אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
אלקו: זינוק של 53% ברווח הנקי הודות לזרוע הנדל"ן המניב של הקבוצה - אלקטרה נדל"ן צילום: Israel Hadari

אלקו: זינוק של 53% ברווח הנקי הודות לזרוע הנדל"ן המניב של הקבוצה - אלקטרה נדל"ן

חברת האחזקות הציגה רווח נקי של 74 מיליון שקל ושיפור בכלל הפרמטרים הפיננסיים, אשר נבע בעיקרו מעלייה בשווי ההוגן של מקבצי הדיור בארה"ב שמחזיקה החברה

28.05.2019, 14:00 | אורי גלאור

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

 

חברת אלקו מדווחת הבוקר (ג') על התוצאות הכספיות שלה לרבעון הראשון של השנה. חברת אלקו שבשליטת דניאל ומיכאל זלקינד הינה בעלת השליטה בחברות אלקטרה בע"מ (52.7%), אלקטרה מוצרי צריכה ((54.5%, אלקטרה נדל"ן (64.4%) ואלקו מדיה ואינטרטיימנט (100%).

ההכנסות המאוחדות של החברה ברבעון עלו בכ-4.4% לכ-2.35 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-2.25 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות מחברת אלקטרה בע"מ הסתכמו בכ-1.66 מיליארד שקל אל מול 1.55 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, מדובר בצמיחה של 7.5% בהכנסות החברה, כאשר עיקר הצמיחה נבעה בעיקרה מרכישת 51% של שתי חברות קבלניות ניו יורקיות (גילסטון אלקטריקל והלמן אלקטריק) בסוף שנת 2018, אשר איחודם לראשונה הרבעון תרם לגידול בהכנסות אלקטרה אל מול הרבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות של חברת אלקטרה מוצרי צריכה הציגו קיטון של 4% אל מול הרבעון המקביל אשתקד כאשר הסתכמו בכ- 619 מיליון שקל. חברת אלקטרה צריכה הציגה ירידה בהכנסותיה בכלל המגזרים למעט מגזר התקשורת הסלולרית אשר נותר יציב. חברת אלקטרה נדל"ן הצליחה להציג גידול חד בהכנסות של 71% אשר הסתכמו הרבעון בכ-36 מיליון שקל אל מול 21 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. גידול זה נבע בעיקר מעלייה חדה בסך הכנסות החברה מדמי ניהול, דמי הצלחה (Promote) ועמלות רכישה במקבצי הדיור בארה"ב ברבעון לכ-17.4 מיליון שקל, לעומת כ-5.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, הצמיחה בדמי ההצלחה נובעת בעיקרה עקב גידול בשווי ההוגן של מקבצי הדיור בארה"ב שמחזיקה החברה.

הרווח הגולמי ברבעון עלה ב-3% לכ-314 מיליון שקל, לעומת כ-304 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי, לפני מימון ואחרות ברבעון הראשון של השנה צמח בכ-19.2% לסכום של כ-130 מיליון שקל, בהשוואה לכ-109 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

מימין מייקי זלקינד ו דניאל זלקינד, צילום: Israel Hadari מימין מייקי זלקינד ו דניאל זלקינד | צילום: Israel Hadari מימין מייקי זלקינד ו דניאל זלקינד, צילום: Israel Hadari

הרווח המגזרי (לפני ניכוי הוצאות בלתי מיוחסות למגזרים) צמח באופן ניכר כאשר עמד על כ-139 מיליון שקל אל מול 114 מיליון שקל. מדובר בצמיחה של 22% ברווח המגזרי טרום הוצאות בלתי מיוחסות למגזרים. יש לציין כי עיקר השיפור ברווח המגזרי הכולל של החברה נבע מאלקטרה נדל"ן כאשר הרווח המגזרי במגזר זה צמח ב-133% ועמד על כ-28 מיליון שקל הרבעון אל מול 12 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. על פי דיווחי החברה הגידול בהכנסות נבע מעליה בחלקה של אלקטרה נדל"ן בתוצאות מקבצי הדיור בארה"ב בהתאם לשיטת השווי המאזני בעיקר כתוצאה מהשפעת התאמות חיוביות בשווי ההוגן של מקבצי הדיור בארה"ב. גידול בשווי ההוגן של מקבצי הדיור תורם לעליית הכנסות החברה מדמי ההצלחה (Promote).

הרווח התפעולי של חברת אלקטרה בע"מ הסתכם ב-75 מיליון שקל, מדובר בצמיחה של 5.6% מול הרבעון המקביל אשתקד. צמיחה זו ברווח התפעולי נבעה בעיקרה מעליה ברווח התפעולי במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל (אשר הושפע לחיוב כתוצאה מאיחוד לראשונה דוחותיהן של שתי החברות הקבלניות מניו יורק שנרכשו) ועל כן תוצאות הרווח התפעולי במגזר זה צמחו בכ- 258% והסתכמו בכ- 15.1 מיליון שקל אל מול 4.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, לעומת זאת במגזר המסורתי של החברה מגזר הפרוייקטים למבנים ותשתיות בישראל מצטיירת תמונה הפוכה כאשר הרווח התפעולי במגזר זה צנח בכ-54% כאשר הסתכם בכ-17.3 מיליון שקל אל מול 37.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

בחברת אלקטרה צריכה הרווח התפעולי צמח בכ-5.7% לרמה של 37 מיליון שקל, אך יש לציין כי השיפור ברווח התפעולי בחברת אלקטרה מוצרי צריכה נבעה משני גורמים עיקריים אשר בלעדיהם החברה הייתה מציגה אף שחיקה ברווח התפעולי המאוחד אל מול הרבעון המקביל אשתקד: 1. חברת הסלולר גולן טלקום רשמה קיטון בהפרשות החשבונאיות הרבעון אל מול הרבעון המקביל אשתקד. 2. גולן טלקום רשמה הכנסה חד פעמית בגובה של 2.8 מיליון שקל, כאשר מגזר זה הציג צמיחה של 27.8% שעמד על כ-23 מיליון שקל רווח תפעולי אל מול 18 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, אילולא אלו הרווח התפעולי במגזר זה היה נותר יציב.

בשורה התחתונה הרווח הנקי המאוחד של אלקו ברבעון הראשון לשנת 2019 טיפס בכ-53% לכ-73.7 מיליון שקל (מתוכו מיוחס לבעלי המניות סכום של כ-34.4 מיליון שקל), בהשוואה לרווח של כ-48.2 מיליון שקל (מתוכו מיוחס לבעלי המניות סכום של כ-16.1 מיליון שקל) ברבעון המקביל אשתקד.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות