אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
אלקטרה סוגרת שנת שיא עם הכנסות של 10.9 מיליארד שקל מנכ"ל אלקטרה איתמר דויטשר. הפעילות צמחה בכל מגזרי החברה | צילום: טל גבעוני

אלקטרה סוגרת שנת שיא עם הכנסות של 10.9 מיליארד שקל

החברה שפועלת בפרויקטים של נדל"ן, תשתיות ואחזקה סיכמה את שנת 2022 עם צמיחה של 21% בהכנסות, הרווח הנקי קפץ ב-56% ל-306 מיליון שקל

27.03.2023, 18:04 | אמיר פרגר

אלקטרה פירסמה היום (ב') את דוחותיה הכספיים לשנת 2022 שאותה סיכמה עם שיא בהכנסות מפעילות שהגיעו ל-10.9 מיליארד שקל, שיפור של 21% לעומת 2021. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות קפץ ב-56% ל-306 מיליון שקל.

השיפור בהכנסות נובע מעלייה בפעילות ובהכנסות בכל מגזרי הפעילות של הקבוצה, כמו גם מאיחוד מלא לראשונה של תוצאות אלקטרה אפיקים, המפעילה קווי שירות בתחב"צ ומערך הסעות פרטיות, שרכישתה הושלמה באפריל 2021.

אלקטרה נהנתה בשנה החולפת גם ממכירת פרויקט אגירה שאובה בגלבוע שהניבה רווח של 87 מיליון שקל, וכן מרווח של 56 מיליון שקל ממכירת חברת קבלן ההיסעים בפרויקט הנתיבים המהירים בגוש דן.

עם זאת, איחוד תוצאותיה של אלקטרה אפיקים והעלייה בהיקפי הפעילות הובילו לעלייה של 23% בהוצאות ההנהלה וכלליות ל-368 מיליון שקל. כשהוצאות המימון עלו ב-29% ל-90 מיליון שקל, בעיקר בהשפעת עליית הריבית לאור איחוד אלקטרה אפיקים ועליה בהיקף החוב הפיננסי.

אלקטרה מקבוצת אלקו של האחים זלקינד (48%) ובניהולו של איתמר דויטשר פועלת בכמה מגזרי פעילות: פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל ובחו"ל; הפעלה, שירות ואחזקה של נכסים ותשתיות; ייזום נדל"ן בישראל ובמזרח אירופה; וזכיינות - הקמת וניהול פרויקטים בתחומי התשתיות, הבנייה והסביבה, והפעלת קווי שירות בתחב"צ.

מגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל, שכולל הקמת תשתיות, בנייה, התקנת מערכות אלקטרו-מכאניות ומעליות היה אחראי ב-2022 ל-48% מההכנסות, 5.3 מיליארד שקל, שיפור של 18% לעומת 2021 כתוצאה מעלייה בהיקפי הביצוע.

הרווח התפעולי במגזר זה זינק ב-90% כתוצאה מעלייה ברווחיות בתחומי הפעילות. במסגרתו אלקטרה מקימה את הספרייה הלאומית בירושלים והתקשרה בהסכמים להקמת מערכות אלקטרו-מכאניות במגדל הספירלה של עזריאלי, ולהקמת מגדלי המגורים בכיכר המדינה ופרויקט DOU בתל אביב.

מגזר ההפעלה, שירות ואחזקה שבמסגרתו אלקטרה מספקת שירותי הפעלה ואחזקה, בין השאר, למתקני רפאל, אסותא, אינטל ובנק הפועלים, היה השני מבחינת היקף הפעילות, כשההכנסות בו הסתכמו ב-2.6 מיליארד שקל, 23% מכלל ההכנסות ושיפור של 17% לעומת 2021.

זאת כתוצאה מצמיחה בהיקפי הפעילות ומאיחוד תוצאות אלקטרה אפיקים המספקת במגזר זה שירותי היסעים באפריל 2021, ואיחוד אלקטרה טרגט באוקטובר 2022. כשזו עוסקת בתחום השירותים המנוהלים, כולל בתחומי הלוגיסטיקה, ניהול פרויקטים וארועים, סיעוד, אשפוז ביתי וחיסונים.

הרווח התפעולי מהמגזר, 205 מיליון שקל, היה הגבוה ביותר בין חמשת מגזרי הפעילות, 35% מסך הרווח התפעולי השנתי של אלקטרה, ונרשם בו שיפור של 2% בלבד ביחס ל-2021, בהשפעת הפסקת פעילות מעבדה לבדיקות קורונה.

במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל צמחו ההכנסות ב-24% ל-1.6 מיליארד שקל, 14% מסך ההכנסות. עיקר השיפור נבע מעלייה בהתקנת מערכות אלקטרו-מכאניות באירופה. הפסד תפעולי של 7 מיליון שקל לעומת רווח של 2 מיליון דולר ב-2021, נבע מירידה ברווחי הפעילות בארה"ב בעקבות הקורונה.

להערכת אלקטרה, עלייה בקצב כניסת העבודות השנה צפויה להביא לרווחיות. בנובמבר האחרון אלקטרה זכתה במכרז של 61 מיליון דולר להתקנת מערכות להנגשה קולית של צמתים בניו יורק.

במגזר הזכיינות, שהפעילות בו כוללת את הפעלת עיר הבה"דים, מעונות סטודנטים, מתקני טיהור שפכים ושירותי תחב"צ, ההכנסות זינקו ב-47% ולראשונה חצו את קו מיליארד השקלים כשהתייצבו על 1.1 מיליארד, 10% מכלל ההכנסות. זאת בעיקר מאיחוד פעילות אלקטרה אפיקים בתחום התחב"צ. כשהרווח התפעולי קפץ ב-116% ל-186 מיליון שקל בעקבות מכירת פרויקט האגירה השאובה וקבלן ההיסעים של הנתיבים המהירים. כשרווחים אלה קוזזו מול ירידה ברווחי פעילות התחב"צ של אלקטרה אפיקים, הן מהפסקת תמיכה מהמדינה על הירידה במספרי הנוסעים בעקבות הקורונה, הן מעליה בעלות העסקת הנהגים והן מהשקעה בארגון אשכולות הפעילות.

ההכנסות במגזר ייזום הנדל"ן הסתכמו ב-589 מיליון שקל, 5% מכלל ההכנסות, וצמיחה של 35% ביחס ל-2021, בעקבות עליה בהיקפי הפעילות. הרווח התפעולי זינק בעקבות זאת ב-62% ל-74 מיליון שקל.

צבר הזמנות בסוף 2022 עמד על 28.3 מיליארד שקל, גבוה ב-20% מהיקפו ב-2021. ממנו, 17.6 מיליארד שקל בעבודות קבלנות בישראל, ומהם כ-5 מיליארד שקל לביצוע ב-2023.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות בסוף 2022 1.5 מיליארד שקל, והחוב הפיננסי נטו 2.3 מיליארד שקל, כשיחס החוב למאזן הוא 22%. ברשות אלקטרה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 680 מיליון שקל והשקעות, מזומן מוגבל ופקדון בנאמנות של 405 מיליון שקל.

עלות התגמולים של דויטשר ב-2022 הגיע ל-11.6 מיליון שקל, כשמתחילת כהונתו ב-2006 עלות התגמולים הכוללת שלו מסתכמת בכ-163 מיליון שקל. באפריל צפויה אספת בעלי המניות של אלקטרה להצביע על הקצאת אופציות בשווי 18.8 מיליון שקל עבורו, ובאלקטרה נימקו אותה בצמיחת ההכנסות והרווח הנקי ביותר מ-50% ו-40% בהתאמה בארבע השנים האחרונות.

אלקטרה נסחרת לפי שווי של 6.3 מיליארד שקל לאחר שטיפסה היום ב-4.5%. זאת לאחר שמתחילת השנה ירד שווי המניה ב-13.6% וב-12 החודשים האחרונים ב-34.4%, כשמדד ת"א 35 שבו היא נכללת ירד בתקופות אלה ב-1.2% וב-14.5%.


תגיות