אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
בקשה לתביעה נגזרת נגד מגדל על כחצי מיליארד שקל שלמה אליהו בעל השליטה במגדל | עמית שעל

בקשה לתביעה נגזרת נגד מגדל על כחצי מיליארד שקל

התביעה הוגשה על נזקים לכאורה שגרמה התערבותו של בעל השליטה שלמה אליהו לחברה. נציגי מגדל ביטוח ייפגשו לראשונה עם רשות שוק ההון וישיבו לטענות שלפיהן עצמאות החברה הופרה בידי החברה־האם

19.03.2023, 06:52 | גולן חזני

רשות שוק ההון צפויה לקיים בשבועיים הקרובים פגישה ראשונה עם נציגי מגדל ביטוח, לדיון בדרישות הממונה על שוק ההון לגבי התנהלות החברה. זאת אחרי שעד היום הדיונים היו מול מגדל אחזקות, החברה־האם, והיו"ר שלה השופט לשעבר חנן מלצר. במקביל, הוגשה בקשה לתביעה נגזרת נגד מגדל ובעל השליטה שלמה אליהו, שנדרש לשלם 487 מיליון שקל לחברה לאור נזקים לכאורה שגרם לחברה בשנתיים האחרונות. עו"ד זיו עירוני, שהגיש את התביעה בשם חיים לוי, טוען כי מעורבותו של אליהו בחברה־הבת, מגדל ביטוח, גרמה לאי־יציבות ניהולית בה.

בתביעה נטען כי בהתנהלותו הפר אליהו את חובת ההגינות כבעל שליטה במגדל, פגע בשיקול הדעת העצמאי של חברי הדירקטוריון וגרם לדירקטורים להפר את חובת האמונים החלה עליהם. עוד טען כי מעורבותו של אליהו בניהול השוטף של מגדל ביטוח, מהווה הפרה של חובת האמונים וחובת הזהירות. כמו כן נטען להפרת חובות חקוקות ולעוולת הרשלנות. לוי ועירוני הגישו בנובמבר 2020 בקשה לתביעה נגזרת אחרת נגד אליהו, בנוגע להתנהלותו בשנים שלפני כן והנזק שגרם לכאורה למגדל. באותה תביעה, טען לוי כי "מאז שקיבל אליהו את היתר השליטה במגדל, התאפיינה החברה בחוסר יציבות ניהולית חריג, כתוצאה ישירה מהתערבויות חוזרות ונשנות של אליהו בניהולה".

התביעה התבססה על דו"ח ביקורת של יו"ר רשות שוק ההון לשעבר, משה ברקת. לוי תבע אז החזר של 330 מיליון שקל מאליהו לחברה. מגדל דחתה את הטענה, אבל התביעה עדיין מתנהלת וטרם התקבלה החלטה בנושא. מגדל הקימה ועדות בלתי תלויות לדון בה כבר לפני שנתיים. בתוך כך, הרשות, בראשות עמית גל, שיגרה שני מכתבים ביום חמישי למגדל, שבהם דחתה את הטענות של מגדל אחזקות לגבי הליך מינויו של רונן אגסי לתפקיד מנכ"ל מגדל ביטוח בתחילת השנה. יש לציין כי לרשות לא היו טענות על עצם המינוי, וגל אף אישר אותו. ההשגות היו לגבי אופן המינוי והמעורבות של אליהו והשופט מלצר בתהליך, מעל ראשו של דירקטוריון מגדל ביטוח.

מגדל טענה כי מעורבותו של מלצר, יו"ר מגדל אחזקות, בהליך המינוי של אגסי הייתה תקינה והכרחית. הרשות וגל טוענים כי המעורבות הזו צמצמה את סמכויות דירקטוריון מגדל ביטוח, החברה־הבת שאמורה למנות את המנכ"ל, ועלולה הייתה להשליך על היכולת האפקטיבית של דירקטוריון מגדל ביטוח להפעיל שיקול דעת עצמאי. הרשות טענה כזכור כי "מינוי המנכ"ל בלי הליך מסודר, אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הרגולציה ותכליתן. במיוחד על רקע התחלופה התכופה בהנהלת מגדל".

למרות זאת, ריכוך מה בעמדת הממונה ניתן לראות בעובדה שמלצר לא מפנה, לעת עתה, את חדרו במשרדי מגדל בפתח תקווה, כשהוא טוען כי בכל חברה אחרת היו"ר מעורב בהתנהלות. גל שלח מכתב נפרד לדירקטוריון מגדל ביטוח, בו טען כי החברה (שהיא זו שמפוקחת בעצם על ידי הרשות, בעוד שמגדל אחזקות מפוקחת בידי רשות ני"ע), לא הסדירה את יחסיה עם בעל השליטה, וכי הפגיעה בעצמאות הדירקטוריון על ידי מגדל אחזקות ומלצר נמשכת, "בפרט בעניין הליך גיבוש אסטרטגיה למגדל ביטוח ובעניין מינויו של מנכ"ל מגדל ביטוח". במכתבו לדירקטוריון מגדל ביטוח טען גל כי הדירקטוריון שלה אמור להחליט על זהות המנכ"ל ומינויו ולא דירקטוריון החברה־האם, והוסיף כי "דירקטוריון גוף מוסדי נדרש להיות מקצועי ועצמאי". הוא הזהיר כי אי־הפעלת שיקול דעת עצמאי תיראה בידי הרשות כהפרת אמונים מצד הדירקטורים במגדל ביטוח, שבראשה מכהן כיו"ר זמני כרמי גילון. מדובר באזהרה חמורה לדירקטוריון מגדל ביטוח. הממונה גם הוסיף דוגמאות לפגיעה שהייתה לשיטתו בממשל התאגידי של מגדל.

עם זאת, גל איפשר למגדל ביטוח לתאם עמו פגישה עד 28 במרץ, כדי למסור לו את גרסתה. לצד העובדה שמגדל אחזקות מוכנה להגדיל את מספר הדירקטורים הבלתי תלויים בדירקטוריון החברה, נראה כי לראשונה קיים סיכוי שמגדל תסכים לקבל את עמדת הממונה, אחרי שעד היום נלחמה בהן. במקביל, קיימת נכונות מצד גל ללכת לקראת לחברה, בהתאם לכללים חדשים שייקבעו.

ממגדל נמסר בתגובה: "מגדל תענה לכל הטענות של הפיקוח באופן מסודר ועל ידי הארגונים המתאימים".

תגיות