אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
אחרי יממה של השבתה - אסדת לווייתן חזרה לעבוד; נדחתה עתירה בעניין היתר פליטת המזהמים צילום: אלבטרוס

אחרי יממה של השבתה - אסדת לווייתן חזרה לעבוד; נדחתה עתירה בעניין היתר פליטת המזהמים

אתמול הודיעה נובל אנרג'י כי הופסקה הפקת הגז "בעקבות אירוע תפעולי" והיום חןדשה ההפקה; ביהמ"ש קיבל את הסברי המשרד להגנת הסביבה ודחה את הטענות נגד הפגמים לכאורה שנפלו בהיתר פליטת המזהמים שניתנה לאסדה

15.03.2020, 15:33 | ליאור גוטמן וענת רואה

חברת נובל אנרג'י האמריקאית הודיעה לפני שעה קלה (א') כי הושלם התיקון במערכות לווייתן והאסדה חזרה לפעולה ולאספקת גז סדירה.

קראו עוד בכלכליסט

אתמול הודיעה החברה כי "בעקבות אירוע תפעולי באסדת לווייתן, הופסקה הפקת הגז באסדה". הפקת הגז משרתת לא רק את המשק הישראלי ואת חברת החשמל, אלא בעיקר מכוונת לשווקי היצוא הקרובים, כלומר לירדן ומצרים.

מדובר בתקלת תקשורת בתוך האסדה, כאשר בהתאם לנוהלי הבטיחות והתפעול של נובל אנרג'י, הופעלו לפידי הלחץ הגבוה בסביבות השעה 19:00 למשך מספר שעות לצורך פינוי הגז מהמתקן באופן בטיחותי.

נובל טוענת היום כי "לאירוע לא היתה השפעה סביבתית ביבשה ובחוף".

נדחתה עתירת המועצות המקומיות נגד אסדת לווייתן

שופט בית המשפט המחוזי בירושלים אלי אברבנאל דחה היום (א') את העתירה שהגישו 5 המועצות המקומיות והארגון הסביבתי צלול נגד אסדת לווייתן.

העתירה הוגשה בנובמבר 2019, עוד לפני הליך פליטת המזהמים המסיבי שביצעה לווייתן ("הנישוב") אך התייחסה גם למתן היתר פליטת המזהמים הקבוע לאסדה. האסדה ממוקמת כ-10 ק"מ מערבית לחוף דור.

השופט אברבנאל דחה את העתירה לאחר שקיבל את מרבית ההסברים והטענות של המשרד להגנת הסביבה שיוצג בהליך באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי). העותרות, המועצה המקומית זכרון יעקב, עמותת צלול, מועצת ג'יסר אל זרקא, מגידו, פרדס חנה כרכור ועפר חפר יוצגו בידי עורכי הדין רענן הר זהב, יונתן ברמן ויעל פלג.

בפסק דינו דן השופט בטענות שונות ובין היתר על כך שנובל אנרג'י הופקדה על הניטור והדיגום באסדה, על כך שלא מבוצע ניטור רציף באסדה ועל כך שלא הוגבלה כמות המזהמים שנפלטים בעת תקלה.

אסדת קידוח לווייתן , צילום: אלבטרוס אסדת קידוח לווייתן | צילום: אלבטרוס אסדת קידוח לווייתן , צילום: אלבטרוס

השופט כתב כי אומנם "הפקדת הניטור והדיגום בידי נובל מעלה סימן שאלה של ממש". לדבריו, חריגה מערכי הפליטה המותרים עשויה להוביל למתן הוראה להפסקת פעילות האסדה וכתוצאה מכך לגרום לנובל להפסד כספי ניכר.

בנוסף ציין השופט כי ממצאים על חריגה כאמור עלולים לגרום אחריהם עיצומים כספיים על נובל ואף נקיטה בהליכים פליליים נגדה. "מהמקובץ עולה כי לנובל עניין רב בתוצאות פעולות הניטור והדיגום ובעניין עיתוי העברתם למשרד", כתב השופט בפסק הדין.

אלא שחרף זאת השופט הוסיף כי טענת המשרד להגנת הסביבה היא כי הטלת תפקיד הניטור בתחום זיהום האוויר ובתחומי זיהום נוספים על המזהם נהוגה בישראל ובעולם וכי היתר הליטה נשוא העתירה אינו מצדיק חריגה ממדיניות זו. "טענה זו לא הופרכה", כתב השופט. אין בסיס לקבוע כי היתר הפליטה אינו סביר באופן המצדיק התערבות בו, בדרך של הוספת הוראות ניטור ודיגום החורגות מאלה הנקבעות בהיתרי פליטה הניתנים למפעלים דומים".

השופט הוסיף וכתב כי 4 תחנות ניטור סביבתיות פועלות בשגרה על קו החוף בקרבת האסדה. תחנות אלה מופעלות על ידי הרשויות במסגרת מערך הניטור הארצי שנקבע על פי חוק אוויר נקי, והן פועלות ברציפות ומעבירות נתונים בזמן אמת למשרד. אף שאין במידע המתקבל בתחנות אלה כדי לספק נתונים מדויקים על פליטת הגזים באסדה, יש בו כדי לספק אינדיקציה על עלייה ניכרת בערכי הזיהום במקום. על ארבע תחנות ניטור אלה נוספו על פי הוראת הממונה, שקיבלה ביטוי בהיתר, שלוש תחנות המופעלות באחריותה של נובל. גם תחנות אלה מופעלות על ידי בעלי מקצוע מוסמכים, הכפופים למערכת כללים ולפיקוח הרשויות. לערך זה של שבע תחנות ניטור הפועלות בגזרה של 30 ק"מ בקו החוף הסמוך לאסדה והמעבירות בזמן אמת נתונים למשרד, חשיבות רבה.

"מהמקובץ עולה כי אף שבידי נובל נותרת השפעה על פעולות הניטור והדיגום בדרך של בחירת אנשי המקצוע והמעבדות שיבצעו פעולות אלה וקביעת תנאי העסקתם, מידת השפעתה עליהן מוגבלת נוכח מחויבותם של גורמים אלה למערכת כללים שמכוחה קיבלו את הסמכתם", כתב.

בעניין דרישת העותרות להפעיל ניטור ודיגום רציפים על האסדה פירט השופט שנטען בפניו כי המשרד להגנת הסביבה שגה בכך שלא קבע חובת ניטור רציף של גזי בנזן, טולואן, אתיל בנזן וקסילן. במסגרת הדיון בבית המשפט נטען כי ניטלת דגישה לצורך בדיקת כמות הבנזן אחת לחודשיים ממקורות הפליטה ואחת לשבועיים מסביבת האסדה, כפי שנקבע בהיתר וזה לא מאפשר איתור בזמן אמת של חריגה מכמות הפליטה המותרת ונקיטה בפעולה מהירה כדי להפסיקה.

השופט קבע כי דין הטענה בעניין רציפות הניטור להידחות ויש לקבל את טענת המשיבים שקביעת האמצעים לניטור ודיגום מזהמים נגזרת מפוטנציאל הזיהום הנשקף מהאסדה. השופט קבע כי לא עלה בידי העותרת לסתור את טענת המשיבים שפוטנציאל הזיהום מהאסדה נמוך או להפריך את טענת המשרד כי עיקר הנזק משאיפת בנזן טמונה בחשיפה ממושכת לערכים גבוהים שלו להבדיל מאירוע קצר מועד.

השופט הוסיף כי בהיתר הפליטה נקבע כי בתום תקופה של שנה רשאי המשרד להרחיב את דרישת הניטור הרציף. מכאן עולה כי על פי ניסיון מצטבר שיירכש במהלך תקופה זו ישקול המשרד את עמדתו בנושא מחדש, ויקבל החלטה בהתאם לנתונים שלפניו.

טענה נוספת שנדחתה ע"י בית המשפט נגעה לכך שהיתר הפליטה לא מגביל את כמות המזהמים הנפלטים בעת תקלה, וזאת אף שבעת תקלה עלולה להיפלט כמות גדולה של גזים מסוכנים. השופט קבע כי הוראה זו מבוססת על עמדתם של גורמי המקצוע במשרד להגנת הסביבה ואין עילה לקבוע כי היא אינה סבירה במידה המצדיקה התערבות בה.

בסופו של דבר דחה השופט את העתירה. יחד עם זאת קבע כי בשים לב לחשיבותם של הנושאים המועלים בעתירה ולרוח החוק המחייבת שיתוף רחב של הציבור בנוגע אליהם, יישא כל צד בהוצאותיו.

הבשורה על דחיית העתירה היא קרן אור קטנה יחסית, אבל חיובית, הן עבור נובל אנרג'י והן השותפות שלה במאגר - דלק קידוחים ורציו - אתמול (שבת) הודיעה החברה ש"בעקבות אירוע תפעולי באסדת לווייתן, הופסקה הפקת הגז באסדה". מדובר בתקלת תקשורת בתוך האסדה, שעד שעות הצהרים היום (א') טרם תוקנה במלואה. הפקת הגז משרתת לא רק את המשק הישראלי ואת חברת החשמל, אלא בעיקר מכוונת לשווקי היצוא הקרובים, כלומר לירדן ומצרים. בשבועות האחרונים עבדו בנובל אנרג'י מול משרד האנרגיה לארגן אישורי עבודה לפועלים שם, כולל אפשרויות בידוד מחויבות המציאות שהגיעו מצד משרד הבריאות.

בתוך כך, נובל אנרג'י עדכנה לפני זמן קצר כי "הושלם התיקון במערכות אסדת לווייתן והאסדה חזרה לפעולה ולאספקת גז סדירה ללא צורך בהפעלת לפידי הלחץ הגבוה. נדגיש כי לארוע לא היתה השפעה סביבתית ביבשה ובחוף".

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות