אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
כצמן: "גזית גלוב תחזור לעצמה בשנה הבאה"

כצמן: "גזית גלוב תחזור לעצמה בשנה הבאה"

בעל השליטה ומנכ"ל גזית גלוב חיים כצמן אומר שמשבר הקורונה פגע בעד 20% מפעילות חברת הנדל"ן המניב. הוא צופה תחילת התאוששות השנה, ומתכנן הנפקת ספאק בארה"ב, שיאתר חברות בתחומים משיקים לפעילות החברה. המניה הגיבה לדו"חות בעלייה של 6.2%

23.03.2021, 06:57 | יניב רחימי

שנת 2020 לא האירה פנים לגזית גלוב, שמציגה בעקבות משבר הקורונה הרעה בתוצאותיה העסקיות, ירידה בתזרים ושחיקה בהון העצמי.

קראו עוד בכלכליסט

התרחבות מבצעי החיסונים צפויה להביא לשיפור בביצועים כבר בשנה הנוכחית, אולם מי שמצפה לראות את חברת הנדל"ן של חיים כצמן חוזרת למספרים שהציגה ערב משבר הקורונה ייאלץ להתאזר בסבלנות ולקוות שהם יופיעו שוב ב־2022. עוד ארוכה הדרך.

חיים כצמן, בעל השליטה בגזית גלוב, צילום: עמית שעל חיים כצמן, בעל השליטה בגזית גלוב | צילום: עמית שעל חיים כצמן, בעל השליטה בגזית גלוב, צילום: עמית שעל

חברת הנדל"ן גזית גלוב, שבשליטת כצמן (55% באמצעות נורסטאר שבבעלותו), סיימה את 2020 עם ירידה של 16.7% ב־NOI, שהסתכם ב־1.65 מיליארד שקל, לעומת 1.97 מיליארד שקל ב־2019, ועם ירידה של 21.8% ב־FFO הכלכלי, שעמד ב־2020 על 469 מיליון שקל בהשוואה ל־600 מיליון שקל שנה קודם לכן.

מדינות שהחברה פעילה בהן עדיין בסגר

הירידה ברווח של גזית גלוב נובעת בעיקר מהשפעותיה של מגפת הקורונה, והיא מיוחסת למגבלות שהטילו הממשלות במדינות שהקבוצה פועלת בהן, לרבות סגירה חלקית או מלאה של מרכזים מסחריים. בשורה התחתונה, גזית גלוב מציגה הפסד שנתי של 653 מיליון שקל, זאת לעומת רווח נקי של 655 מיליון שקל שנרשם ב־2019.

המעבר להפסד מיוחס לירידה של 1.5 מיליארד שקל בערך הנדל"ן להשקעה, בהשוואה לשיערוך חיובי של 164 מיליון שקל, שממנו נהנתה גזית גלוב ב־2019. עיקר הירידה בשווי הנדל"ן מיוחסת לחברות אטריום — שפועלת בפולין, צ'כיה, סלובקיה ורוסיה, וסיטיקון — שפועלת בפינלנד, נורבגיה, שבדיה, אסטוניה ודנמרק. בחברות אלה נרשמה עלייה בשיעור ההיוון של תזרימי המזומנים, בעקבות מגפת הקורונה.

סעיף המס קיזז מעט את ההשפעות השליליות של השנה שעברה, הודות להכנסות ממסים של 147 מיליון שקל שנרשמו ב־2020 לעומת הוצאות מסים של 467 מיליון שקל שנרשמו שנה קודם לכן.

גם בסעיף המימון של גזית גלוב נרשם שיפור, כשההוצאות ב־2020 ירדו לרמה של 806 מיליון שקל לעומת 1.1 מיליארד שקל ב־2019. הקיטון נובע, בין היתר, משיעורי אינפלציה נמוכים יותר בשנה שעברה לעומת השנה שקדמה לה, וממיחזור חוב בריבית נמוכה יותר מהחוב שנפרע במהלך השנה. הריבית הממוצעת על החוב של גזית גלוב ברמת סולו מורחב עמדה בסוף השנה על 3.3% לעומת ריבית ממוצעת של 3.4% בסוף 2019.

יתרות הנזילות של החברה, ושל החברות המאוחדות שלה, נכון ל־31 בדצמבר, הסתכמו ב־1.6 מיליארד שקל, ומהדו"חות עולה כי ברשותה קווי אשראי לזמן ארוך מאושרים ולא מנוצלים למשיכה מיידית של 2.8 מיליארד שקל. השווי בספרים של הנדל"ן שאינו משועבד, שבבעלות גזית גלוב והחברות־הבנות בבעלות מלאה, היה בסוף השנה שעברה 4.1 מיליארד שקל.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של גזית גלוב בסוף 2020 הסתכם ב־5.6 מיליארד שקל — ירידה של 32% בהשוואה להון העצמי שנה קודם לכן. השחיקה בהון העצמי נובעת הן מההפסד הנקי ב־2020 והן מהשינויים בשערי החליפין של הדולר, היורו והריאל הברזילאי לעומת השקל, שגרמו להתכווצות ההון העצמי ב־962 מיליון שקל.

חרף התוצאות העסקיות החלשות של גזית גלוב בשנת הקורונה הגיבה המניה אתמול לדו"חות בעלייה של 6.2%. זאת, כפי הנראה, על רקע העובדה שבמהלך המשבר היא איבדה 66% מערכה, וכיום היא עדיין רחוקה ב־47% משיאה ערב משבר הקורונה במרץ 2020. שווי השוק של החברה עמד אתמול על 3.2 מיליארד שקל.

במסגרת ההתמודדות עם המשבר והשלכותיו נקטו דירקטוריון גזית גלוב והנהלת החברה כמה פעולות במטרת לחזק את מבנה ההון. פעולות אלה כללו, בין היתר, מימוש נכסים, שבמסגרתו התקשרו גזית גלוב והחברות־הבנות הפרטיות בהסכמים למכירת שלושה נכסים בתמורה ל־650 מיליון שקל, ועדכון מדיניות הדיבידנד הרבעוני, שהופחת מ־43 אגורות למניה ל־30 אגורות, וזאת למשך חמישה רבעונים. במקביל, החליט הדירקטוריון לאמץ שתי תוכניות רכישה עצמית — האחת לאיגרות החוב של החברה, שהיקפה עד 450 מיליון שקל, והשנייה לרכישת מניות החברה בהיקף של עד 250 מיליון שקל.

כצמן, שמכהן גם כמנכ"ל גזית גלוב, התייחס בשיחה עם "כלכליסט" למשבר ואמר כי "הקורונה עלתה לנו 264 מיליון שקל, ולמעשה פגעה ב־20%-17% מפעילותנו. כעומק המגפה, עומק הירידה. אם יגידו לי מה יהיה קצב החיסונים, אוכל לומר מה יהיה קצב ההתאוששות". באשר לעתיד הקרוב מגלה כצמן אופטימיות ריאלית: "ברור שתהיה פגיעה גם השנה, שכן יש עדיין סגרים בברזיל, בפולין ובמדינות נוספות. אנחנו יוצאים מזה בצורה מתונה. אם מספר הבסיס שלנו לעניין הקורונה הוא התוצאות ב־2019, הרי שאנחנו רואים ירידה חדה יחסית ב־2020, בעוד ב־2021 נראה עלייה לעומת 2020, אבל לנתוני 2019 נחזור, להערכתי, רק ב־2022".

אחד המהלכים המשמעותיים, שיעסיקו את גזית גלוב השנה, יהיה הניסיון להנפיק את פעילות החברה בבורסה בברזיל בדרך של הצעת מכר. בתחילת פברואר האחרון הגישה קרן השקעות בנדל"ן, שבבעלותה ובשליטתה המלאה של גזית גלוב, לרשות ניירות הערך בברזיל טיוטת תשקיף פומבית לרישום ראשוני למסחר (IPO) של יחידות השתתפות בבורסה בסאו פאולו, כהצעת מכר של 49%-25% מאחזקות החברה בקרן. בגזית גלוב מצפים שההנפקה תושלם במהלך הרבעון השני של השנה.

אנרגיה ירוקה והקמת ספאק בארה"ב

במקביל, מזהים בגזית גלוב את הפוטנציאל של תחום האנרגיה הירוקה ומסמנים אותו כיעד התרחבות. החברה מאיצה את היוזמות שבהן החלה בשנה שעברה בסקנדינביה, לשילוב מערכות אנרגיה סולארית במתחמיה, וזאת גם בישראל ובמדינות אחרות.

באחרונה התקשרה גזית גלוב בהסכם עם קבלן שיקים מערכות פוטו־וולטאיות בחלק ממתחמיה בארץ כבר השנה. מערכות אלה צפויות להפחית את עלויות האנרגיה ולייצר לחברה הכנסה נוספת מנכסיה הקיימים. הדירקטוריון גם הנחה את הנהלת החברה לבחון את הרחבת הפעילות בתחום האנרגיה הסולארית לייזום, והחברה מנהלת בימים אלה משא ומתן עם גורם בעל התמחות מוכרת בתחום להקמת מיזם משותף, שיתמקד בפיתוח הנכסים וללא חשיפה קבלנית.

בנוסף, גזית גלוב מקדמת הקמת ספאק (Special Purpose Acquisition Company) בארה"ב, שיפעל לאיתור הזדמנויות בתחומים המשיקים לפעילותה, בדגש על ריטיילטק (RetailTech), פינטק (FinTech) ופרופטק (PropTech) בתחום הנדל"ן, בהיקף של 250 מיליון דולר. החברה לא מתכוונת להשקיע בספאק מעבר לעלויות ההקמה והתפעול עד למיזוג פעילות לתוכו, ותפעל רק כיזם (Sponsor) שלו. אם הספאק ימצא השקעה שבעלי מניותיו יאשרו, גזית גלוב תהיה זכאית לתקבול של 20%-15% ממניות הספאק.

החברה כבר מקבלת הצעות עסקיות רבות מחברות המעוניינות שתשקיע בהן או שתשתמש במוצריהן. אולם, בגזית גלוב מציינים כי "לא השקענו בחברות מסוג זה, כי הן לא מה שאנחנו עושים", אך בחברה הגיעו למסקנה שיש ערך ל־Pipeline, ומכאן עלה הרעיון לפעול לגיוס ספאק.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות