אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
בית המשפט אישר ניהול ייצוגית נגד קרנות הפנסיה החדשות: "עליהן להודיע לפני הפנסיה כמה דמי ניהול ייגבו" שאטרסטוק

פרסום ראשון

בית המשפט אישר ניהול ייצוגית נגד קרנות הפנסיה החדשות: "עליהן להודיע לפני הפנסיה כמה דמי ניהול ייגבו"

התובעות טענו כי מנורה מבטחים, מגדל, כלל, הראל והפניקס העלו את שיעור דמי הניהול שנגבים מפנסיונרים לשיעור מקסימלי של 0.5% בלי ליידע מראש. הבעיה: לאחר הפרישה לגמלאים אין יכולת לעבור לקרן אחרת. השופטת: "אילו ידע זאת העמית מראש, היתה לו אפשרות לחפש אלטרנטיבה". באי כוח התובעים: "מדובר באחת התביעות הייצוגיות החשובות והמוצדקות שאושרו בארץ"

20.03.2022, 13:03 | ליטל דוברוביצקי

לידיעת הפנסיונרים: בית המשפט המחוזי מרכז אישר ניהול תביעה ייצוגית נגד קרנות הפנסיה החדשות והמקיפות: מנורה מבטחים פנסיה וגמל, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל, כלל פנסיה וגמל, הראל ניהול קרנות פנסיה והפניקס פנסיה וגמל. זאת לאחר שנטען נגדן כי הן גבו דמי ניהול מקסימליים מפנסיונרים בלי ליידע אותם על כך מראש.

קראו עוד בכלכליסט:

בית המשפט פסק כי מדובר במידע מהותי לפנסיונר והיתה חובה לגלותו: "המסקנה המתבקשת היא שדמי ניהול הם חלק מהותי בעסקה בין הקרנות לעמיתים, לרבות מי שעתידים להתחיל לקבל קצבת זקנה. משום כך על הקרנות להודיע לעמיתים מראש, לפני היציאה לפנסיה, על שיעור דמי הניהול שייגבו בתקופת הפנסיה, בעיקר לנוכח העובדה שאותו גמלאי יישאר באותה קרן לכל אורך שנות קבלת הקצבה".

התביעה הייצוגית הוגשה ב-2014 על ידי איגוד העמותות לזקן בישראל ועמותה למען הקשיש קריית מלאכי, הפועלות לרווחת אוכלוסיית הקשישים בישראל, ומיוצגות על ידי עו"ד איתן חיימוביץ, ממשרד איתן חיימוביץ ושות' עורכי דין, ועו"ד שלומי מושקוביץ, ממשרד מושקוביץ-סטיס. התביעה הוגשה בשם פנסיונרים המקבלים פנסיית זקנה מחמש קרנות הפנסיה הגדולות בישראל.

עו"ד איתן חיימוביץ ממשרד איתן חיימוביץ ושות עו"ד איתן חיימוביץ ממשרד איתן חיימוביץ ושות' עורכי דין עו"ד איתן חיימוביץ ממשרד איתן חיימוביץ ושות

בתביעה הייצוגית נטען כי עמית בקרן הפנסיה משלם מדי חודש דמי ניהול בשיעור ממוצע של 0.3% מההפקדות השוטפות לקרן הפנסיה במהלך חברותו בקרן. אולם כאשר אותו עמית הופך לפנסיונר, הקרנות הנתבעות מעלות את שיעור דמי הניהול לשיעור מקסימלי של 0.5%.

בתביעה הייצוגית נטען כי הנתבעות אינן מגלות לעמית, לא בעת שניהל מו"מ לקראת ההצטרפות לקרן, בתקנון הקרן, במהלך חברותו בקרן, ולא בכל מועד אחר - כי דמי הניהול שייגבו ממנו בעת שיהפוך למקבל קצבה יוגדלו לשיעור המקסימלי של 0.5%, והן גם לא מגלות לו בשום שלב מהו שיעור דמי הניהול שייגבה ממנו כאשר יהפוך לפנסיונר.

עוד נטען בתביעה כי קרנות הפנסיה מנצלות את העובדה שהפנסיונרים לא יכולים לנייד את כספי הפנסיה בעת הפיכתם לפנסיונרים, ובדיוק במועד זה מעלות את דמי הניהול למקסימום האפשרי, מ-0.3% ל- 0.5% - כשהלקוחות שבויים, ואין להם מה לעשות נגד העלאה זו, ובכלל כך לנייד את כספי הפנסיה לקרן אחרת.

"לא נגרם לגמלאים נזק"

מנגד, טענו קרנות הפנסיה הנתבעות כי חישוב דמי הניהול לפי 0.5% סביר ומעוגן בחקיקת משנה, בתקנוני הקרנות ובהסכמים שבינן לבין העמיתים. בנוסף נטען כי לקרנות הוצאות מיוחדות במתן שירות לפנסיונרים וכי הגמלאי משלם את דמי הניהול מן הנכסים העומדים מול ההתחייבויות למקבלי קצבאות. נטען כי סכומם נקבע מחדש, ללא קשר לשיעור דמי הניהול ששילם אותו גמלאי בהיותו חוסך. משום כך, טענות הקרנות, מדובר בקביעת דמי ניהול, ולא בהעלאתם ואין צורך במתן הודעה. עוד טענו כי פעלו בתום לב וכי היו אנוסות לגבות את דמי הניהול בשיעור 0.5% מאחר שהנוסחה לחישוב מקדם ההמרה נקבעת על ידי המאסדר, וכוללת ריבית היוון, בניכוי דמי ניהול בשיעור 0.5%. עוד הוסיפו הנתבעות כי לא חלה חובה להודיע לעמיתים על עמלת דמי הניהול שתחול לאחר תחילת תשלום הקצבה מאחר ואין הוראה שמחייבת בכך. לבסוף, נטען כי לא נגרם למקבלי הקצבאות שום נזק, משום שאותה שיטה נהגה בכול קרנות הפנסיה, והגמלאים לא יכולים היו לרכוש תנאים אחרים משופרים.

עו"ד שלומי מושקוביץ ממשרד מושקוביץ-סטיס,  עו"ד שלומי מושקוביץ ממשרד מושקוביץ-סטיס עו"ד שלומי מושקוביץ ממשרד מושקוביץ-סטיס,

ביהמ"ש: "הקרנות לא מודיעות"

בית המשפט קבע כי "מסקנת הדברים עד כה היא כי גביית דמי ניהול בשיעור של 0.5% עולה בקנה אחד עם לשון התקנות, החוזרים והתקנונים של המשיבות. עם זאת, לכאורה גבו הקרנות מהעמיתים סכומים שעולים על הסכומים שגבו מהם בשלב החיסכון, בלא נימוק משכנע לכך, ובלא הודעה מראש".

השופטת אסתר שטמר קבעה כי "חלה חובה על המשיבות (הקרנות -ל.ד) להודיע לעמיתים על דמי הניהול שבדעתן לגבות החל משינוי הסטטוס של העמית - החוסך לגמלאי, בעיקר על רקע העובדה שהשינוי יחול לכל אורך שנות תשלום הפנסיה".

השופטת פסקה כי "שיעור דמי הניהול הוא התשלום שמשלם הגמלאי לחברה המנהלת עבור ניהול הכספים ותשלום הקצבה. ככל תשלום, זכות הגמלאי לבחון את התנאים בשוק, ותנאי ראשון לכך הוא המידע הבסיסי בדבר הסכום שהקרן תגבה. אילו ידע זאת העמית לפני צאתו לגמלאות, קיימת לפחות אפשרות תאורטית שהיה מחפש קרן אחרת, או משתמש בכוחו להעביר את כל כספי החיסכון שנוצרו בחשבונו לקרן שבה ישלם סכומים מופחתים. אין מחלוקת בין הצדדים כי המשיבות אינן מודיעות לעמיתים לקראת יציאתם לפנסיה מהו שיעור דמי הניהול שתגבינה מהם בשלב קבלת הפנסיה".

בית המשפט פסק כי הקבוצה המיוצגת היא "כל מי שהוא עמית בקרן פנסיה חדשה מקיפה, הנמנית עם אחת מן המשיבות, וזכאי לקבל פנסיית זקנה ו/או יהיה זכאי בעתיד לקבל פנסיית זקנה". השופטת הורתה לקרנות הפנסיה להגיש כתבי הגנה בתוך 45 יום.

סמוך למתן החלטתו הנוכחית של בית המשפט פורסמו תקנות שתחילתן ב-1 בפברואר 2022, ולפיהן הופחתו דמי הניהול המרביים ל-0.3% למי שמתחילים לקבל קצבת זקנה מ-1 בפברואר 2022. השופטת שטמר קבעה כי אין בתיקון כדי לשנות מן האמור בהחלטתה.

באי כוח התובעים, עורכי הדין חיימוביץ ומושקוביץ, מסרו: "מדובר באחת התביעות הייצוגיות החשובות והמוצדקות שאושרו בארץ, הנוגעת לגובה הפנסיה של עשרות אלפי פנסיונרים, שהם אוכלוסייה מוחלשת שנוצלה בחוסר תום לב על ידי קרנות הפנסיה. אין ספק כי לאישור התביעה תהיה השפעה על הקצבאות להן זכאים הפנסיונרים, הן מבחינת דמי הניהול שנגבו החל משנת 2007 ועד היום, והן מבחינת דמי הניהול שייגבו בעתיד".

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות