אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
הפסד רבעוני לגזית גלוב; נערכת לפתיחה מלאה במרכזים המסחריים בחו"ל צילום: Scott G Morris

הפסד רבעוני לגזית גלוב; נערכת לפתיחה מלאה במרכזים המסחריים בחו"ל

חברת הנדל"ן המניב המסחרי דיווחה על הפסד נקי של 618 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2020; הכירה ברבעון הראשון בהפסד של 243 מיליון שקל משערוך שווי נכסיה המסחריים - רשמה הוצאות מימון בסך 691 מיליון שקל, שנבעו בעיקר מהפסד משערוך נגזרים פיננסיים, במרבית המקרים בעקבות עסקאות מטבע; החברה לא מעדכנת את התחזיות להמשך השנה; נערכת לאפשרות ששוכרים מסוימים במרכזים מסחריים בחו"ל יפנו את בתי העסק בשל קשיים כלכליים

27.05.2020, 13:56 | יניב רחימי

גזית גלוברשמה ברבעון הראשון של 2020 הפסד של 618 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 42 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה הכירה ברבעון הראשון של 2020 בהפסד של 243 מיליון שקל משערוך שווי נכסיה המסחריים. ירידת הערך המיוחסת להשפעות מגפת הקורונה הייתה יכולה להיות גדולה יותר אלמלא רווח של 138 מיליון שקל שרשמה החברה הודות לשערוך נכסים בנורבגיה.

הסעיף הבולט בדוחות של גזית גלוב ברבעון הראשון היה הוצאות המימון שהסתכמו ב-691 מיליון שקל לעומת 177 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהוצאות המימון נובעת בעיקר מהפסד משערוך נגזרים פיננסיים, ובעיקר בעסקאות מטבע.

קראו עוד בכלכליסט

העלייה בהוצאות המימון נובעת בעיקר מהפסד משערוך נגזרים פיננסיים בעיקר בעסקאות מטבע. תוצאות משבר הקורונה צפויות לבוא לידי ביטוי בתוצאות העסקיות של חברות הנדל"ן המניב רק בדוחות הרבעון השני. במהלך הרבעון הראשון, שרק בסופו נרשמה התפשטות משמעותית של נגיף הקורונה, גזית גלוב הציגה עלייה של 6.6% ב-FFO הכלכלי שהסתכם ב-178 מילון שקל.

מרכז מסחרי של גזית גלוב בווסטבורי ניו יורק, צילום: Scott G Morris מרכז מסחרי של גזית גלוב בווסטבורי ניו יורק | צילום: Scott G Morris מרכז מסחרי של גזית גלוב בווסטבורי ניו יורק, צילום: Scott G Morris

גזית גלוב נהנית מיתרות נזילות גבוהות. בסוף הרבעון הראשון היה לחברה ולחברות הבנות שבבעלותה המלאה נדל"ן להשקעה לא משועבד בשווי של 4.9 מיליארד שקל, ויתרות מזומן וניירות ערך סחירים של 1.8 מיליארד שקל. ברבעון הראשון גזית גלוב מציגה ירידה של 34 מיליון שקל בהוצאות הריבית נטו, שנובעת בעיקר הודות למחזור חוב בריביות נמוכות שבוצע במהלך 2019.

גזית גלוב נוהגת לפרסם את תחזית ה-FFO שלה, אולם לאור השפעות מגפת הקורונה והמשבר הכלכלי והפיננסי הנלווה לה ובהיותה "אירוע מתגלגל בתנאי אי וודאות קיצונית אשר עלול להוביל לתרחישים רבים" כהגדרת החברה, להנהלת גזית גלוב אין את היכולת לעדכן את התחזית לשנת 2020 שפרסמה בחודש מרץ ושהתבססה על הנחות, תקציבים והסכמים שהיו רלוונטיים לפני משבר הקורונה.

גזית גלוב מבהירה שהתחזית שפורסמה לפני כחודשיים אינה משקפת את תחזית ה-FFO של החברה לשנת 2020, אולם היא ממשיכה ליישם את מדיניות חלוקת הדיבידנד שעליה הודיעה בנובמבר אשתקד, לפני התפשטות משבר הקורונה. בהתאם למדיניות הדיבידנד של גזית גלוב, לפיה החברה תחלק ב-2020 דיבידנד שנתי של 1.72 למניה, החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד רבעונית של 43 אגורות.

בנוסף לכך, במקביל לפרסום הדוחות הכספיים לרבעון הראשון, הדירקטוריון של גזית גלוב אישר ביצוע תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 400 מיליון שקל. בנובמבר 2019 גזית גלוב אישרה תוכנית רכישה של מניות בהיקף של 250 מיליון שקל שנוצלה בשיעור של 44%.

לקראת חזרה לפעילות מסחרית בחו"ל

גזית גלוב נערכת להפעלתם המחודשת והמלאה של המתחמים המסחריים שהיו סגורים במדינות השונות, למעט בחלק ממדינות ארה"ב וברזיל בהן צפוי עיכוב רב יותר של פתיחה מלאה במתחמים. מהסקירה של גזית גלוב עולה שמאז פתיחת מתחמי החברה עולה כמות המבקרים בהתמדה והיחס בין הפדיון למספר המבקרים עלה משמעותית בהשוואה ליחס ההמרה ברבעון המקביל אשתקד.

במתחמים שנפתחו, גזית גלוב החלה לפעול לגביית דמי השכירות והניהול בגין החודשים אפריל ומאי 2020. בחלק מהמתחמים, ובהם גם ישראל, נדחתה הגבייה בפועל עבור התקופה שבה בתי העסק היו סגורים למועדים מאוחרים, בין היתר עד לקבלת הסיוע הממשלתי שהשוכרים השונים זכאים לו.

"נכון למועד אישור הדוח, אין כל ודאות באשר ליכולתם של שוכרים מסוימים להמשיך ולהפעיל את עסקיהם ולשלם את מלוא התחייבויותיהם על פי ההסכמים הקיימים", כך ציינה גזית גלוב בדוחות לרבעון הראשון שפורסמו הבוקר (ד'). עובדה זאת מקשה על הנהלת החברה להעריך, בשלב זה, את השפעת האירועים על התוצאות הכספיות לשנת 2020.

בגזית גלוב נערכים גם לאפשרות ששוכרים מסוימים יפנו את בתי העסק בשל קשיים כלכליים. אולם לדברי החברה חלק מהסכמי השכירות לטווח ארוך ובמחירים היסטוריים נמוכים מהמקובלים בשוק ולכן ההערכה בגזית גלוב היא שבטווח הקצר והבינוני ניתן יהיה להתקשר בהסכמי שכירות חדשים שאינם נופלים מדמי השכירות שגבו מהשוכרים היוצאים. ההערכה של הנהלת גזית גלוב היא שבטווח הקצר והבינוני שיעור התפוסה בנכסיה של החברה לא צפוי לרדת באופן מהותי בשל מגפת הקורונה, וזאת הודות לאיכות הנכסים של החברה ומיקומם הייחודי.

חיים כצמן, מייסד ומנכ"ל גזית גלוב, התייחס להשפעות הצפויות של משבר הקורונה על החברה שבניהולו ואמר: "אנו נערכים למה שעינינו רואות, להמשך המצב הקיים לפרק זמן נוסף עם עליות ומורדות, אך ללא שינויים דרמטיים לכאן או לכאן. מדיניותנו העסקית נגזרת מכך שלהערכתנו, יתאפשר לעסקים לפעול באופן מלא תוך ההתאמות הנדרשות. כמובן שיש גם עסקים מסוימים שלא יתאימו את עצמם ועסקים אחרים יחליפו אותם. אנו מאמינים שהנכסים שלנו, מיקומם ותמהילם מאפשרים פעילות כלכלית ברמה שתאפשר לכל השוכרים לעמוד בכל תנאי הסכמי השכירות שלהם. אנו נקפיד על קיום כל תנאי ההסכמים אתנו וחשוב לזכור, כמעט כל ההסכמים הינם הסכמים ארוכי שנים עם אופציות הארכה נוספות כך שההשפעה של "משבר הקורונה" על אף היותה דרמטית, היתה קצרת מועד וברב המקרים אף בעלת משמעות נמוכה מאוד בשים לב לאורך תקופת הסכמי השכירות וההשקעות שבצעו הצדדים במושכר".

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות