אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
הרשות משווה את התנאים לביצוע תספורות על ידי המוסדיים בין השקעות בארץ ובחו"ל

הרשות משווה את התנאים לביצוע תספורות על ידי המוסדיים בין השקעות בארץ ובחו"ל

משה ברקת עודכן את תנאי המעורבות של הגופים המוסדיים בהסדרי חוב של חברות מחו"ל -בין היתר נדרשת אחזקה מינימית של 5% מהון המניות של החברה עם החוב הבעייתי

11.05.2021, 17:08 | אלמוג עזר

הממונה על שוק ההון משה ברקת מהדק את הפיקוח על השקעות בחו"ל, על רקע העלייה העצומה בכמות ההון שמושקעת על ידי המוסדיים מעבר לים. רשות שוק ההון עדכנה את חוזר "הסדר חוב בחברות", במסגרתו נקבעו תנאים חדשים למעורבות של המוסדיים הישראליים בהסדרי חוב לחברות זרות שבהם השקיעו. 

קראו עוד בכלכליסט:


התנאי למעורבות הוא השקעה של יותר מ-5% בחוב בעייתי של חברה זרה. כמו כן במקרה של חשיפה לחובות בעייתיים בשווקים שמאופיינים ברמת גילוי נמוכה מהשווקים במערב, הטיפול יהיה דומה לטיפול בחוב בעייתי ישראלי. גם רמת הדירוג של החוב תשפיע על רמת המעורבות של המוסדי בחוב הבעייתי. 

במקרה של חוב בעייתי ישראלי נדרש מרכז החובות הבעייתיים לעבוד על פי קווים מנחים לאיתור וטיפול בחוב, תוך הצגת קו קשיח מול הלווה. המרכז פועל למען מינימום ויתור על החוב, תוך שיתוף פעולה עם החברה ועשוי להמיר את החוב במניות. כמו כן הוא פועל לחזק את מערך הבטוחות והגבלת המשך ביצוע פעולות שיחלישו את החברה כמו חלוקת דיבידנד ומשיכת דמי ניהול. המרכז עשוי גם להגדיל את עלות ההלוואה ולפעול לחילות בטוחות. את הסטנדרטים הללו מבקשת הרשות להחיל גם על חובות בעייתיים בחו"ל תחת תנאים מסוימים. 

נוהל טיפול בחובות בעייתיים הוא אחד מהנהלים החשובים בהשקעות בחוב של מוסדיים. הנוהל אומץ ב-2016 בעקבות יישום המלצות דו"ח ועדת גולדשמיט ודו"ח ועדת אנדורן שחקרו את תחום הסדרי החוב. בהתאם להוראות הללו החליפו רוב המוסדיים את פורום חוב בצוות חדש אשר אחראי על ביצוע תהליך הערכת מצב חוב וסיווג החוב שמכונה "מרכז חובות בעייתיים" והוא נבדל מוועדת האשראי של החברה ואינו עוסק בייזום אשראי. 

בשנים האחרונות הגדילו המוסדיים את שיעורי ההשקעה שלהם בבורסות מעבר לים והערכות הן כי היום הנכסים הגדולים חשופים בשיעור של עד 50% לנכסים בחו"ל ושיעור זה אף צפוי לגדול. לנוכח נתונים אלו הרשות מבקשת להשוות בתנאי ההשקעה בין הזירה המקומית לחיצונית – לפחות בנושא החוב הבעייתי.  

לצד הידוק הפיקוח, תקל הרשות את הרגולציה בכל הנוגע לחובת הטיפול בחוב מקומי. במצב הקיים, על המוסדיים לדווח ולהתייחס לכל שינוי פרוצדורלי שמאפיין את חוב החברה. שינויים אלו כוללים שינוי רואה חשבון של החברה, שינוי בנק מלווה ומאפיינים מינוריים אחרים. ברשות סבורים היום כי בשלו התנאים לסיים את הטיפול בשינויים אלו ולהכווין טיפול בחוב רק אם ההשינוי נוגע למצב הכלכלי של החברה. 


 משה ברקת , צילום: אלכס קולומויסקי משה ברקת | צילום: אלכס קולומויסקי  משה ברקת , צילום: אלכס קולומויסקי


שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות