר ייצור חשמל חדש.

מסיבת עיתונאים לרגל החתימה על הרפורמה במשק החשמל, צילום: אוראל כהן מסיבת עיתונאים לרגל החתימה על הרפורמה במשק החשמל | צילום: אוראל כהן מסיבת עיתונאים לרגל החתימה על הרפורמה במשק החשמל, צילום: אוראל כהן

הטריפל של החשמל יגיע עם המים והתקשורת

 

לגבי מקטע האספקה - כלומר מכירת חשמל מתחנות כוח פרטיות לכלל הציבור, ששרי האוצר והאנרגיה הצהירו שיפתחו לכלל הציבור, נקבע כי "לצורך כך נדרשים מערך הפקת חשבונות וגבייה, מאגר היסטוריית נתוני הצרכן, ומוקד שירות לקוחות".

מה שחדש פה הוא שהממשלה חושבת שבעתיד ניתן יהיה לתת את כל שירותי התשתית על ידי ספק בודד, ולכן בהצעת המחליטים נקבע כי "במקטע זה עשויים להינתן שירותים טכנולוגיים חדשניים אשר נלווים לצריכת החשמל וייתכן שיהיו בעלי רישיונות אספקה שיפעלו (בכפוף לכל דין) לאגד מספר תחומי שירות (כגון מים, גז, אינטרנט וכו') לחבילה אחת ובכך יקלו על הצרכן להתנהל מול ספקי תשתית שונים". כלומר, המדינה רוצה לאגד שירותי "טריפל" בתחום התשתית שיכללו כמה תחומים.

לגבי התוספת שכר לעובדים, ששיעורה נקבע על 1,700 שקל, היא תגיע רק בכפוף להתקדמות ברפורמה. כך למשל עם כניסת ההסכם הקיבוצי לתוקף העובדים יקבלו רק 150 שקל לשכר, כאשר השינוי המבני בחברה יזכה אותם בעוד 230 שקל ואילו הוצאת מנהל המערכת הארצית (שיהפוך לחברה ממשלתית חדשה) יזכה בעוד 320 שקל. הפעימה האחרונה תגיע רק בעוד 60 חודש ולאחר מכירת תחנת הכוח האחרונה (אשכול שבאשדוד) אז הם יקבלו עוד 420 שקל לשכר.

אין בלעדיות על מידע, יש פטור מהיטל השבחה

מוקש מיוחד שהממשלה מפרקת במסגרת הרפורמה היא הבעלות על המידע. כזכור חברת החשמל קיבלה בלעדיות על הקמת מונים חכמים שיוכלו לנטר אחר צריכת החשמל של כל בית.

כדי למנוע בלעדיות הממשלה קובעת הרפורמה כי "מוצע לקבוע ברישיון החלוקה של חברת חשמל כי כבעל רישיון חלוקה, היא תחויב לתת לבעלי רישיונות אספקה גישה חופשית למידע המופק ממוני החשמל של לקוחותיהם באישור הצרכנים".

עוד נקבע כי "כל המידע מהמונים יועבר לחברת מנהל המערכת וכן לגורמים נוספים ככל שיקבעו על ידי רשות החשמל, והכל בכפוף לאמות מידה שתקבע הרשות והחל ממועד קביעתן. סעיף זה הינו חיוני ליצירת האפשרות לתחרות במקטע האספקה מכיוון שהמידע המופק מהמונים הינו כלי מרכזי בשיפור השירות על ידי המספק".

במקביל, שרי האוצר והאנרגיה יהיו רשאים לאשר הסכם המסדיר את חלוקת הנכסים והזכויות בין חברת חשמל למדינה "אם ראו כי יש באישורו תועלות משקיות, ובלבד שחלוקה כאמור לא תחויב במס לפי כל דין ולא יראו זאת כמכירה לענין חוקי המס והכל כמפורט בהחלטה". כלומר, יקבע שהעברת הנכסים והזכויות על שם המדינה, לרבות רישומם על שמה, וכן הותרת יתרת הנכסים והזכויות בידי חברת החשמל, לא ייחשבו כמכירה לפי כל דין.

מידע חדש שנחשף בהצעת המחליטים קובע כי "לשם עידוד כניסת רכב חשמלי למשק הישראלי, מוצע לפטור בהוראת שעה בת 6 שנים מחובת רישיון אספקה לעמודי טעינה לרכב חשמלי", כלומר, חברת החשמל תוכל לעסוק בתחום אם וכאשר יתפתח.

סעיף אחרון שנחשף לראשונה רשמית היא התועלת למשק. לפי הצעת המחליטים "התועלת המצטברת מהרפורמה במהלך 8 השנים הקרובות (להלן - שנות הרפורמה) נאמדת בכ- 6.2 מיליארד שקל אשר שקולים ל-5.3 מיליארד בערך נוכחי". אם בוחנים את התועלת לאורך טווח, אזי הממשלה טוענת כי "ב-8 השנים העוקבות לשנות הרפורמה, אומדן התועלות הכמותיות עומד על 14.7 מיליארד שקל, השקולים ל-8.9 מיליארד שקל בערך נוכחי". החישוב נעשה לפי ריבית היוון של 4.2% ומתייחס בין השאר לסעיפי הקמת תחנות כוח חדשות, חסכון מתשלומי ריבית והתייעלות בצמצום מספר העובדים.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות

13 תגובות לכתיבת תגובה לכתיבת תגובה

10.
מכירת חיסול של תחנות הכח לטייקונים על חשבון בריאות
אזרחי מדינת ישראל.חייבים לצאת לרחובות כל המשאבים שלנו לא בידינו !!! הם מרחיבים את בתי הזיקוק פי 3 הופכים את כל המפעלים המזהמים למועצות נפרדות כדי שלא ישלמו ארנונה לרשויות ולא יהיו מפוקחים על ידם.תתעוררו הילדים והנכדים שלנו כבר לא ישארו כאן !!!15 תחנות כח מוקמות ברחבי הארץ בלב אוכלוסיה.3 מהן סמוכות אחת לשנייה השרון.גבעת השלושה בונה בצומת קסם תחנת כח מרחק של 500 מטרים משכונת נצבא ראש העין ואין אף אחד בממשלה המושחתת שעוצר את הטירוף הזה !!!!
אור לגויים  |  24.05.18
לכל התגובות