אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
דוחות אבגול: ההכנסות נשחקו, הרווח הנקי עלה ל-2.2 מיליון דולר

דוחות אבגול: ההכנסות נשחקו, הרווח הנקי עלה ל-2.2 מיליון דולר

יצרנית הבדים הלא ארוגים אבגול סיכמה את הרבעון עם ירידה של 5.6% בהכנסות עקב ירידה במחירי המכירה הממוצעים אך הודות לעליה במרווח מדדי חומרי הגלם שיעורי הרווחיות הגולמית עלו. בנתון ה-Underlying EBITDA המנטרל השפעות מהפרשי עיתוי בין השינויים במדדי חומרי הגלם החברה הציגה שחיקה הן ברמת הרבעון והן ברמת תשעה חודשים מול התקופה המקבילה אשתקד

10.11.2019, 19:15 | אורי גלאור

יצרנית הבדים הלא ארוגים אבגול מדווחת היום (א') לאחר תום יום המסחר על דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי.

את סעיף ההכנסות ברבעון מסכמת אבגול עם ירידה של 5.6% ל-102.9 מיליון דולר. הירידה בהכנסות הרבעון נבעה מירידה במחירי המכירה הממוצעים אשר עודכנו כלפי מטה כתוצאה מירידת מדדי מחירי חומרי הגלם. יחד עם זאת, במהלך הרבעון חל גידול של 1.3% בכמות שנמכרה אשר קוזז עם מחירי המכירה הממוצעים שירדו.

קראו עוד בכלכליסט

מפעל אבגול מפעל אבגול מפעל אבגול

הרווח הגולמי הרבעון צמח ב-12.8% ל-17.6 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי 17.1%) לעומת 15.6 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי 14.3%) ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בשיעור הרווחיות הגולמית נבעה מעליה במרווח מדדי חומרי הגלם, נטו (הפער בין מחיר המדד בעת קביעת מחירי המכירה לבין מחיר המדד בעת רכישת חומרי הגלם), כך שברבעון נרשם רווח של 0.6 מיליון דולר במרווח מדדי חומרי הגלם בעוד ברבעון המקביל אשתקד נרשמה השפעה שלילית של כ-3.4 מיליון דולר.

הרווח התפעולי צמח ב-30% והסתכם ב-9 מיליון דולר (שיעור רווח תפעולי 8.8%) אל מול 6.9 מיליון דולר (שיעור רווח תפעולי 6.3%) ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח התפעולי נבע בעיקר מהשיפור ברווח הגולמי שנבע מעליה במרווח מדד חומרי הגלם, נטו.

נתון ה-EBITDA הציג צמיחה של 12.8% כאשר הסתכם ב-15.8 מיליון דולר אל מול 14 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בנתון ה-Underlying EBITDA המנטרל השפעות מהפרשי עיתוי בין השינויים במדדי חומרי הגלם, רשמה החברה ירידה כאשר נתון זה הסתכם הרבעון ב-15.4 מיליון דולר הרבעון אל מול Underlying EBITDA של 17.4 מיליון דולר.

בשורה התחתונה אבגול סיכמה את הרבעון עם רווח נקי של 2.2 מיליון דולר אל מול רווח נקי של 0.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העליה ברווח הנקי נבעה מהעליה ברווח התפעולי והירידה בהוצ' המיסים, אשר קוזזה במעט עם העליה בהוצ' המימון.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון ב-17.5 מיליון דולר אל מול 12.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, העליה בתזרים מפעילות שוטפת נבעה בין היתר מהקיטון ביתרת הלקוחות כתוצאה מהגדלת פקטורינג, בנטרול שינויים אלה התזרים מפעילות שוטפת הסתכמה הרבעון ב-14.6 מיליון דולר אל מול 11.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

את תשעת החודשים הראשונים סיכמה אבגול עם ירידה של 0.4% בהכנסותיה אשר הסתכמו ב-311.7 מיליון דולר, אל מול 312.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות חלה עקב הירידה במחירי המכירה הממוצעים, מנגד חל גידול של 3.5% בכמות שנמכרה עקב עליה בהיקפי הייצור בהודו ודימונה.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים צמח ב-21% כאשר הסתכם ב-54.7 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי 17.5%) אל מול 45.2 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי 14.4%) בתקופה המקבילה אשתקד. במהלך התקופה חלה עליה במרווח מדדי חומרי הגלם, נטו בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כך שנרשם רווח בתשעת החודשים של 6.4 מיליון דולר במרווח מדדי הגלם נטו, זאת אל מול השפעה שלילית של 4.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול ההשפעה החיובית נטו התקופה של 11.3 מיליון דולר הרווח הגולמי בתקופה המקבילה היה אף גבוה יותר ב-1.8 מיליון דולר.

ה-EBITDA הסתכמה בתשעת החודשים ב-47.9 מיליון דולר אל מול 39.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. נתון ה-Underlying EBITDA הסתכם בתשעת החודשים השנה ב-43.3 מיליון דולר, לעומת 44.6 מיליון דולר, כלומר בנתון זה אף חלה ירידה של 1.3 מיליון דולר מול התקופה המקבילה אשתקד.

את הרווח הנקי בתשעת החודשים אבגול מסכמת עם צמיחה של 40%, כאשר הרווח הנקי הסתכם ב-8.7 מיליון דולר אל מול 6.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות