אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
המלחמה הובילה לירידה בהכנסות אלקטרה ברבעון הרביעי של 2023 איתמר דויטשר, מנכ"ל קבוצת אלקטרה | צילום: טל גבעוני

המלחמה הובילה לירידה בהכנסות אלקטרה ברבעון הרביעי של 2023

החברה סיכמה את הרבעון האחרון של השנה החולפת עם ירידה של 5% בהכנסות ל-2.9 מיליארד שקל, אך בסיכום השנה כולה הציגה אלקטרה צמיחה של 7% בהכנסות ל-11.6 מיליארד שקל; המלחמה השפיעה לרעה על הפעילות בפיתוח והקמת הנדל"ן של אלקטרה, אך הגבירה את הביקושים לשירותי האבטחה שלה

26.03.2024, 10:04 | יניב רחימי

המלחמה פגעה בתוצאות העסקיות של אלקטרה ברבעון הרביעי, אבל שנת 2023 כולה הסתיימה בסימן צמיחה.

בעקבות מלחמת חרבות ברזל שפרצה ברבעון האחרון של 2023, ההכנסות של חברת אלקטרה ברבעון התכווצו ב-5% והסתכמו ב-2.85 מיליארד שקל, והרווח התפעולי ירד ב-14% ל-88.5 מיליון שקל. עיקר הפגיעה נרשם במגזרי פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל ובמגזר פיתוח והקמה של נדל"ן ביישום.

חרף ההשלכות השליליות של המלחמה על תוצאות הרבעון הרביעי, בשנת 2023 כולה הציגה אלקטרה צמיחה של 7% בהכנסות שהסתכמו ב-11.6 מיליארד שקל, ועלייה בשיעור דומה ברווח התפעולי לפני הכנסות אחרות שהגיע ל-450.8 מיליון שקל.

הצמיחה בהכנסות של אלקטרה נבעה מעלייה בהיקפי הפרויקטים שהקבוצה מבצעת, ובנוסף, חלה עלייה של 183 מיליון שקל בהכנסות הודות לאיחוד חברות שלא נכללו באופן מלא בתקופה המקבילה.

בשורה התחתונה, אלקטרה מציגה בשנת 2023 ירידה חדה של 30% ברווח הנקי שהסתכם ב-213.5 מיליון שקל. אולם הירידה הזאת לא נובעת מחולשה בביצועים העסקיים בשנת 2023, אלא מכך בשנה הקודמת אלקטרה נהנתה מהכנסות אחרות של 150.9 מיליון שקל, בעיקר מרווח שנזקף ממכירת החזקות בזכיין בפרויקט אגירה שאובה בגלבוע וממכירת החזקות בקבלן ההיסעים בפרויקט הנתיבים המהירים של גוש דן.

מלחמת חרבות ברזל, שנפתחה בעקבות מתקפת הטרור של תושבי רצועת עזה על ישראל, משפיעה באופן שונה על כל אחד מתחומי הפעילות של אלקטרה.

במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל, המלחמה הובילה לצמצום היקף הפעילות במהלך הרבעון הרביעי כתוצאה מסגירת חלק מהאתרים וצמצום העבודה באתרי בנייה באזורים מסוימים לנוכח מחסור בכח אדם.

אלקטרה עידכנה בדוח שנכון להיום, מלבד פרויקט אחד שפועל בקו העימות בצפון הארץ, אין הגבלות משמעותיות של הרשויות על ביצוע פרויקטים. יחד עם זאת, חל עיכוב בקצב ביצוע פרויקטים, בעיקר בתחום התשתיות ובתחום קבלנות ראשית לבניה, כתוצאה ממחסור בכוח אדם זמין וכן כתוצאה מגיוס מילואים של בעלי תפקידים שונים בקבוצה.

השלכות המלחמה ניכרות גם בפעילות של אלקטרה במגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום בישראל, כתוצאה מצמצום העבודה באתרי בנייה באזורים מסוימים בשבועות הראשונים למלחמה ומחוסר זמינות של כוח אדם מקצועי. בדוח של אלקטרה צוין כי גורמים אלו הביאו לירידה בקצב הביצוע של הפרויקטים של הקבוצה, וייתכן שיובילו אף לעיכוב במועד ההשלמה שלהם.

לעומת זאת, במגזר הפעלה, שירות ואחזקה, שבמסגרתו אלקטרה מספקת הקבוצה מגוון רחב מאוד של שירותים מול לקוחות רבים בעלי אופי שונה שפועלים בסקטורים רבים ומגוונים, ניכרת מגמה מעורבת.

מצד אחד, לנוכח ההגבלות שהטיל פיקוד העורף ובעקבות ההאטה בפעילות העסקית במשק הישראלי ומחסור בכוח אדם (שחלקו גויס למלחמה), חלה ירידה בהיקפי פעילות בתחומים מסוימים, כגון שירותי ניקיון, פעילות ההיסעים ושירותי ניהול חניונים. אולם מן הצד השני, חל ביקוש גובר לשירותים בתחום האבטחה ושירותים עבור חברות הפועלות בתחום הביטחוני.

במסגרת הפעילות של אלקטרה במגזר הזכיינות, שבו היא פועלת בעיקר מול גופים מהמגזר הממשלתי והציבור, אלקטרה כתבה בדוח שפורסם הבוקר שנכון למועד אישור הדוחות הכספיים, הפרויקטים שבהם הקבוצה משמשת כזכיין לא הושפעו לרעה באופן משמעותי כתוצאה מהמלחמה.

בתחום התחבורה הציבורית, נרשמה ירידה בפעילות בשבועות הראשונים ללחימה בעיקר עקב מחסור בנהגים, אולם הירידה הזאת התמתנה לקראת חודש נובמבר ונכון להיום חזרה הפעילות להיקף הרגיל.

חברת אלקטרה שבשליטת אלקו (47.7%) מנוהלת על ידי איתמר דויטשר שמכהן כמנכ"ל החברה משנת 2006. בשנת 2023 דויטשר נהנה מתגמולים בעלות כוללת של 20.5 מיליון שקל, מתוכם תשלום מבוסס מניות בשווי של 10.2 מיליון שקל ומענק של 6.6 מיליון שקל.

תגיות