אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
אלרוב: הקורונה תגרום לפגיעה מהותית ברווח התפעולי ב-2020 צילום: נמרוד גליקמן

אלרוב: הקורונה תגרום לפגיעה מהותית ברווח התפעולי ב-2020

בעקבות התפרצות הנגיף, כל חמשת המלונות של הקבוצה נסגרו באופן זמני, וישנה ירידה מהותית בהזמנות עתידיות. 835 מעובדי הקבוצה הוצאו לחל"ת, ו-346 עובדים נוספים פוטרו. אי ודאות ביחס להנפקת החברה-הבת של אלרוב בשוויץ

14.04.2020, 22:29 | יניב רחימי

הדוחות הכספיים השנתיים של חברת הנדל"ן אלרוב שבליטת אלפרד אקירוב (72.6%) מספקים הצצה לעוצמת הפגיעה של נגיף הקורונה בחברה שעוסקת בתחום הנדל"ן המניב והמלונאות. נכון להיום, כל חמשת המלונות של הקבוצה נסגרו באופן זמני, נרשמו ביטולים רבים של הזמנות קיימות וישנה ירידה מהותית בהזמנות עתידיות.

בהתאם, בחברת אלרוב מעריכים שנוכח נגיף קורונה והשלכותיו צפויה השפעה מהותית לרעה על הרווחיות התפעולית מפעילותה המלונאית של הקבוצה בשנת 2020 בהשוואה לשנה שהסתיימה. 

קראו עוד בכלכליסט

כמו חברות אחרות בענף, גם הנהלת אלרוב פועלת לצמצום ההוצאות של החברה והתאמתן לפעילות הדלילה של החברה בתקופה הנוכחית בצל משבר הקורונה. המהלכים של אלרוב כוללים, בין היתר, את סגירת פעילות כלל בתי המלון של הקבוצה, בישראל ובאירופה, הסתייעות של החברה ככל הניתן בחבילות סיוע של הרשויות הרלוונטיות המקומיות בחו"ל, לרבות ביטול מיסי עירייה, דחיית תשלומים, השתתפות בשכר עובדים, אפשרות למתן אשראי וכדומה.

כמו כן, באלרוב נקטו בפעולות התייעלות וצמצום כוח האדם בקבוצה לרבות הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום לתקופה קצובה. נכון להיום 835 מתוך עובדיה של אלרוב בארץ ובחו"ל הוצאו לחל"ת ו-346 מכלל עובדי הקבוצה פוטרו. 

בעל השליטה באלרוב אלפרד אקירוב, צילום: עמית שעל בעל השליטה באלרוב אלפרד אקירוב | צילום: עמית שעל בעל השליטה באלרוב אלפרד אקירוב, צילום: עמית שעל

בינואר השנה אלרוב פרסמה מצגת של חברת הבת השוויצרית כחלק מהערכות לקראת הנפקה אפשרית בבורסה לניירות ערך בשוויץ. אולם כפי שעולה מהדוחות הכספיים של אלרוב, לנוכח עוצמת משבר הקורונה והשלכותיו על השווקים בשלב זה קיימת אי וודאות רבה ביחס להנפקת החברה הבת בשוויץ.

לחברת אלרוב הון חוזר שלילי שנובע מהחלטת הנהלת החברה להעדיף מימון באשראי לזמן קצר בשל שיעורי הריבית הנמוכים בהשוואה לריבית באשראי לזמן ארוך. באלרוב מצדיקים את ההחלטה להסתמך על אשראי לטווח קצר גם בהתחשב בתקבולים הצפויים ממכירת נכסים. עודף ההתחייבויות השוטפות של אלרוב על הנכסים השוטפים שלה (בנטרול מלאי דירות המוצג כנכס שוטף) הוא 569 מיליון שקל. לפי הדוחות הכספיים של אלרוב, לחברה מסגרות אשראי מאושרות מתאגיד בנקאי של 412 מיליון שקל המסווגות כהתחייבויות שוטפות, וביחס ל-353 מיליון שקל אלרוב כבר הגיעה להסכמה עם התאגיד הבנקאי להארכת המסגרת.

בצל משבר הקורונה, המניה של אלרוב ירדה מתחילת השנה ב-38% ונכון להיום שווי השוק של החברה עומד על 2.27 מיליארד שקל. אגרות החוב של אלרוב נהנות מדירוג ברמה של A2 על ידי מידרוג שעודכן לאחרונה רק בדצמבר 2019. תשואות האג"ח של החברה מגיעות לרמה של 8.8% (צמוד מדד, מח"מ 2.3 שנים).

בשנת 2019 ההכנסות של אלרוב צמחו ב-6.9% והסתכמו ב-1.5 מיליארד שקל. מתוך הכנסות אלו סכום של 292 מיליון שקל מיוחס לרווחי שיערוך הודות לעליה בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה שבבעלות החברה. הרווח הנקי של אלרוב ב-2019 הסתכם ב-317 מיליון שקל, ירידה קלה של 1.4% ביחס לשנה קודמת.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות