אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
הסדר בין רשות ני"ע וטלדור: תשלם קנס של 1.1 מיליון שקל בגין פרסום מטעה בדוחות צילום: ענבל מרמרי

הסדר בין רשות ני"ע וטלדור: תשלם קנס של 1.1 מיליון שקל בגין פרסום מטעה בדוחות

ההסדר המנהלי מייחס לטלדור הפרות דיווח, שבוצעו על ידי מנהלת מדרג ביניים בחברה בשנים 2010-2013. החברה הודתה במרבית העובדות, והתיק הפלילי נגדה, נגד הדרגים הניהוליים הגבוהים ונגד רואה החשבון המבקר שלה, נסגר

01.05.2019, 17:51 | רחלי בינדמן

ועדת האכיפה המנהלית ברשות ניירות ערך החליטה לאשר הסדר אכיפה בין חברת טלדור מערכות לבין הרשות. בהסדר מיוחסות לטלדור הפרות דיווח של הכללת פרט מטעה ברשלנות בדוחות כספיים שהגישה, החל מן הדו"ח השנתי לשנת 2010 ועד לדו"ח רבעון שלישי לשנת 2013.

בעקבות כך, הטילה הוועדה על חברת טלדור עיצום כספי בסך 1.150 מיליון שקל לתשלום בפועל. החברה הודתה במרבית העובדות המנויות בהסדר האכיפה והסכימה ליטול על עצמה את הסנקציה, אך לא הודתה בכך שעובדות אלה יוצרות הפרות דיווח.

קראו עוד בכלכליסט

מנהלת האכיפה המנהלית ברשות ני"ע, ד"ר אילנה ליפסקר מודעי, צילום: ענבל מרמרי מנהלת האכיפה המנהלית ברשות ני"ע, ד"ר אילנה ליפסקר מודעי | צילום: ענבל מרמרי מנהלת האכיפה המנהלית ברשות ני"ע, ד"ר אילנה ליפסקר מודעי, צילום: ענבל מרמרי

טלדור הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ומספקת פתרונות מחשוב עתירי טכנולוגיה. טלדור פועלת באמצעות חברות בנות, במסגרתן פועלות מספר חטיבות תפעוליות. דוחותיהן הכספיים של החברות הבנות מאוחדים לדוחותיה של טלדור, כך שהנתונים הכספיים שמוצגים בהם משפיעים על התוצאות הכספיות של טלדור, המוצגות בדוחות התקופתיים של טלדור שמפורסמים לציבור.

בשנים 2010-2013 הוכללו על ידי רו"ח מרב גת, מנהלת הכספים בחטיבת שירותים מנוהלים בחברת טלדור איי.טי - תפקיד ניהולי בדרג ביניים בחברה - פרטים מטעים בדוחות הכספיים. הפרטים המטעים התגלו רק בתחילת 2014, והיקף הטעויות בנתוני הדוח הסתכם ב-49 מיליון שקל.

התיק נחקר כתיק פלילי, וממצאי החקירה הראו כי הפרטים המטעים בדוחות הכספיים של טלדור נגרמו על ידי שינויים שערכה גת בפרטי המלאי ובסעיפי ההון החוזר בנתונים הכספיים של חטיבת שירותים מנוהלים. גת, שפעלה ללא שותפים, הורשעה בדין פלילי בשש עבירות דיווח ונגזרו עליה - בשל נסיבות אישיות וחלוף זמן - שישה חודשי עבודות שירות וקנס בסך 250 אלף שקל.

גורם פנימי שהסתיר את מעשיו בצורה מחוכמת

התיק הפלילי כנגד החברה, הדרגים הניהוליים הגבוהים יותר בהיררכיה ורואה החשבון המבקר, נסגר, ועניינם הועבר לטיפול במישור המנהלי. בחינת התיק במישור זה העלתה, לפי הרשות, כי החברה וגורמים נוספים פעלו ברשלנות, לא פיקחו על מעשי רו"ח גת, לא קבעו נהלים מספקים, לא בחנו את יישום הנהלים הקיימים ואף התעלמו מנורות אזהרה. כתוצאה ממעשיהם הוכללו פרטים מטעים בדוחות הכספיים של החברה.

החברה בחרה שלא לנהל את ההליך המנהלי וכרתה בתחילתו הסדר אכיפה, בו הודתה במרבית העובדות ללא הודאה כי הן מהוות הפרה, והסכימה לתשלום עיצום כספי בפועל. הגורמים הנוספים עדיין מנהלים התיק המנהלי בפני וועדת האכיפה.

הוועדה המנהלית קבעה כי אין מחלוקת שדוחותיה של החברה בתקופה הרלבנטית כללו פרט מטעה, שהרי החברה הודיעה על כך לציבור בדיווחיה והסכימה להיבט זה בהסדר.

כשיקולים לחומרה שקלה הוועדה את משך ההפרות; היקף הטעות; ביצוע הפעולה על ידי מנהלת בחברה שפעלה מתוך מחשבה פלילית; ואת הפגיעה בעיקרון הגילוי הנאות.

כשיקולים מקלים הביאה הוועדה את העובדה שמעשי ההטעיה נעשו על ידי גורם פנימי, מנהלת, שהסתירה את מעשיה באורח מתוחכם. כמו כן, ציינה את התחשבות הרשות בכך שגילוי המחדל נעשה על ידי החברה. בנוסף, החברה פעלה לתחקור האירוע והפקת לקחים, ומיהרה לפטר את רו"ח גת מיד לאחר שהבודק החיצוני שמינתה חשף את מקור המחדל. החברה גם נערכה מיידית למניעת הישנות ההפרה על ידי שיפור מערך הבקרה, איחוד מערכת הדיווח הכספי של חטיבת שירותים מנוהלים עם מערכת הדיווח של שאר החברה, הידוק מערך הבקרה ברמת מטה החברה ויצירת נוהל חדש שהגביר את מעורבותם ואחריותם של מנהלי החטיבות.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות