אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
רשות שוק ההון נגד מנכ"ל משרד הבריאות: "המשך המצב הקיים בביטוח הסיעודי יפגע במבוטחים" הממונה על הביטוח עמית גל ומנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב |

פרסום ראשון

רשות שוק ההון נגד מנכ"ל משרד הבריאות: "המשך המצב הקיים בביטוח הסיעודי יפגע במבוטחים"

בר סימן טוב קרא בשבוע שעבר לקופות החולים לא לכבד את החלטת עמית גל להפחית את התגמולים בביטוח הסיעודי. מ"מ הממונה על שוק ההון: "אין מקום לקרוא לגופים כלשהם שלא לקיים את הוראות הדין החלות עליהם"

13.08.2023, 09:17 | אדריאן פילוט

מחריף המאבק בין רשות שוק ההון למשרד הבריאות בנוגע לקיצוץ התנאים בביטוח הסיעודי של קופות החולים. בשבוע שעבר מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב קרא לקופות החולים שלא לכבד את הוראות מ"מ הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון עמית גל. זאת לאחר שבתחילת החודש שיגר גל טיוטת הוראה להערות הציבור שם נקבע שתקופת ההמתנה בפוליסה תוארך מחודשיים לחצי שנה וכן תבוצע הפחתה בתגמולי הביטוח החודשיים, מסכום של כ-6,100 שקל ל-5,500 שקל. זאת, על רקע חשש מיציבות קרנות הביטוחים הסיעודיים של קופות החולים.

כעת, שיגר גל מכתב תשובה חריף לבר סימן טוב, בו כתב: "מכתבך לא מציג פתרון לבעיה הדחופה של השחיקה המתוארת. הצעתך שלא לנקוט באף צעד בטווח המידי תביא בסבירות גבוהה מאוד לפגיעה במבוטחים. המשך המצב הקיים, ללא נקיטת צעדים מידיים מצד הרשות, עלול להביא לכך שהקרנות יגיעו למצב גרעוני בטווח הקצר, לכל הפחות בחלק מקופות החולים. מעבר לכך, העלאת דמי ביטוח בחלק מקופות החולים שנדרשות לכך, על אף שיקולים מסחריים ומבניים מובנים, היא כלי לגיטימי לייצוב הקרנות ויש לעשות בה שימוש ככל שנדרש".

גל הזכיר לבר סימן טוב כי "הרשות היא גוף עצמאי המוסמך על פי דין לפקח על תחום הביטוח, וזאת בין היתר מתוך מטרה להגן ולשמור על עניין המבוטחים. בכלל זה, הרשות היא הגוף האחראי לפיקוח על תנאי הכיסוי בביטוח סיעודי קבוצתי, על יציבותו וכן על נגישותו לציבור. במסגרת זו, לרשות סמכות לאשר את תנאי הפוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות החולים, אופן שיווקה ואת התעריפים וסמכות זו היא בגדר מושכלות יסוד ולה תכלית ברורה".

גל לא נשאר חייב וכתב כי "בשולי הדברים, אך לא בשולי חשיבותם, אציין שאין מקום לקרוא לגופים כלשהם שלא לקיים את הוראות הדין החלות עליהם. על הדיון הפנים-ממשלתי והציבורי להתקיים כמקובל, אך הכל בכפוף לדין ולתפקידים ולסמכויות המוקנות למאסדרים השונים".

גל מסביר במכתב שהגיע לידי "כלכליסט" כי בשנים האחרונות חלה שחיקה מהירה ועקבית בחלק מקרנות המבוטחים בביטוח הסיעודי שמחייבת נקיטת צעדים מצד הרשות בהקדם האפשרי על מנת לאפשר את המשך קיומו של הביטוח ולמנוע את קריסתו, כלשונו.

לדבריו, "הפעולות המפורטות במסגרת טיוטת ההוראות, נועדו לפעול לייצוב קרנות המבוטחים בביטוח הסיעודי, למנוע אזילתן ולקדם מסגרת לחידוש הכיסוי הביטוחי עם סיום תקופות המכרז בחלק מהקופות בסוף השנה הנוכחית", ומוסיף כי "אי חידוש מכרזי הביטוח הסיעודי לחברי קופות החולים בתום השנה, צפוי להעביר מיליוני מבוטחים לפוליסות המשכיות תוך פגיעה קשה הרבה יותר בכיסוי הביטוחי שלהם. פוליסות אלה ינוהלו על ידי חברות הביטוח במודל הדדי, ללא צירוף מבוטחים חדשים. ככל שהכיסוי המוצע עבור מבוטחים של קופה מסויימת לא יהיה סביר, יתכן שמבוטחים אלה יוותרו ללא כיסוי כלל". מצב כזה לפי גל, "לא רצוי. עלינו לעשות כל שביכולתנו על מנת למנוע אותו".

גל חושף כי בימים אלו נערכת ברשות שיח מקצועי עם משרד האוצר על הנושא, "ולאחר ששיח זה יבשיל, נשמח כמובן להתייעץ עמכם", הוא מוסיף במכתב ובהקשר זה מבהיר כי "קיום דיון מסודר ומקיף למציאת פתרון בר קיימא לסוגיה מהותית זו אינו גורע מהצורך להשלים את הפעולות ההכרחיות למניעת פגיעה אפשרית גדולה יותר בציבור רחב".

תגיות