אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
ברקת נגד ההמלצה לטפל בריכוזיות המוסדיים: "ניתוח שגוי שעלול לפגוע בשוק ההון" משה ברקת יושב ראש רשות שוק ההון | צילום: עמית שעל

ברקת נגד ההמלצה לטפל בריכוזיות המוסדיים: "ניתוח שגוי שעלול לפגוע בשוק ההון"

הוועדה לבחינת חוק הריכוזיות המליצה לבחון דרכים לטפל בכוחם ההולך ומתעצם של הגופים המוסדיים, וזאת בהתבסס על עבודה של רשות ניירות ערך בנושא. רשות שוק ההון: "הניתוח שהובא על ידי רגולטור אחר היה חסר, חלקי, ולא בוסס כראוי"

22.09.2022, 11:10 | עירית אבישר

הוועדה לבחינת חוק הריכוזיות הביאה לפתיחת חזית נוספת בין רשות שוק ההון, שבראשות ד"ר משה ברקת לבין רשות ניירות ערך שבראשות ענת גואטה. הצוות לבחינת הסעיף בחוק הריכוזיות הנוגע להפרדה בין תאגיד ריאלי לפיננסי, פרסם אתמול דו"ח וקרא בין היתר לפעול לצמצום הריכוזיות בקרב המשקיעים המוסדיים. בצוות היו חברים הרגולטורים הפיננסים השונים. ההמלצה הזו התבססה על עבודה שעשתה רשות ניירות ערך בנושא, ובה התריעה כי המוסדיים הפכו לכוח גדול ודומיננטי בשוק ההון, ואף כינתה אותם "הבנקים החדשים".

אל הדו"ח של הוועדה לבחינת חוק הריכוזיות, צורפה עמדת מיעוט של רשות שוק ההון, שמפקחת על המוסדיים, והסתייגה מההמלצה הזו. "נושא ריכוזיות המוסדיים הוצג בתום עבודת הצוות כנושא נוסף בו בחר הצוות לדון. הרשות הביעה את עמדתה במסגרת הצוות כי הניתוח שהובא בפני הצוות על ידי רגולטור אחר (רשות ני"ע- ע.א) היה חסר וחלקי, לא בוסס כראוי, וכלל פרשנות שגויה ולא מוסכמת להוראות הדין בממשקי העבודה בשוק המוסדי", מבקרת רשות שוק ההון את רשות ני"ע.

"ניתוח שגוי של הדברים עלול להוביל למסקנות שגויות שיפגעו בשוק ההון הישראלי ובחוסכים, וכן למיתון היתרונות לגודל הניכרים בניהול כספי ציבור התורמים לציבור החוסכים", כותבת רשות שוק ההון.

במסגרת עמדת המיעוט כותבת הרשות, כי לא ניתן לנתח את המשק הישראלי ואת שוק ההון הישראלי תוך הסתכלות צרה רק על הגופים המוסדיים תוך התעלמות משאר המערכת הפיננסית המורכבת מהמערכת הבנקאית, הגופים החוץ בנקאיים, שחקנים זרים, שחקני שוק ההון אחרים וכן שאר המשתתפים מהכלכלה הריאלית בישראל. הרשות מציינת כי כניסתם של הגופים המוסדיים הביאה להגדלת גיוון מקורות האשראי העסקי במשק ולהפחתת הריכוזיות באשראי.

עוד כותבים ברשות שוק ההון: "בשלושים השנים האחרונות ענפי החיסכון עברו שינויים רבים, רפורמות משמעותיות ופיקוח הדוק שהביא לכך ששוק החיסכון היום הינו תחרותי ברמה גבוהה, בעל מספר שחקנים גדול בהשוואה לגודל עוגת הנכסים המנוהלים, בהשוואה לשווקים אחרים, בשוק הישראלי והן בהשוואה בין לאומית".

רשות שוק ההון הציגה בעבודתה מספר נתונים בהם על ריכוזיות הענף לפי מדד HHI, שהוא מדד לריכוזיות. לפי מדד זה הריכוזיות בענף הגמל נמוכה, בענף ביטוחי החיים וקרנות הפנסיה הריכוזיות היא בינונית.

הרשות גם מציגה נתונים בדבר ממוצע דמי הניהול, לאורך השנים: "בשנים האחרות הייתה ירידה מובהקת בדמי הניהול מכל הפקדה בכל הענפים במהלך שש השנים האחרונות. ירידת המחירים מצביעה על שוק תחרותי שבו ללקוחות כוח מיקוח משמעותי", כותבים ברשות.

הרשות גם סוקרת בעבודתה היבטים נוספים. כך למשל בנוגע לעוצמת המוסדיים בהשקעות בשוק המקומי, כותבת רשות שוק ההון: "לאור קוטנו היחסי של המשק הישראלי, והנטייה הטבעית של המשקיע המוסדי לבצע השקעות ארוכות טווח בחברות המאופיינות ביציבות ואיתנות פיננסית, כלל לא ברורה הציפייה שגופים מוסדיים ידירו רגליהם מהשקעות בתאגידים ריאליים משמעותיים. בנוסף, בחינה דקדקנית של תמהילי ההשקעות המקומיות של הגופים המוסדיים הניבה כי קיימת שונות בתמהיל החשיפה לענפים השונים".

רשות שוק ההון חושבת שניתן לשפר את המצב בשוק ההון, אולם לא באמצעות פירוק המוסדיים, אלא על ידי הרחבת היצע המוצרים, כמו הכנסת איגוח לשוק המקומי (מכירת תיקי הלוואות כאג"ח) והכנסת משתתפים נוספים שיחזקו את הנזילות, עומק השוק והתחרות במוצרים המוצעים בשוק ההון המקומי.תגיות