אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
עסקת רבד חוזרת לשולחן: בית הזהב, יונל כהן ואיציק עוז קיבלו הנחה של 6% על המחיר צילם: אוראל כהן

עסקת רבד חוזרת לשולחן: בית הזהב, יונל כהן ואיציק עוז קיבלו הנחה של 6% על המחיר

בשל עיכוב בקבלת הסכמת תאגיד בנקאי באירלנד לשינוי השליטה ברבד, ההסכם המקורי למכירת החזקות בעלי השליטה יגאל אהובי וצבי בירן בוטל. כעת נחתם הסכם חדש שכולל פחות מניות וכן הורדת מחיר התמורה - הסכום יעמוד על 104 מיליון שקל עבור 50.1% מהמניות

07.01.2019, 14:55 | רחלי בינדמן

עסקת מכירת השליטה בחברת הנדל"ן רבד של יגאל אהובי חוזרת לשולחן לאחר שבוטלה בנובמבר האחרון בנימוק שלא מולאו התנאים המתלים. חברת בית הזהב, יחד עם יונל כהן (מבעלי השליטה בבית הזהב) ואיציק עוז סיכמו עם בעלי השליטה ברבד, אהובי וצבי בירן, לרכוש מהם את מניות השליטה תוך נכונות להאריך את התקופה להתקיימות התנאים המתלים אך בד בבד לבקשת הקונים הוקטנה כמות המניות שירכשו על ידיה וכן עודכן סכום התמורה.  

קראו עוד בכלכליסט

הרוכשים ירכשו יחד 50.1% ממניות רבד המוחזקות על ידי אהובי ובירן (לעומת 56% בהסכם המקורי) - החלוקה בין הרוכשים תתחלק כדלקמן: בית הזהב תרכוש 20% מהמניות הנרכשות (10% ממניות רבד בתמורה ל-20.7 מיליון שקל), יונל כהן ירכוש 40% מהמניות הנרכשות (המהוות 20.5% ממניות רבד בתמורה ל-41.6 מיליון שקל) ואיציק עוזר ירכוש את 40% המניות הנותרות (המההות כ-20.5% ממניות רבד בתמורה ל-41.6 מיליון שקל.

בסך הכול ישלמו הקונים לבעלי השליטה תמורת החזקותיהם סכום של 103.9 מיליון שקל המשקף מחיר של 7.92 שקלים למניית רבד לעומת 8.4 שקלים בהסכם המקורי – כמעט 6% פחות מההסכם המקורי.

תוקפה של העסקה מותלה בהתקיימות התנאים המתלים כפי שנקבעו בהסכם הרכישה המקורי, ואשר על פי הצהרת המוכרים התקיימו למועד הדוח, למעט קבלת הסכמת תאגיד בנקאי באירלנד לשינוי השליטה ברבד, אשר למועד זה טרם נתקבלה.

כמו כן, ביחס לבית הזהב בלבד - השתתפותה של החברה בעסקה מותלית בקבלת אישור אסיפת בעלי המניות שלה. אם השתתפות בית הזהב בעסקה לא תאושר באסיפת בעלי המניות, יהיו הרוכשים האחרים ו/או מי מטעמם מחוייבים לרכוש במקומה של החברה את חלקה בעסקה. התקופה לקיום התנאי המתלה נקבעה ל-14 בפברואר 2019 - והעסקה תבוטל אם הוא לא התנאי לא ימומש.

במקביל להתקשרות בהסכם הרכישה המתוקן, התקשרו הרוכשים בהסכם בעלי מניות שעיקריו: דירקטוריון רבד ימנה חמישה דירקטורים בנוסף לדח"צים ואלה ימונו באופן שבו, על החזקת כל 19% ממניות גרעין השליטה, יהיה זכאי כל צד מהרוכשים להמליץ על דירקטור מטעמו. כך יהיה דירקטור אחד מטעם בית הזהב, 2 מטעמו של יונל כהן ו-2 מטעמו של איציק עוז.

למעט בעניין מינוי דירקטורים, נקבעו מנגנונים לעניין אופן הצבעת הצדדים באסיפות הכלליות של רבד כאשר גרעין השליטה הוגדר כ-46% ממניות רבד כשמניות גרעין השליטה יוגבלו על ידי המחזיקים בהם (תקופת חסימה למכירת מניות לתקופה של 18 חודשים, זכות הצעה ראשונה לצדדים וזכות הצטרפות במכירת המניות וכן זכות למכירה כפויה) ואילו יתרת המניות יהיו חופשיות. בתנאים מסויימים ניתן יהיה להקטין את שיעור גרעין השליטה לשיעור נמוך יותר אך כזה שלא יפחת מ-30% מהון המניות של כבד.

יונל כהן, צילם: אוראל כהן יונל כהן | צילם: אוראל כהן יונל כהן, צילם: אוראל כהן

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות