אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
"דלק ונובל מסכלות את ההסכם במאגר תמר משיקולים זרים" צילומים: אוראל כהן, גלעד קוולרצ'יק

בלעדי לכלכליסט

"דלק ונובל מסכלות את ההסכם במאגר תמר משיקולים זרים"

במכתב חריף שהגיע לידי כלכליסט מאשימות ישראמקו ותמר פטרוליום את שותפותיהן כי הן מטרפדות תיקון להסכם אספקת גז לחברת החשמל בגלל ניגוד עניינים. זאת, לטענתן, מאחר שהאינטרסים הכלכליים שלהן בלווייתן גדולים מהאינטרסים בתמר

30.10.2019, 07:49 | ליאור גוטמן

אחת מקבוצות האנרגיה הגדולות בישראל עומדת בפני פיצוץ פנימי תוך הטחת האשמות חסרות תקדים בדבר הכשלת עסקת גז בהיקף של מאות מיליוני דולרים. החברות ישראמקוו תמר פטרוליום, יחד עם אלון גזוחברת אוורסט, שלחו שלשום מכתב בהול לדלק קידוחים ונובל אנרג'י שם הם מאשימות את השתיים בלא פחות מניגוד עניינים ופעולה משיקולים זרים. זאת, על רקע סרובן לכאורה מלאשר את חוזה הגז החדש שאמור להיחתם בין שותפות תמר לבין חברת החשמל.

לדברי השותפות במכתב, "בתקופה הרלבנטית למכתבנו זה מהוות קבוצת תמר וקבוצת לווייתן את שני ספקי הגז היחידים במשק. לנובל ולדלק החזקות צולבות בתמר ובלווייתן, והאינטרסים הכלכליים של נובל ודלק בלווייתן אף גדולים בצורה משמעותית מן האינטרסים הכלכליים שלהן בתמר. כך, בעוד שנובל מחזיקה ב־25% מהזכויות בתמר היא מחזיקה ב־%39.66 מהזכויות בלווייתן, ובעוד שדלק מחזיקה ב־22% מהזכויות בתמר, זכויותיה בלווייתן הן יותר מכפול מכך – 45.34%.

"מרשותינו דורשות כי נובל ודלק יקבלו על עצמן לא יאוחר מיום 3 בנובמבר את החלטת יתר המחזיקות בשדה תמר לחתום על התיקון להסכם כפי שסוכם עם הנהלת חברת החשמל, ויאפשרו את הוצאתו אל הפועל וזאת עד ליום ראשון הקרוב. מרשותינו שומרות על כל האפיקים המשפטיים והרגולטוריים הפתוחים בפניהן, ככל שנובל ודלק ימשיכו לסכל ולמנוע את התיקון להסכם".

האיום בנקיטת הליכים

בשורה התחתונה, השותפות מאיימות במרוז כי אם דלק ונובל לא יאשרו לאלתר את חוזה הגז של חברת החשמל, שהיקפו בין חצי מיליארד למיליארד שקל לאורך כל התקופה, הן צפויות לנקוט נגדן הליכים משפטיים או פנייה לרשות להגבלים עסקיים בתלונה על פגיעה בצרכן הישראלי. הסכוך הנוכחי החל בסוף ספטמבר כאשר ישראמקו ותמר פטרוליום הציעו חוזה חדש לחברת החשמל שם הוצע לה לרכוש 4-2 מיליארד מ"ק גז טבעי לתקופה של עד 24 חודשים, בתמחור חדש שמגלם הנחה מינימלית של 25% על פני המחיר בחוזה הקיים שלה: 4.8 דולר ליחידת חום במקום 6.3 דולר בחוזה המקורי בין הצדדים.

ההצעה הוגשה מבלי ליידע את דלק קידוחים ונובל אנרג'י, שמחזיקות יחד כ־47% מהמאגר, ודלק הזדרזה לדווח כבר באותו היום כי אינה מתחייבת לעמוד מאחורי ההצעה, ושבכל מקרה נדרש אישורה המלא לחתימה. כפי שפורסם שבוע שעבר ב"כלכליסט", ישראמקו ותמר פטרוליום חיכו בתקופת החגים שדלק תודיע להם אם היא מעוניינת בחוזה, אולם עד היום לא הגיעה תשובה.

חששן של השותפות שדלק תטרפד את המהלך נובעת מכמה סיבות. האחת, אין לדלק, לכאורה, אינטרס לחתום על חוזים חדשים במאגר שהיא עתידה לעזוב בקרוב. מתווה הגז הממשלתי קבע שדלק חייבת למכור את כל אחזקותיה במאגר תמר עד אמצע 2021. כל חוזה חדש שנחתם כעת יישאר כנדוניה לשותפות האחרות ודלק לא תהנה ממנו לאורך זמן. סיבה נוספת נובעת מחששן של השותפות שדלק תנסה לשדל את חברת החשמל להעביר את החוזה למאגר לווייתן שבו היא מחזיקה ב־45%,לעומת אחזקה של 22% בלבד בתמר, שכאמור עוד מעט בכלל תיעלם. בין הפטיש לסדן עומד הציבור שעשוי להרוויח ירידה של 2%-1% בתעריף החשמל לאורך תקופת החוזה החדש, אם חברת החשמל באמת תקנה גז במחיר יותר זול.

אתמול כאמור פקעה הסבלנות, וישראמקו עם תמר פטרוליום, באישור אוורסט ואלון גז שולחים לדלק ונובל אנרג'י מכתב בהול שם הם טענות שהמכתב נולד "על רקע הימנעותכן הפסולה מלחתום על תיקון להסכם אספקת גז טבעי לחברת החשמל, במטרה למנוע תיקון זה בפועל, בעת שאתן נתונות בניגוד עניינים ישיר וחריף בעניין התיקון ומונעות משיקולים זרים".

במכתב, שהגיע לידי "כלכליסט", באי כוחם של המתלוננות, עו"ד אלדד כורש ורוית ארבל ממשרד עו"ד עמית, פולק מטלון, ועו"ד ישראל לשם ממשרד מיתר, ליקוורניק, גבע לשם טל, מטיחים בדלק ונובל שאין להן "כל זכות חוקית לסכל את התיקון להסכם, תיקון אשר אם לא ייעשה לאלתר יגרום נזקים עצומים למרשותינו ולציבור הישראלי בכללותו בין היתר כצרכן חשמל של חברת החשמל".

סוגיית השיווק בנפרד

בפנייה לדלק ונובל מזכירות השותפות כי "מתחילת שיווק הגז משדה תמר, הנחת המחזיקות בשדה תמר היתה כי שיווק בנפרד (Marketing Split – על ידי כל שותפה בנפרד – ל"ג)) אינו ישים בשוק הישראלי, והדרך המעשית היחידה הפתוחה בפניהן היא של שיתוף פעולה ומיזם עסקי משותף לשיווק ומכירת הגז. המחזיקות בשדה תמר עמדו באופן עיקש על עמדה זו בפני ראש רשות התחרות בישראל, ושכנעו אותה כי זו הדרך למען שלמות התמונה. נציין כי למסקנה זהה הגיעו נובל ודלק הן במיזם ים תטיס והן במיזם לווייתן". עמדה זו לא רק שאומצה על ידי הרגולטורים במתווה הגז הממשלתי אלא גם היוותה אחת הסיבות להתפטרותו של הממונה על ההגבלים הקודם דיוויד גילה, שניסה לכפות על הצדדים שיווק בנפרד של הגז בניסיון לייצר תחרות יש מאין.

"הרגולטורים הרלבנטיים אימצו את העמדה לגבי שיווק משותף, אולם בד בבד הם זיהו גם את הבעייתיות הגלומה בהחזקות צולבות במספר נכסי נפט במקביל למיזם עסקי משותף לשיווק ומכירת גז. לנגד עיניהם עמדו ניגודי העניינים החריפים בהם תמצאנה נובל ודלק (החזקה צולבת בתמר ובלוויתן ־ ל"ג), כמו גם החשש לפגיעה האנושה בתחרות במשק הגז הישראלי. חשש זה הוביל לשלילת יכולתן של נובל ודלק לסכל ולמנוע כל פעולה והחלטה הקשורות בשיווק ומכירת הגז המופק משדה תמר", כותבים שם, ומגיעים למסקנה אחת: שמדובר בניסיון של "נובל ודלק לסכל את התיקון להסכם מהווה הפרה בוטה של איסורי הווטו על כל המשמעויות הנובעות מהפרה זו".

מימין: קובי מימון בעל השליטה בישראמקו ויצחק תשובה בעל השליטה בקבוצת דלק , צילומים: אוראל כהן, גלעד קוולרצ מימין: קובי מימון בעל השליטה בישראמקו ויצחק תשובה בעל השליטה בקבוצת דלק | צילומים: אוראל כהן, גלעד קוולרצ'יק מימין: קובי מימון בעל השליטה בישראמקו ויצחק תשובה בעל השליטה בקבוצת דלק , צילומים: אוראל כהן, גלעד קוולרצ

לתדהמת הצדדים, במהלך השיחות הבודדות שנוהלו ביניהם במהלך החגים בניסיון לפתור את המחלוקות, נטען ש"אגב השיחות העלה מאן דהוא את ההצעה לשיווק נפרד (marketing split) במקרה של אי־הסכמה בין הצדדים, כלומר מה שהרוגוטלטורים ניסו לכפות על דלק ונובל, ושהן נלחמו בו מלחמות חורמה במסגרת מתווה הגז הממשלתי ועד למצב שהממשלה הרימה ידיים, חזר לשולחן המו"מ ארבע שנים לאחר דיוני מתווה הגז! ישראמקו ותמר פטרוליום מגנות את המהלך וטוענות ש"הצעה 'שובת לב' זו אינה אלא היתממות גרידא. נובל ודלק יודעות ידוע היטב, ואף הצהירו על כך, כי בעת הזו שיווק נפרד אינו ישים ואינו בר־ביצוע הלכה למעשה.

"בכל הכבוד, כל שותף רשאי היה לעשות בחלקו ככל העולה על רוחו, גם קודם לכן. לא בכדי השיווק ממאגר תמר הוא שיווק משותף, לא בכדי הגנו המחזיקות בשדה תמר בחירוף נפש על זכותן לשווק במשותף גז מתמר", מה שמוביל לטענה החמורה ש"הפרה של איסורי הווטו אינה רק הפרה של הוראות החוק הרלבנטיות, אלא שהיא אף עולה לכאורה לכדי עבירה פלילית על החוק".

לא נוהגים להתייחס

מדלק ונובל נמסר בתגובה: "איננו נוהגים להתייחס בתקשורת לתהליכים מסחריים או למשאים ומתנים כאלה או אחרים. ככלל אנו מקפידים ליישם את כל הוראות מתווה הגז כלשונן ומחוייבים לכל ההסכמים עליהם חתמנו הן בתמר והן בלווייתן".

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות

5 תגובות לכתיבת תגובה לכתיבת תגובה

4.
המצב לא ישתפר בקרוב
רק הציבור יוכל אותה. עשיתי לעצמי תרחיש סופר ראלי לשנים הקרובות לעניות דעתי, הנאמנים של כלל האגחים בגז ודלק קבוצה בפרט חייבים לבדוק כל שקל שיוצא, בעלי המאגר "מנזילים את ההשקעה" ובתרחיש ראלי ירכשו ב4$ ירידה של שליש, בפסימי 3$ האגחים הונפקו בתרחיש 6$+ שמאוד ראלי וישאירו שוקת שבורה בקרוב, לא לשכוח שמצרים יוון קפריסין נמצא גז, היצוא יהפוך להיות קשה וקשה יותר. אנו מתקרבים לנקודת שבה התספורת קרובה, והביקוש בירידה, ושלא נדבר על רגולציה קצת יותר כבדה, בישראל בחיים לא אומר שיש רגולציה מעודדת אבל החמרה תמיד יהיה באופק וכך גם ההוצאות שלהן.
רק דעה  |  30.10.19