אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
המבקר: מציון נכשל לנציבות ועד לליקויים בחברה הממשלתית לתיירות צילום: באדיבות מבקר המדינה

דו"ח המבקר

המבקר: מציון נכשל לנציבות ועד לליקויים בחברה הממשלתית לתיירות

לפי דו"ח מבקר המדינה, הנציבות אינה מיישמת את הרפורמות בתחום ההון האנושי במגזר הממשלתי שקבעה לעצמה; וגם: בביתר עילית מחלקים קרקע למקורבי הבכירים

04.05.2020, 15:59 | כתבי כלכליסט

מבקר המדינה נגד נציבות שירות המדינה

דו"ח מבקר המדינה מעלה חוסר מעש מטריד ויישום חלקי וטכני בלבד בנציבות שירות המדינה (נש"מ) בראשות פרופ' דניאל הרשקוביץ וברפורמות המבניות שהציבה לעצמה בתחום ההון האנושי במגזר הממשלתי עליו היא אחראית.

לפי הדו"ח, הנציבות יישמה עד כה את הרפורמה "בהיקף חלקי בלא מעקב סדור אחר ביצוע המשימות ובלי לוודא שהן הושלמו בהתאם ללוח זמנים לביצוען". עוד נכתב כי הנציבות טרם האצילה סמכויות בתחום הפרט לקליטת עובדים ולהארכת תקופת השירות מעבר לגיל פרישת חובה לרבע מהגופים הממשלתיים (20 מתוך 78). לגבי כמחצית מהגופים הממשלתיים (לא כולל מערכת הבריאות) שהנציבות האצילה להם סמכות לקליטת עובדים, מדובר למעשה בסמכות שהיא "מרוקנת מתוכן".

עוד עולה מהבדיקה כי הנציבות טרם האצילה סמכויות בתחום התקן ל-60 מ-78 הגופים הממשלתיים (המהווים כ-77% מהגופים) וההאצלה שכן בוצעה היא "טכנית ומוגבלת במידה ניכרת יחסית לנדרש", והיא "אינה חלה על סמכות מרכזית ומהותית - אישור תנאי הסף לאיוש המשרות הבכירות בשירות המדינה".

הביקורת מגיעה גם לנדבך מרכזי ברפורמת ניהול ההון האנושי – מערכת הבריאות שבה מועסקים כ-40% מכלל העובדים בשירות המדינה - המעסיקה הגדולה ביותר במגזר ממשלתי. לפי הדו"ח, המחלוקות בין שני רגולטורים בתחום - משרד הבריאות והנציבות – הן אלו שעומדות בבסיסו של העיכוב ביישום הקידום והרפורמות בגזרה הזו, לרבות האצלת סמכויות בתחום התקן. מאז חיבור הדו"ח, המבקר מזכיר כי הושגה הסכמה בין משרד הבריאות לנציבות בדבר אחד הרכיבים המרכזיים - הסמכות לאייש את תפקידי מנהל מחלקה ומנהל מכון גדול במרכזים הרפואים כפי שנחשף בכלכליסט בתחילת ינואר.

(אדריאן פילוט)

 

בביתר עילית מחלקים מבנים ומגרשים למקורבי הבכירים

דו"ח המבקר חושף תופעה רחבה של הקצאת מגרשים למקורבים של בכירי עיריית ביתר עילית תוך ניגודי עניינים קשים. ראש העירייה הנוכחי מאיר רובינשטיין היה ב-1997 חבר מועצה ועמד בראש ועדת האיתורים שהקצתה מגרש לבית כנסת. רובינשטיין עמד בראש עמותת בית הכנסת עד שלושה שבועות לפני ההקצאה ואז התפטר ואחיו מונה למזכיר העמותה. בשנים 2000 ו-2003 קיבלה העמותה הקצאות נוספת. הפרוטוקולים מעידים שהוא השתתף בכל ההצבעות במועצת העירייה אך רובינשטיין טוען שיצא, והדבר לא תועד בפרוטוקול.

ביתר עילית, צילום: אלכס קולומויסקי ביתר עילית | צילום: אלכס קולומויסקי ביתר עילית, צילום: אלכס קולומויסקי

סגן ראש העיר ומחזיק תיק החינוך בשנים 2014 -2018 בנימין הרשלר השתתף ב-2009 בישיבת מועצה שהקצתה קרקע לבית כנסת כאשר אחיו נמנה עם מגישי הבקשה. במאי 2012 הקצתה מועצת העירייה מבנה לעמותה שהרשלר ניהל בשכר. ב-2016 כשהרשלר היה סגן ראש העיר הקצתה העירייה מגרש לבית כנסת לעמותה שהוא היה ממיסדיה והיא פעלה מביתו. פרשיות דומות נחשפו גם עם שורת נבחרים נוספים ומנהלי מחלקות בעירייה.

המבקר קובע כי "נבחרי הציבור האמורים לא הצהירו בכתב על זיקתם לעמותות שמועצת העירייה אישרה להן הקצאות מקרקעין; וכי הם פעלו שלא בהתאם לתקנון המועצות המקומיות ולכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות".

(שחר אילן)

 

ליקויים בחברה הממשלתית לתיירות

בין הנהלת משרד התיירות לחברה הממשלתית לתיירות קיים משבר אמון, כך קובע מבקר המדינה. החברה הממשלתית לתיירות (חמ"ת) הוקמה בשנת 1965 כזרוע ביצוע ממשלתית לפיתוח תשתיות בתחום – ואילו משרד התיירות מתקצב את הוצאות המינהלה של החמ"ת. החמ"ת ניהלה בסך הכול 100 פרויקטים עבור משרד התיירות בשנים 2017 עד 2018 וקיבלה תקציב של 11 מיליון שקל בשנים 2017 עד 2019.

העיר אילת, צילום: יאיר שגיא העיר אילת | צילום: יאיר שגיא העיר אילת, צילום: יאיר שגיא

בין היתר קובע מבקר המדינה כי החמ"ת התנהלה ללא מנכ"ל במשך שנתיים והעובדים קיבלו רכבים צמודים ללא קביעה של תפקידים ודרגים לקבלת הרכבים. לפי דיווח מבקר המדינה - נכון לסוף שנת 2017 ולסוף שנת 2018 - 13 מבין כ-20 עובדי החברה קיבלו רכב חברה צמוד, ונכון למועד סיום הביקורת, 11 עובדים קיבלו רכב חברה צמוד. סך עלויות החברה בגין הקצאת הרכבים הצמודים לעובדים הוא כ-800 אלף שקל בשנה. ככלל, עלויות אלו מחליפות תשלום עלויות אחזקת רכב, תשלום שעובדים זכאים לו.עוד קובע המבקר כי בנוהל שימוש ברכב של חמ"ת לא נקבעו כללים והוצאות תקרה להוצאות הנוגעות לשימוש בכביש 6 ולנתיבים מהירים. בפועל, החברה שילמה בתקופה ינואר 2017 עד אוגוסט 2019 עלויות בגין שימוש בכביש 6 בסך של כ-56 אלף שקל ועלויות שימוש בנתיבים מהירים בסך של כ-9,100 שקל.

עוד נכתב בדו"ח המבקר בנושא התיירות סגן ראש עיריית אילת ומחזיק תיק התיירות בעיר, שחלק ניכר מכלכלתה מבוסס על ענף זה, הוא בנו של ממלא מקום החברה לפיתוח חופי אילת.

תגובת משרד התיירות: "משרד התיירות למד את הדו"ח ופעל לאורך השנים, ללא קשר לדו״ח המבקר, לתיקון הליקויים ולהבראת החמ"ת. בין היתר, משרד התיירות פעל למינוי מפקח פיננסי שבוחן את ההתנהלות הכספית של החמ"ת והקטין את מספר הפרויקטים והיקפם. יצוין כי גם כעת, המשרד איננו מרוצה מביצועי החברה והתנהלותה. בנוסף, דו"ח המבקר מדגיש את שמשרד התיירות התריע עליו כבר בעבר - המבנה הבעייתי של החברות הממשלתיות, והיעדר יכולת השליטה בהן. בכל הנוגע לניגוד העניינים – הביקורת הופנתה לעיריית אילת ולמשרד המשפטים ונענתה על ידם".

 

תגובת החברה הממשלתית לתיירות: "כפי שציין מבקר המדינה בדוח, החמת בהנהלתה החדשה תיקנה את הליקויים שהתגלו בחברה בשנים קודמות וכך תמשיך לפעול.

לעניין מערכת היחסים עם משרד התיירות החמת עובדת בשיתוף פעולה מלא ובאופן שוטף עם הגורמים המקצועיים של משרד התיירות".

(תומר הדר) 

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות