אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
בית הזיקוק באשדוד גרם לזיהום אוויר ועלול לשאת בעיצום כספי של כ-7 מיליון שקל פז זיקוק אשדוד | צילום: עמית שעל

בית הזיקוק באשדוד גרם לזיהום אוויר ועלול לשאת בעיצום כספי של כ-7 מיליון שקל

המשרד להגנת הסביבה הודיע ב-30 באוגוסט לחברה על כוונתו להטיל עיצום כספי לפי חוק אוויר נקי בגין הפרות שונות של תנאי היתר הפליטה וחריגות בדיגומי פתע ובניטור הרציף בארובות המפעל. לאחר שהחברה תשמיע טענותיה ייתכן כי סכום העיצום יופחת לפי שיקול דעת המשרד

01.10.2023, 15:01 | שני אשכנזי

גרמו לזיהום אוויר, מסתכנים בקנס: ל״כלכליסט״ נודע כי המשרד להגנת הסביבה הודיע ב-30 באוגוסט לבית הזיקוק באשדוד, שפוצל לאחרונה מחברת פז, על כוונתו להטיל עיצום כספי לפי חוק אוויר נקי, בסך 6.9 מיליון שקל, בגין הפרות שונות של תנאי היתר הפליטה וחריגות בדיגומי פתע ובניטור הרציף בארובות המפעל. לאחר שתקבל החברה הזדמנות להשמיע את טענותיה, ייתכן כי סכום העיצום יופחת לפי שיקול דעתו של המשרד להגנת הסביבה.

ההפרות המיוחסות לבית הזיקוק כוללות חריגות מערך הסף שנקבע בהיתר הפליטה למפעל עבור פליטת מזהמים המזיקים לבריאות ולסביבה בארובות המפעל. בעבודה משותפת של המשרד להגנת הסביבה עם איגוד ערים אשדוד-חבל יבנה התגלו חריגות בפליטות פחמן חד חמצני (CO), גופרית דו חמצנית (SO2), חומרים אורגניים (TOC) וכן פליטת עשן שחור. החריגות נמדדו בניטור רציף ובדיגומי פתע בארובות שערך המשרד במפעל.

הסכום הסופי שיוטל על בית הזיקוק ייקבע רק בסיום ההליך בשבועות הקרובים, אך לא מדובר בפעם הראשונה שבה מתגלות חריגות בעקבות בדיקות בבית הזיקוק. בינואר 2020, כשבית הזיקוק עוד היה חלק מפז, הטיל המשרד להגנת הסביבה על החברה עיצום כספי בסך 906 אלף שקל, עקב הפרה של היתר הפליטה. במשך שעה ארוכה בשנת 2017 נפלט עשן שחור מארובות המפעל, בשל קריסה של מערכת החשמל במפעל. עשן שחור מורכב מחלקיקי חומר בעירה ותוצרי נפט שנפלטים לאוויר כתוצאה משרפה. החלקיקים יכולים לחדור לעומק הריאות ולכלי הדם ולגרום למחלות שונות.

בפז בחרו בשנת 2020 לעתור לבית המשפט כדי לבטל את העיצום לאחר שטענה כי לא מדובר במחדל, אך משכו לבסוף את העתירה בעקבות המלצת השופטת ענת זינגר. בשנת 2017 הטיל המשרד להגנת הסביבה עיצום כספי בגובה 10.6 מיליון שקל על חברת פז בית זיקוק אשדוד, בשל הזרמת שפכים לים שהתבצעה בשנת 2013. סכום העיצום המקורי, לאור החלטת המשרד, הופחת דאז ב-45%.

בית הזיקוק באשדוד מדורג במקום השלישי ברשימת מדד ההשפעה הסביבתית לשנת 2021 של המשרד להגנת הסביבה המציגה לציבור את נתוני הסיכון הסביבתי הנשקפים ממפעלי התעשייה שבבעלות ציבורית וממשלתית. זאת, בין היתר בשל כמות פליטות והעברות לסביבה, חריגות בפליטות לאוויר שתועדו בשנת 2021 ושימוע שהתבצע לחברה בשנת 2022 בגין חריגות בפליטה לאוויר ואי דיווח על חריגות ותקלות כנדרש. בנוסף, לפי המשרד להגנת הסביבה, תועדו הפרות נוספות הכוללות חריגות והפרות תשתית בתחום הפליטות לאוויר, תחזוקה לקויה בתחום החומרים המסוכנים, וכן ניטור ודיווח שאינו עומד בדרישות.

מבית הזיקוק באשדוד נמסר בתגובה: "בית זיקוק אשדוד מחויב לשמירה על הסביבה, פועל על פי ההנחיות והתקנים המחמירים ביותר בנושא, ומשקיע לשם כך משאבים רבים. לפעילות החברה תפקיד משמעותי באספקת אנרגיה והבטחת ביטחון אנרגטי למשק הישראלי. החברה תלמד את הנושא ותשיב כמקובל ובמישרין למשרד להגנת הסביבה".

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה: ״כקבוע בחוק, לחברה זכות טיעון על פי חוק. במסגרת זכות הטיעון, החברה יכולה לבקש הפחתה בסכום העיצום או ביטולו - בהתאם לתקנות המופיעות בחוק. בהתאם להליך זה, ישקול המשרד את צעדיו ויקבל את החלטתו בדבר הטלת העיצום וסכומו הסופי. עם תום ההליך, לאחר הוצאת דרישת תשלום סופית למפעל, יפורסם העיצום הכספי במאגר המידע באתר המשרד״.

תגיות