אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
ירושות וצוואות - כל מה שחשוב שתכירו קרדיט: pixabay

ירושות וצוואות - כל מה שחשוב שתכירו

ירושות וצוואות הם ללא ספק נושאים מהותיים אשר מעסיקים את כולנו בשלב בוגר יחסית של חיינו. במאמר זה נעסוק בהבדלים בין צו ירושה לצו קיום צוואה, נפרט ונרחיב אודות סוגי הצוואות הקיימים ונסביר מהו הסכם בין יורשים

14.01.2020, 12:41 | בשיתוף עו"ד דרור גלמן

כולנו או לפחות רובנו הגדול מודעים לקיומם וחשיבותם של צוואות וירושות. כל אחד ואחת מאיתנו יצטרך בשלב כזה או אחר להתעסק בנושא הפחות נוח אשר מסדיר את כל העניינים הקשורים בעת בה נעזוב את העולם ונצטרך להחליט כיצד יתחלק הרכוש, ההון או העסק שלנו (במידה וקיים).

ההבדלים בין צו קיום צוואה וצו ירושה:

צו ירושה

צו ירושה הינו צו משפטי מטעם הרשם לענייני צוואה, אשר באמצעותו ניתן לחלק את עזבונו של המנוח במקרה בו הוא לא הותיר אחריו צוואה תקפה. בשונה מצו קיום צוואה אשר מבטא את רצונו של המוריש באופן חלוקת רכושו לאחר מותו, צו ירושה הוא על פי דין.

ישנן שתי רשויות אשר מוסמכות להוציא צו ירושה והן: הרשם לענייני ירושה (בהליך אזרחי) והשניה היא בית הדין הרבני (בהליך דתי אשר מצריך התייצבות בפני בית הדין ואת הסכמתם של כל היורשים).

מגיש הבקשה לצו ירושה יהיה כל אדם הטוען לזכות מהירושה על פי דין או יורש ע"פ הצוואה.

על מנת לקבל צו ירושה יש להגיש טופס "בקשה לצו ירושה" ללשכת הרשם לענייני ירושה באזוריו מגוריו של הנפטר או בבית הדין הרבני.

יש להזכיר כי מדובר בטופס שיש למלא בו את הפרטים הבאים :

• פרטי מבקש הבקשה (שם מלא, כתובת, תעודת זהות ועוד)

• יש לציין האם המוריש הותיר אחריו צוואה

• יורשים וכשירותם המשפטית (למשל קטינים או פסולי דין )

בנוסף לכל הפרטים שהוזכרו לעיל, במעמד בקשה לצו הירושה יש למלא תצהיר בנוגע לאמיתות כל העובדות אשר כלולות בבקשה. את התצהיר יש למלא בפני עורך דין ירושה / דיין או שופט.

במקרים בהם קיימת צוואה תקפה, אך היא אינה כוללת את כל נכסי המנוח, יינתן צו קיום צוואה ביחס לנכסים אשר נזכרים בצוואה, ולגבי הנכסים שאינם נזכרים בצוואה - יחולקו על פי דין. מכאן כי רצוי מאד לכתוב בצוואה מי הם היורשים ומה כל אחד מהם מקבל, אפילו במקרים בהם החלוקה מתבצעת באופן שוויוני.

צו ירושה אינו עוסק בהיקף העיזבון ואינו קובע מהם הנכסים אשר נכללים בו, אלא מצהיר מי הם יורשי הנפטר ומה החלק של כל אחד מהם בעיזבון,

מהו הסכם בין יורשים?

על פי חוק הירושה, תשכ”ה-1965, יורשיו של המנוח יורשים את עיזבונו ע"פ הדין , אולם אלו יכולים לערוך ביניהם הסכם לחלוקת עיזבון המנוח, במסגרתו מוסדרת חלוקת הרכוש ביניהם באופן שונה מזה שנקבע בחוק ואף בצוואת המצווה.

למעשה, יכולים היורשים לחלק את הירושה והעיזבון בכל דרך אשר יחפצו, בין אם אחד מן היורשים יקבל את כל העיזבון ובין אם נכסים אשר צוו בצוואה לאחד או אחדים מהם יועברו לאחרים, כמובן שחשוב להדגיש כי מצב זה יתקיים רק כאשר תהיה הסכמה של כל היורשים אשר הינם יורשים על פי דין או על פי צוואה.
 , קרדיט: pixabay קרדיט: pixabay  , קרדיט: pixabay

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה הינו למעשה הצו אשר מאשר את הנוסח של הצוואה (כל אמירה, ציווי או בקשה אשר מבקש ומצפה אדם שיעשה למענה או בעניינו לאחר מותו) ונותן לה תוקף של פסק דין. ללא צו כזה לא תתבצע פעולת חלוקת הנכסים לאחר מותו.

על מנת לקבל צו קיום צוואה יש להגיש בקשה רשמית לרשם הירושה, כפי שמגישים בקשה לצו ירושה, אשר בעקבותיה מתפרסמת הודעה על כך בעיתונות וברשומות. דבר זה נועד על מנת לאתר יורשים פוטנציאליים נוספים אשר עשויים להגיש התנגדות.

בכל הנוגע לצוואות, חשוב שתכירו את כל סוגי הצוואות ואת ההבדל ביניהם:

צוואה בכתב יד

בהתאם לסעיף 19 לחוק הירושה, יש באפשרות המוריש לנסח צוואה הכתובה בכתב ידו, ובמסגרתה יקבע את אופן חלוקת רכושו לאחר לכתו מן העולם. החוק מבהיר בפירוש, כי על הצוואה להיות מנוסחת בכתב ידו לכל אורכה של הצוואה, וכמו כן יש עליה לכלול את תאריך ניסוח הצוואה, ובסופה של הצוואה נדרשת גם חתימתו של המוריש וחשוב גם לציין את תאריך עריכת הצוואה

יודגש כי תאריך עריכת הצוואה חשוב מאוד מאחר שבד"כ הצוואה שמאושרת היא הצוואה האחרונה שנחתמה לפי התאריך

צוואה בפני עדים

בהתאם לסעיף 20 לחוק הירושה, ובמסגרת "צוואה בפני עדים", ניתנת הרשות למוריש לנסח את צוואתו בעדותם של אנשים אחרים.

צוואה זו מנוסחת אך בשונה מכתב יד הצוואה מודפסת ונחתמת ע"י המוריש עם שני עדים אשר מאשרים בחתימתם כי המוריש חתם מרצונו החופשי ללא אונס או כפיה .

אולם, במסגרת ניסוח צוואה זו נדרשת גם חתימתם של שני העדים על גבי הצוואה, וזאת לאחר שמאשר מחבר הצוואה כי הוא מעוניין שזו תהיה צוואתו, וכי שני העדים מאשרים את הדבר.

צוואה בפני רשות

בהתאם לסעיף 22 לחוק הירושה, יש באפשרות המוריש להביע את צוואתו בכתב או בעל פה, וזאת בפני גורמים מסוימים אשר מוגדרים בחוק כרשות, ביניהם - בית המשפט, נוטריון ובתי הדין הדתיים המוכרים בחוק.

החוק קובע כי לאחר העברת הצו לידי הרשות, יוקראו דבריו של המוריש בקול, בשפה אותה הוא דובר, ולאחר הסכמתו על הדברים, הם יועלו על הכתב ויחתמו על ידי אותו גורם משפטי אליו הועברה הצוואה.

צוואה בעל פה

בהתאם לסעיף 23 לחוק הירושה, מכירה מערכת החוק בזכות ובתוקף המשפטי של צוואה שבעל פה. צוואה זו לרוב תתקבל רק במקרים חריגים, ביניהם כאשר המוריש עצמו נמצא על ערש דווי, או רואה עצמו במצב כזה.

במקרים אלו, קיימת אפשרות בה המוריש יקריא את צוואתו בפני שני עדים, אשר בקיאים בשפתו של המוריש.

לאחר שמיעת הדברים, על העדים להפקיד את הצוואה בידי הרשם לענייני ירושה סמוך למועד הפטירה, וזאת לאחר שהעלו אותה על כתב.

במידה והיורש נשאר בחיים לאחר כחודש מיום מתן צוואתו בעל פה, הרי שזו תהיה בטלה ומבוטלת.

 

מהי צוואה הדדית?  

על פי רוב, צוואה הדדית נכתבת כאשר בני הזוג מעוניינים שעם פטירתו של אחד מהם, בן או בת הזוג האחרים יהיו רשאים לעשות ברכוש המשותף אך ורק מה שהוסכם ביניהם, מבלי לסטות מהכתוב על הצוואה שערכו יחד.

בניגוד למצב המשפט לפני התיקון לחוק בצוואה הדדית קובעים בני הזוג הוראה מפורשת אשר אוסרת עליהם לשנות, לערוך או לבטל צוואה אחרת לאחר החתימה על הצוואה ההדדית השינוי יכול להיעשות אך ורק בהסכמת הצדדים או בהודעה על ביטול הצוואה ההדדית של אחד מן הצדדים לצד השני בשים לב כי מקבל ההודעה חייב להיות במצב קוגניטיבי תקין.

לא ניתן לשנות צוואה לאחר מות אחד מבני הזוג המצווים במידה והצד שנותר מבקש לעשות שינוי כזה החוק מחייבו להשיב לעיזבון את כל אשר קיבל מהנפטר והחלוקה תעשה ע"פ דין.

העיקרון המנחה בתחום דיני הצוואות במדינת ישראל הוא עיקרון קיום רצונו של הנפטר. כלומר, המערכת צריכה לעשות ככל שביכולתה על מנת לכבד את רצונו של הנפטר כפי שנוסח בצוואה אותה כתב. כך גם הוראות חוק הירושה קובעות כי אדם יכול לשנות את צוואתו בכל עת שירצה, כל עוד הוא בחיים כמובן.

ההבדל בין צו ירושה לצו צוואה

ההבדל ביניהם הוא שצו ירושה קובעת מי הם היורשים על פי הדין, וצו קיום צוואה מאשרת את הצוואה של המנוח אשר קבע בעצמו את היורשים בצוואה.

כיצד יודעים האם קיימת צוואה?

במידה ולא נמסרה הודעה רשמית לבני המשפחה על כך שישנה צוואה רשמית, על בני המשפחה לחפש אותה בין חפצי המנוח במשרדו או בבית, במידה וקיים.

ייתכן מצב שבו בית המשפט יאשר עותק של צוואה כזאת גם כאשר המקורית איננה קיימת לפניו.

לסיכום, ההתעסקות באופן ניהול רצוננו וחלוקת רכשונו בעת בה נעזוב את העולם, עוד בעודנו בחיים הינה התעסקות לא נעימה, מורכבת ולא נוחה. אולם, אי טיפול בירושה ובצוואה עשויים לגרום למצבים של אי נעימות מול הקרובים או בני המשפחה (באופן תפיסתי), ולכן חשוב ואף הכרחי להתנהל בצורה נכונה ואחראית מבעוד מועד, וכמובן להיוועץ בעורך דין מנוסה לענייני צוואה וירושה.

בנימה זו, נאחל לכם אריכות ימים, בריאות איתנה ותכנון נכון של חייכם ומה שיקרה לאחר מכן.

כותב הכתבה הינו עו"ד דרור גלמן.

משרד עו"ד דרור גלמן מומחה לדיני ירושה ועריכת צוואות. אם אתם עומדים בפני הליך קבלת החלטה, צרו איתנו קשר עוד היום ותיהנו מליווי משפטי אישי על ידי עורך דין לירושות ועריכת צוואות, מקצועי ומנוסה, אשר ילווה אתכם לאורך כל הדרך.

טלפון: 03-5222129

אתר: www.lawinfo.co.il

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות

זהו ערוץ פרסומי והידיעות הינן באחריות המפרסמים בלבד. לכלכליסט אין אחריות על תוכן הידיעות המפורסמות