אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
האותיות הקטנות בתשקיף ההנפקה של מיטב טרייד נחשפות יו"ר מיטב טרייד אילן רביב. מחזיק באופציות שיעניקו לו 4.96% מהמניות עד 2026 | צילום: עמית שעל

האותיות הקטנות בתשקיף ההנפקה של מיטב טרייד נחשפות

לקוחות שסוחרים באמצעות הפלטפורמה של מיטב טרייד מאפשרים לחברה להפקיד כספים שלהם בבנקים ולגזור ריבית גבוהה משמעותית מזו שמיטב משלמת להם. החברה־הבת של מיטב בית השקעות מגיעה לבורסה בשיא כשמנועי הצמיחה שלה בסכנה

10.12.2023, 06:10 | אלמוג עזר

הריבית הגבוהה גרמה לעצירה מוחלטת כמעט של הנפקת חברות חדשות בבורסה, אך ייתכן שאת הנפקת מיטב טרייד היא דווקא קידמה. בית ההשקעות מיטב פרסם ביום רביעי תשקיף לקראת הנפקה לציבור של החברה־הבת שבבעלותו, המציעה ללקוחותיה מסחר עצמאי בבורסה. בשבוע הבא יחלו יו"ר מיטב טרייד אילן רביב והמנכ"ל אושר טובול להיפגש עם נציגי המוסדיים בכוונה להנפיק מניות לפי שווי של 400–450 מיליון שקל.

הרצון להנפיק את מיטב טרייד עלה כבר ב־2021, אך התוכניות נגנזו על רקע המגמה השלילית בשוקי המניות והאג"ח ב־2022, שנמשכה גם השנה בעקבות ההפיכה המשטרית. בחודשיים האחרונים בדקו אנשי מיטב עם גורמים מוסדיים את ההיתכנות של התנעת ההליך, והתרשמו כי

מיטב טרייד תצלח את אתגר ההנפקה למרות מצב הרוח הנוכחי בשוק ההון. אך האם ההנפקה תצא לפועל במחיר שאליו מכוונים במיטב? סביר להניח שלא.

המוסדיים מעלים כמה תהיות לגבי נתונים שפרסמה מיטב בתשקיף להנפקה של מיטב טרייד. תחזית הרווחים וההכנסות של החברה נעשית על רקע מלחמת חרבות ברזל, אולם אין בתשקיף התייחסות מפורטת ועתידית לרגישות שיש לפעילות מיטב טרייד להמשך הלחימה. החברה מציינת שיש "האטה מסוימת (של הצטרפות לקוחות חדשים) באוקטובר 2023, בשל פרוץ מלחמת חרבות ברזל", אך מוסיפה מיד כי הקצב שב לקדמותו לאחר מכן.

מחזורי המסחר במניות בבורסה המקומית ירדו ב־12% בשנה הנוכחית ל־502 מיליארד שקל לעומת 572 מיליארד שקל ב־2022 והם צפויים לרדת גם ב־2024 נוכח המיתון המתקרב. מיטב טרייד לא מתייחסת לנתון זה, אף שמקור ההכנסה העיקרי שלה הוא עמלות המסחר שהיא גובה מלקוחותיה, ומכאן יוצא שהיא מניחה כי הצמיחה בהכנסותיה תימשך ב־2024 - הנחה אופטימית לנוכח המיתון שבאופק ואפשרות המשך המלחמה לתוך השנה הבאה.

בסוף 2021 שירתה מיטב טרייד 49 אלף לקוחות, בסוף 2022 עמד הנתון על 56 אלף לקוחות ובסוף הרבעון השלישי השנה נאמד היקף הלקוחות ב־64 אלף. על פי התשקיף של מיטב טרייד הרווח הנקי בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה עומד על 29 מיליון שקל, והצפי הוא כי הרווח הנקי השנתי יעמוד על 40 מיליון שקל ועל 43 מיליון שקל ב־2024. הרווח הנקי ב־2022 הסתכם ב־23 מיליון שקל. הכנסות מיטב טרייד הסתכמו בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה ב־123 מיליון שקל, וצפי ההכנסות לשנה כולה עומד על 163 מיליון שקל. ההכנסות ב־2022 הסתכמו ב־120 מיליון שקל.

כלומר, מיטב טרייד מבקשת להגיע לשוק ההון בשנת שיא ההכנסות והרווח, ועל בסיס זה נגזר השווי שאותו מקווים בחברה להשיג בהנפקה. אך אם מקור ההכנסה, המתבסס על עמלות בשוק ההון, עלול לרדת בשל ירידה במחזורי המסחר בבורסה, הרי שגם מקור הכנסה נוסף שיש לחברה מאוים, ומדובר במקור העיקרי השנה, שמהווה כבר 50% מהכנסותיה.

בנוסף לעמלות מסחר שהיא גובה מהמשקיעים באמצעותה, יש למיטב טרייד הכנסות ממרווחי מימון ומרווחי אשראי שהיא מייצרת על הפיקדונות של הלקוחות. המרווחים הניבו לחברה הכנסות של כ־62 מיליון שקל בשלושת הרבעונים הראשונים ואמורים להסתכם ביותר מ־80 מיליון שקל בשנה כולה. הכנסות אלה גדלות ככל שהריבית במשק גבוהה יותר ולהיפך.

מרווחי האשראי נובעים מאשראי למסחר שמיטב טרייד מציעה ללקוחות שסוחרים על הפלטפורמה שלה, כאשר ניירות הערך שמחזיק הלקוח משמשים כערבות. לדוגמה, לקוח מפקיד 50 אלף שקל בחשבון המסחר שלו, ואז מיטב טרייד מציעה לו 50 אלף שקל נוספים למסחר, כאשר ניירות הערך שכבר רכש בחשבון המסחר משמשים כעירבון ל־50 האלף הנוספים. האשראי ניתן ללקוח בריבית גבוהה מזו שמשלמת מיטב טרייד לבנקים תמורת הלוואות שהיא עצמה נוטלת. הפער בין האשראי שנלקח לזה שניתן מהווה הכנסה למיטב טרייד.

בנוסף - וזה החלק העיקרי בהכנסות המימון שלה - מיטב טרייד משלמת ריבית ללקוחות שסוחרים בפלטפורמה, עבור ההון שנמצא בחשבון העו"ש שלהם אצלה, ואת הכסף הזה היא משקיעה בעצמה בפיקדונות בבנקים לאורך זמן ובריבית גבוהה יותר. ההפרשים בין הריבית שניתנת ללקוח לבין הריבית שמקבלת מיטב טרייד בפיקדונות הבנקאיים נחשבים גם הם להכנסה ממימון.

עליית הריבית אפשרה למיטב טרייד להגדיל את מרווחי המימון שלה פי 10 בשנים 2021–2023. אם ב־2021 עמד מרווח המימון על 0.24%, הרי שב־2023 הוא כבר עמד על 2.54%. שינוי בכיוון של ריבית בנק ישראל כלפי מטה, או התגברות התחרות על מקטע זה, עשויים לשחוק את מרכיב ההכנסות העיקרי של מיטב טרייד, שעליו היא פחות מדברת בתשקיף.

נציגי מיטב טרייד מסבירים למוסדיים כי מדובר בסוג של "כלים שלובים". כלומר, בשנים שבהן הריבית נמוכה והיקפי המסחר בבורסה גבוהים מהממוצע, הרי שעמלות המסחר שגוזרת מיטב טרייד מהמנויים שלה יגדלו בהתאם. לעומת זאת, בשנים שמתאפיינות בריבית גבוהה ובהיקפי מסחר נמוכים, ההכנסות ממימון של הלקוחות מחפים על הירידה בהכנסות מעמלות המסחר של המנויים. אולם, התיזה הזו לא מביאה בחשבון את האפשרות שעלולה להיות תרחיש הבלהות של מיטב טרייד - ירידה של הריבית שלא תביא לעלייה במחזורי המסחר בבורסה המקומית. למשל, בתרחיש של מיתון, שהוא כמעט תרחיש בסיס בהינתן המלחמה.

על פי הנתונים של מיטב טרייד, ההכנסות השנתיות הממוצעות ממנוי מסתכמות ב־2,600 שקל, ללא שינויים משמעותיים משנת 2017 עד עתה, ובחברה מדגישים כי הנתון החשוב הוא קצב הצטרפות הלקוחות, שעומד על 1,250 בחודש או 15 אלף לקוחות חדשים בשנה. הקצב, שנחשב גבוה, נובע מהקלות הרגולציה בשנים האחרונות, שמאפשרות לבתי ההשקעות לפתוח חשבונות ללקוחות מבלי לפגוש אותם פיזית. המאמצים העיקריים כיום של חברות כמו מיטב טרייד מושקעים בניסיון להעביר לקוחות מהשקעה באמצעות הבנקים לבתי ההשקעות. בשנה האחרונה גם בית ההשקעות אלטשולר שחם נכנס לענף וצפוי להגדיל את התחרות בבנקים באופן משמעותי, אך בבנקים - שמשרתים 90% מהלקוחות בעלי תיקי השקעות - עדיין לא רואים בחברות האלה יריבות שיש להיאבק בהן. כך או כך, במיטב טרייד חוזים כי ימשיכו למשוך לקוחות מהבנקים, מהלך שאינו פשוט כלל - ויעידו על כך הקשיים שחווה הבנק הדיגיטלי וואן זירו.

לטובול ולרביב יש מוטיבציה גבוהה להנפיק את מיטב טרייד. מנכ"ל בית ההשקעות מיטב ויו"ר מיטב טרייד, אילן רביב, מחזיק באופציות שאם יתממשו יעניקו לו נתח של 4.96% ממניות החברה עד 2026. המנכ"ל אושר טובול מחזיק באופציות שמימושן יקנה לו 3.22% מהחברה עד 2026. כך שאם מיטב טרייד תונפק לפי שווי של 400 מיליון שקל טובול יגזור קופון מוערך של כמעט 13 מיליון שקל. רביב יגזור על פי הערכות 20 מיליון שקל, אולם אלה ינוכו לו ממענקים עתידיים שכלולים בשכרו כמנכ"ל מיטב, מאחר שהוא כפוף לחוק שכר הבכירים במגזר הפיננסי.

מחיר האופציה של רביב וטובול הוא 1.25 שקל למניה, לעומת 1.93 לשאר הבכירים בחברה שכלולים בתוכנית. ממיטב נמסר כי ההבדל במחיר האופציות נובע מכך שהאופציות לרביב וטובול ניתנו מוקדם יותר משניתנו לשאר העובדים.

תגיות