אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
משרד האנרגיה נתן אור ירוק - הזרמת הגז מלווייתן תתחיל ביום שני צילום: אלבטרוס

משרד האנרגיה נתן אור ירוק - הזרמת הגז מלווייתן תתחיל ביום שני

אחרי דחיית העתירות, בארות הגז ייפתחו ביום שני לפנות בוקר והגז הטבעי יגיע למערכת ההולכה של חברת נתיבי הגז הממשלתית ומשם לכל הצרכנים. משרדי האנרגיה והגנת הסביבה מבטיחים שבתקופת הרצת האסדה, ריכוזי הפליטות ינוטרו באופן רציף

19.12.2019, 13:45 | ליאור גוטמן

משרד האנרגיה נתן את האישור הסופי להפעלת אסדת לווייתן והזרמת הגז הטבעי. לטענת המשרד, בארות הגז הטבעי ייפתחו ביום שני בשעה 02:00 בבוקר והגז הטבעי יגיע למערכת ההולכה של חברת נתיבי הגז (נתג"ז) הממשלתית, שאחראית על ההולכה הפנים-ארצית עוד באותו היום בשעה 15:00 בצהריים, ומשם לכל הצרכנים.

הליך הנישוב של הצנרת, אותו ניקוי גזים ששוכנים שם היום ועמדו בלב העתירות שנפסלו היום בבוקר, יחל אף הוא במהלך יום שני . לפי משרד האנרגיה "כ-5 שעות לאחר תחילת ההזרמה צפוי להיפלט לאוויר חנקן ובהדרגה חנקן מעורב בגז טבעי, וזאת למשך מספר מצומצם של שעות ובהיקף מוגבל ומפוקח".

קראו עוד בכלכליסט

אסדת לווייתן, צילום: אלבטרוס אסדת לווייתן | צילום: אלבטרוס אסדת לווייתן, צילום: אלבטרוס

משרדי האנרגיה והגנת הסביבה מבטיחים שבתקופת הרצת האסדה, לרבות הנישוב, ריכוזי הפליטות ינוטרו באופן רציף. "על פי הערכות המומחים ובהתבסס על המודלים המקובלים בעולם, שינוי באיכות האוויר, ככל שיהיה, צפוי להיות קטן ולא לחרוג מערכי הסביבה וערכי היעד הקיימים באזורים אחרים בארץ", אומרים שם, חרף חוסר האמון של התושבים והחשש הגדול של חלק מהאוכלוסיה שם מפגיעה בציבור. במשרדי הממשלה טוענים שביום הזרמת הגז הטבעי ישהו צוותים מקצועיים של המשרדים על האסדה ובחוף, כולל בתחנות הניטור.

מאגר הגז הטבעי לווייתן התגלה רשמית בסוף 2009 ועל פי נתוני משרד האנרגיה (שאינם תואמים את נתוני שותפות הגז) הוא מכיל כ-500 BCM מיליארד מ"ק גז טבעי. על פי התקנות רק מחצית ממנו מותרת בייצוא, כאשר השאר היא כמות משוריינת לטובת המשק המקומי. צריכת הגז בישראל השנה (2019) תסתכם בכ-11 עד 12 מיליארד מ"ק בשנה. פיתוח המאגר בוצע בשלבים ולאורך העשור, והולשם השנה בעלות של כ-3.7 מיליארד דולר. המאגר מחזיק בחוזי ייצוא מול מצרים וירדן, כמו גם ללקוחות מקומיים. בעלי המאגר הם נובל אנרג'י האמריקאית (40%), דלק קידוחים (כ-45%) ורציו (כ-15%)

שר האנרגיה, דר' יובל שטייניץ, סיכם באומרו ש"עשור לאחר גילוי אחד מאוצרות הטבע הגדולים ביותר במדינת ישראל, מאגר לווייתן, הגז הטבעי יתחיל לזרום ממנו אל החוף. זהו יום היסטורי במדינת ישראל, מדובר בציון דרך משמעותי ביישום מתווה הגז הטבעי שיאפשר את הסבת תחנות הכח לשימוש בגז טבעי להפחתת זיהום האוויר ולהפיכת מדינת ישראל למעצמת גז עם ייצוא הגז למצרים ולירדן".

נדחתה עתירה שנייה להזרמת הגז מלווייתן

בתוך כך, ביהמ"ש המחוזי בירושלים, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, דחה היום עתירה שנייה שהוגשה כנגד המשרד להגנת הסביבה, זאת בשל מתן היתר פליטת מזהמים לפעילות אסדת מאגר הגז לווייתן. מי שהגיש את העתירה היא עמותת שומרי הבית, שיוצגו על ידי עו"ד רונית עובדיה, עו"ד יהונתן הראל ועו"ד מתן גרפינקל, תחת הטענה שנובל אנרג'י, היא מפעילת הקידוח, לא העבירה את "מלוא המידע אודות הרכב ותכונות הקונדנסט (תוצרי לוואי של הפקת הגז- ל"ג), מכל באר ובאר בנפרד" במאגר הגז "לווייתן", שלאחריו יש לפרסם את המידע לציבור כתנאי לקבלת היתר הפליטה.

עיון בדברי השופט רם וינוגרד מעלה שהוא מותח ביקורת קשה על העותרים, וטוען ש"כבר מעיון בעתירה עצמה ניתן לעמוד על כך שהיא מושתתת על תשתית עובדתית רעועה ביותר כמו גם על הסתירה הפנימית הגלומה בה. כאמור, בעתירה נטען שהממונה לא נחשף למידע המלא הנדרש, וזאת בהסתמך על האמור בדו"ח רמבול (דו"ח חיצוני שהוצג על ידי העותרים - ל"ג) לפיו נראה שלא הוצגו לפני הממונה נתונים הנוגעים לקונדנסט במצבו הבלתי מיוצב. מסקנה עובדתית זו הושתתה, בין היתר, על כך שמהדו"חות שנמסרו לממונה נראה כי הדגימות אינן אטומות. אלא שטענה עובדתית זו, שעמדה בבסיס דו"ח רמבול, עומדת בסתירה לאמירות המפורשות בדו"ח שרוני ובמכתבו של עו"ד גרפינקל, שנכתבו שבוע בלבד לפני שהוכן דו"ח רמבול", אומר וינוגרד.

עוד הוא כותב ש"העתירה הוגשה כשהיא נעדרת תשתית עובדתית מספקת, תוך שהיא נשענת על דו"ח שאין בו כדי להרים את הנטל הנדרש, שמשקלו הראייתי נמוך ביותר, ושעומד לכאורה בסתירה לדו"ח שנערך עבור העותרת שבוע בלבד קודם לכן", מה גם ש"שהדרישה שנכללה בעתירה, לקבלת הרכב הקונדנסט "מכל באר ובאר בנפרד", אינה מתיישבת כלל עם הטענה שהעלתה העותרת בשלבים המאוחרים של הדיון, ובכלל זה בדיון היום, ולפיה על המשיבים למסור את ההרכב המדויק של הקונדנסט באסדת הקידוח"

מוקדם יותר היום, ביהמ"ש המחוזי בירושלים ביטל את הצו שניתן שלשום כנגד הפעלת אסדת לווייתן בהליך האחרון טרם הפיכתו למאגר מסחרי. בהודעת השופט אלי אברבנל הוא כותב "נוכח עמדתם של אנשי המקצוע מטעם המדינה, שכאמור לא נסתרה על ידי מומחים מטעם העותרים, החשש המועלה על ידי העותרים (מפגיעה אפשרית בציבור - ל"ג) אינו גובר בנסיבות העניין על הפגיעה המשמעותית בקידום הפרויקט העלולה להיגרם כתוצאה ממתן הצו המבוקש, והשלכותיה מרחיקות הלכת כנטען על ידי המשיבים". לפיכך השופט מבטל את הצו הארעי שניתן שלשום בלילה כנגד הפעלת האסדה.

יוני ספיר, יו" עמותת "שומרי הבית", הגיב: "העתירה נסבה על טענתנו, המגובה בדו"ח מומחים, כי הרכב הקונדנסט מדגימות אטומות, אשר מייצג את הערכים האמיתיים של הגז הגולמי, הינו קריטי לצורך הערכה של הפליטות לאוויר והסיכון לתושבים.

"צר לנו כי נציג המדינה הטעה את בית המשפט כשטען כי דגימות הקונדנסט נמסרו למעבדה כשהן אטומות, כאשר על דו"ח המעבדה מצוין בפירוש כי הדגימות הגיעו למעבדה כשאינן אטומות. מכיוון שמדובר בחומרים נדיפים, הרי שיש חשיבות עליונה לאטימות הדגימות, שהרי אם אינן אטומות לא ניתן להעריך נכונה את הרכב החומרים ולפיכך את הפליטות לאוויר והסיכון לציבור.

"בנוסף, המדינה מסתתרת מאחורי טיעונים של סודיות מסחרית כדי שלא ניתן יהיה לבקר את התהליך באופן מסודר, תוך דריסת האינטרס של בריאות הציבור. הרכב הקונדנסט אינו מידע סודי במדינות אחרות וגם בישראל, בהקשר לגז המופק מהמאגרים כריש ותנין.

"המדינה ונובל אנרג'י שולחים את הציבור להגיש עתירות, שהיה אפשר להימנע מהן, אם המידע היה שקוף כנדרש. לא נירתע ונמשיך לשמור על בריאות ילדינו, גם כאשר המדינה עצמה מתייחסת אלינו כאל המר באויביה".

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות