אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
מימון ישיר: משבר הקורונה יחתוך את שווי תיק ההלוואות צילום: מימון ישיר

משבר הקורונה

מימון ישיר: משבר הקורונה יחתוך את שווי תיק ההלוואות

גודל תיק ההלוואות של החברה המיועד למימוש עומד על 1.9 מיליארד שקל. חברת האשראי הצרכני החוץ-בנקאי הגדולה בישראל מציינת שצפוי הפסד ברבעון הראשון, אך לא ניתן להעריכו

29.03.2020, 19:59 | רחלי בינדמן

מימון ישיר, חברת האשראי החוץ-בנקאי שעמדה ערב משבר הקורונה לפני הנפקה בבורסה לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל, מתייחסת לראשונה להשפעות משבר הקורונה על תוצאותיה הכספיות במסגרת הדוח של צור שמיר, בעלת השליטה בחברה.

קראו עוד בכלכליסט

כזכור, לפני שבועיים הודיעה מימון ישיר כי תחדל להציע הלוואות לכל מטרה ותמשיך רק את הפעילות של ההלוואות כנגד רכישת רכבים וזאת עד לתום המשבר. בהתייחסות שמופיעה בביאורים לדוח הכספי של צור שמיר, מתייחסת מימון ישיר לפגיעה האפשרית בתיק ההלוואות הקיים שלה שמיועד למימוש (קרי למכירה).

מימון ישיר נוהגת למכור נתח מתיק ההלוואות שלה לצדדים שלישיים, תוך היוון זרם ההכנסות העתידי ממנו ורישום רווח מידי. על רקע התפשטות נגיף הקורונה, חלה עלייה משמעותית בתשואות של אגרות חוב ממשלתיות הצמודות למדד. אגרות חוב אלו מהוות עוגן לחישוב שוויין ההוגן של הלוואות המיועדות למימוש אשר טרם מומשו במימון ישיר.

להערכת מימון ישיר, ייווצר לה הפסד ברבעון הראשון של שנת 2020 כתוצאה מירידת הערך של הלוואות אלו, אשר בסמוך למועד פרסום הדוח, מימון ישיר אינה יכולה להעריכו. הפסד זה עשוי לקטון או לגדול בהתאם להתפתחויות בשוק ההון. למעשה, מימון ישיר נמנעת מלנקוב במספר של ההפסד שייווצר לה כתוצאה מפגיעה בשווי תיק ההלוואות.

מימין: מנכ"ל החברה ערן וולף ובעל השליטה מוקי שנידמן, צילום: יח"צ, תמר מצפי מימין: מנכ"ל החברה ערן וולף ובעל השליטה מוקי שנידמן | צילום: יח"צ, תמר מצפי מימין: מנכ"ל החברה ערן וולף ובעל השליטה מוקי שנידמן, צילום: יח"צ, תמר מצפי

בנוסף, מימון ישיר מעריכה, כי התמשכות המשבר והשלכותיו על המשק עלולה לגרום לגידול ברמות סיכון האשראי, קשיי נזילות וירידה אפשרית בצריכה הפרטית, אשר עלולות להוביל לפגיעה ברווחיות החברות במשק ובכללם מימון ישיר.

אולם, בשלב זה אין בידי מימון ישיר לאמוד השלכות אלו. מימון ישיר מעריכה כי עקב המשבר האמור לעיל, תחול השפעה מהותית בשנת 2020 על תוצאות הפעילות, היקף העמדת ושיווק ההלוואות, זמינות מקורות אשראי והיקף התמורה כתוצאה מעסקאות מכירת התיקים שלה.

לצורך צמצום הפגיעה בתוצאות הפעילות, צמצמה מימון ישיר את היקף העבודה של מרבית עובדיה לכ-%70 משרה וכן היא עובדת על יישומה של תוכנית התייעלות לצורך קיצוץ בהוצאות הקבועות, לצד הירידה הצפויה בהוצאות המשתנות, עקב הצפי להפחתת היקף ההלוואות המועמדות.

עם זאת, אין ביכולת מימון ישיר להעריך את היקף ההשפעות האמורות לעיל, בסמוך למועד החתימה על הדוחות הכספיים. כאמור, אין ביכולת מימון ישיר להעריך את היקף הפגיעה בהכנסותיה ורווחיה, ו/או את הפגיעה בעסקיה בטווח הבינוני-ארוך. עם זאת, להערכת מימון ישיר, לא צפויה פגיעה ביכולתה לפרוע את התחייבויותיה באופן סדיר.

גודל תיק ההלוואות של מימון ישיר המיועד למימוש עומד על 1.9 מיליארד שקל. ככל ששיעור התשואה של האג"ח הממשלתיות הארוכות עולה, השווי של התיק אמור לרדת - במימון ישיר כאמור לא כותבים מה הפגיעה הצפויה.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות