אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
הרו"ח המבקר של רמי לוי: "החברה לא קיימה באפקטיביות את רכיבי הבקרה בדוחות" צילום: אוראל כהן

הרו"ח המבקר של רמי לוי: "החברה לא קיימה באפקטיביות את רכיבי הבקרה בדוחות"

הרו"ח המבקר של החברה צירף הודעה זו לדוחות הכספיים, אך הבהיר שהפגם האמור נלקח בחשבון והוא לא השליך על הנתונים שהוצגו, ו"אינו משפיע על הדוחות הכספיים"

01.04.2019, 13:07 | נורית קדוש

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

 

שנה לאחר שרשות ניירות ערך איתרה פגמים בדוחות הכספיים של רמי לוי, ציין רואה החשבון בן דוד שלוי קופ ממשרד ברייטמן אלמגור זהר, המבקר את דוחות החברה, כי החברה לא קיימה באופן אפקטיבי את רכיבי הבקרה נכון לסוף 2018.  

קראו עוד בכלכליסט

"החברה לא קיימה בקרה אפקטיבית על שלמות, דיוק וגילוי של נתונים שמהווים בסיס לרישומים חשבונאיים בקשר עם תהליך עריכת הדוחות הכספיים וסגירתם, לרבות מועדי המצאת הדוחות הכספיים לדירקטוריון טרם אישורם. לדעתנו, בשל השפעת החולשה המהותית שזוהתה לעיל על השגת מטרות הבקרה, החברה לא קיימה באופן אפקטיבי את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 31 בדצמבר 2018", כתב הרו"ח המבקר במסגרת הערותיו המופיעות בדו"ח הכספי.

בדברים הודגש עם זאת, שאין באמור להשפיע על הדוחות הכספיים של החברה: "החולשה המהותית הנ"ל הובאה בחשבון בקביעת המהות, העיתוי וההיקף של נהלי ביקורת שיושמו בביקורתנו את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, ודוח זה אינו משפיע על הדוח שלנו על הדוחות הכספיים האמורים".

ברמי לוי ציינו בתגובה שהליקויים המתוארים לא השפיעו על רווחי החברה ועל התוצאות המופיעות בדוח ההשנתי והוסיפו שחלק מהליקויים כבר תוקנו ברבעון החולף, והשאר יתוקן במהלך החודשים הקרובים. בין השינויים שעל הפרק, לטובת עמידה בדרישות: תיגבור מערך הכספים של החברה באמצעות גיוס רו"ח בעל ניסיון רלוונטי לתפקיד חשב לצד גיוס כוח אדם מיומן נוסף לפי הצורך למערך זה; התקשרות עם גורם מקצועי לצורכי חיזוק הבקרות הפנימיות בתהליך הסגירה והדיווח הכספי של החברה; הרחבת היקף עבודתו של מבקר הפנים בחברה באמצעות הקצאת שעות עבודה נוספות בשיעור ניכר. הצעדים האמורים הושלמו בחלקם במהלך הרבעון הראשון של שנת 2019 והם יושלמו באופן מלא במהלך השנה. 

ביקורת רשות ני"ע

הביקורת שערכה לפני שעה רשות ני"ע חשפה ליקויים מהותיים בביסוס האומדנים ששימשו לקביעת ערכים בדוחות הרשת בשנים 2016-2015, בסעיפי הנחות מספקים ושיפורים במושכר. לנוכח הליקויים, נדרשה רמי לוי לפרסם את הסכומים המתוקנים שהוונו בדוחות בשנים 2017-2014 – והחברה זקפה את הסכומים המתוקנים ב-2017. התוצאה של התיקון היתה צמצום של 4.17 מיליון שקל ביתרת הרכוש הקבוע, לצד ירידה של 3.34 מיליון שקל בהוצאת המס. ההשפעה המצטברת השלילית של השינויים על הרווח הנקי השנתי עמדה על 3.83 מיליון שקל, וסכום זה ירד משורת הרווח בדוחות 2017.

במסגרת הבדיקה של רשות ני"ע נמצא עוד כי בדוחות הכספיים לשנים 2016 ו-2015 הכירה החברה בהנחות מספקים שקוזזו מיתרת הספקים. זאת כשלא היה קיים תיעוד מספק לאומדנים ששימשו לחלק מהסכומים שהוכרו כהפרשות להנחות מימוש. בעקבות ממצאי הביקורת, החליט דירקטוריון החברה על שורת צעדים טובת שיפור והרחבת מערך הכספים והביקורת.

אתמול פרסם לוי את הדוחות הכספיים לסיכום 2018 שהציגו עלייה במכירות כתוצאה מאיחוד תוצאות רשת בתי הקפה והסופרמרקטים קופיקס ורשת הפארם גוד פארם, לצד צמצום שיעור ההוצאות. רשת רמי לוי חתמה את 2018 עם עלייה של 24.3% ברווח הנקי ל-136.8 מיליון שקל. דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בגובה של 25 מיליון שקל.

תגובת רמי לוי: ״דו"ח רואי החשבון של רמי לוי שבדק את כל המספרים והנתונים הכספיים לרבות נתוני השוואה לשנים קודמות, ניתן ללא שום הסתייגות והדברים נרשמו בבירור על ידי רואי החשבון. נמצא ליקוי בתהליך הבקרה הפנימית נכון לסוף שנת 2018, הנוגע לסגירת הדוחות הכספיים שלדעת המבקרים היה יכול לגרום ללקוי בעתיד. הדבר נבע מאיחוד של חברות שמוזגו לדוחות לראשונה. עיבינו את מערך הכספים בחברה ותיקנו את רוב הליקויים כבר במהלך הרבעון הראשון. נמשיך ונתקן את כל הליקויים במהלך השנה. אין בהערה כדי לפגום בנכונות או בשלמות הנתונים הכספיים כפי שציינו רואי החשבון״.

רמי לוי , צילום: נמרוד גליקמן רמי לוי | צילום: נמרוד גליקמן רמי לוי , צילום: נמרוד גליקמן

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות