אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
השטחת מחזור העסקים של העסק בחסות מע"מ לצרכי הזכאות למענקי הקורונה צילום: יח"צ

השטחת מחזור העסקים של העסק בחסות מע"מ לצרכי הזכאות למענקי הקורונה

מדיניות המענקים של המדינה כפיצוי בעקבות משבר הקורונה יוצרת עיוותים קשים ומחייבת את העוסקים לדאוג לעצמם, כמובן בגבולות החוק

13.05.2020, 11:22 | מאורי עמפלי ואפי לבקוביץ'

מוגש מטעם DUN'S 100

כידוע, ביום 24 באפריל 2020 התקבלה החלטת ממשלה לאשר את המענק השני לעצמאים ולבעלי שליטה בחברות (ובשמו הידוע "הפעימה השנייה”) וכן לאשר מענק השתתפות בהוצאות קבועות, שיוכל להגיע עד לסך של 400,000 שקל לעסק. המשותף לשתי החלטות אלו, אשר תורגמו לתקנות לשעת חירום נוספות, הוא השוואה בין מחזור הפעילות בחודשים מסוימים בשנת 2020 לעומת הפעילות בחודשים המקבילים בשנת 2018 או 2019. כך לעניין הפעימה השנייה נקבע כי אחד התנאים למענק הוא ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות בארבעת החודשים מרץ עד יוני 2020 ביחס לחודשים המקבילים בשנת 2019. עבור עסק שהחל לפעול לאחר ה- 1.3.2019 ההשוואה תעשה למחזור הפעילות החודשי הממוצע מיום תחילת הפעילות עד 29.2.20. הממוצע יוכפל ב-4 חודשים. ביחס למענק ההשתפות בהוצאות הקבועות נקבע שהפגיעה במחזור העסקאות בחודשים מרץ ואפריל 2020 ביחס לחודשים המקבילים בשנת 2019 תהיה בשיעור העולה על 25% כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה. לעניין עסק חדש - יראו את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס בשנת 2019 כמחזור העסקאות מיום תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק עד יום 29 בפברואר 2020, כשהוא מחולק במספר חודשי העיסוק כאמור ומוכפל ב-2.

פרמטרים אלו מעלים קשיים ותהיות הן ברמה התיאורטית והן ברמה הפרקטית לגבי מידת היעילות של המענקים הנ"ל כסיוע לעסקים בישראל. מדובר בתנאים שרירותיים שנעשו ככל הנראה בחופזה ומתוך ניסיון להשתיק את הביקורת הרבה והמוצדקת של ציבור העסקים בארץ, על אוזלת היד של המדינה בטיפול במשבר הכלכלי החריף, שמקורו בצעדים שנקטה הממשלה בהתמודדות עם משבר הקורונה.

פקודת מס הכנסה קבעה את שנת המס הקלנדרית כשנת מדידה שעל פיה נקבע החיוב במס. על כן ראוי היה כי המענקים הנ"ל ישולמו בתור פיצוי זמני לעסקים וכי התחשבנות סופית תעשה בסוף שנת 2020 ועל סמך ירידת הפעילות בשנה זו לעומת שנים קודמות. דוגמאות כאלו קיימות במדינות שונות בעולם. בהעדר הסדר פיצוי כולל על בסיס שנתי, העיוות זועק לעין. נזכיר לעניין זה, כי בהתאם לחוק מע"מ נותני שירותים רשאים להפיק חשבונית על בסיס מזומן וזאת בכפוף לכך שמחזור העסקאות שלהם נמוך מ-15 מליון ₪ ובתנאי שמחיר העסקה הספציפית לא הושפע מיחסים מיוחדים ושהתמורה שולמה בכסף לפי המחיר שנקבע מראש בין הצדדים. כך יתכן שנותן שירותים נדרש להוציא חשבוניות מס על כספים שגבה בחודשים הרלוונטיים בעבור שירותים שניתנו טרם תקופת הקורונה, אך בחודשים המאוחרים יותר (חודש יולי עבור מקבלי הפעימה השנייה וחודש מאי עבור מענק ההשתתפות) תחול ירידה משמעותית במחזור עסקיו, אשר לא תפוצה כלל בשלב זה. באותה מידה, גם עוסקים אשר מוכרים מוצרים רשאים להפיק חשבונית על בסיס קבלת התמורה וזאת בכפוף לכך שמחזורם השנתי עד 2 מליון ₪. גם עוסקים אלו עלולים למצוא את עצמם ללא פיצוי.

תופעה זו מקבלת משנה תוקף לגבי עסק שעובד מול המדינה ומול גופים גדולים אחרים אשר משלמים בשיטה של "שוטף" פלוס חודש, חודשיים ועוד. ללמדנו, שאין בהכרח קורלציה בין גביית הכספים בפועל לבין מצבו של העסק בחודשי הקורונה ובחודשים הקרובים. אדרבה, גופים גדולים במשק דורשים מן העוסק להוציא חשבונית מס בעת כריתת החוזה ביניהם כתנאי לקבלת השירות. במסגרת תיקון לחוק מע"מ נעשה ניסיון לבלום תופעה זו, אך בפועל אנו עדים לנותני שירותים אשר נדרשו להוציא חשבוניות לפני שקיבלו את התמורה ועומדים כעת בפני שוקת שבורה.

 , צילום: יח"צ צילום: יח"צ  , צילום: יח"צ

ללא פרסום תוכנית משלימה מצד המדינה לשנת 2020, המדינה כופה למעשה על ציבור העוסקים להתאים את מחזור עסקאותיו לתנאי המענקים. כך, ניתן לשקול דחייה של קבלת תשלומים לחודשים שלאחר המועדים הנקובים בהחלטת הממשלה. באופן דומה, ניתן לשקול להוציא הודעת זיכוי בהתאם לתנאי חוק מע"מ ולתקנות בגין עסקה שחלקה לא יצאה אל הפועל בגין אי קבלת התמורה בפועל. ניתן גם לבחון הוצאה של הודעת זיכוי בגין חובות אבודים. יחד עם זאת, מדובר בהוראות מורכבות אשר חשוב להכירן היטב טרם הוצאת הודעת הזיכוי. כמו כן, נזכיר כי ניתן להוציא חשבונית מס תוך שבועיים ממועד קבלת הכספים ובכך לדחות את מועד הוצאת חשבונית המס במידת הצורך. לסיכום, הנסיבות אינן פשוטות וקיימת אי וודאות רבה לגבי המשך משבר הקורונה, אך טוב תעשה המדינה אם תפרסם בהקדם תוכנית פיצוי ומענקים משלימה לכל שנת 2020 ותיתן בכך סוף כל סוף וודאות כלשהי לעסקים במדינה. עד אז, ציבור העוסקים צריך לדאוג לעצמו ולפעול למקסום ההטבות שפורסמו עד כה, כמובן בגבולות החוק.

מאת אפי פרץ לבקוביץ' שותף מסים במשרד שלפמן לבקוביץ' ושות' רואי חשבון מהרשת הבינלאומית JHI ועו"ד (רו"ח), ומאורי עמפלי בעלים ומייסד של עמפלי עריכת דין מיסים

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות