אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
אלקטרה שוב מתעלמת מהמוסדיים ומאשרת לדויטשר אופציות בשווי של 24 מיליון שקל מנכ"ל אלקטרה, איתמר דויטשר | צילום: טל גבעוני

אלקטרה שוב מתעלמת מהמוסדיים ומאשרת לדויטשר אופציות בשווי של 24 מיליון שקל

האופציות שיקבל המנכ"ל ייפרסו על ארבע שנים, כלומר 6 מיליון שקל בשנה, והן מוענקות למרות התנגדות אספת בעלי המניות. מאז נכנס לתפקידו ב־2006 קיבל דויטשר תגמולים בעלות של 163 מיליון שקל

09.04.2023, 06:30 | אמיר פרגר

דירקטוריון אלקטרה עקף בפעם החמישית בשמונה השנים האחרונות את החלטת אספת בעלי המניות, והפעם אישר אופציות למנכ"ל החברה איתמר דויטשר בשווי 24 מיליון שקל, למרות התנגדותה.

גם בפעמיים הקודמות שדויטשר קיבל אופציות הדבר נעשה למרות התנגדות האספה. אלקטרה ביקשה לאשר את הקצאת האופציות, במקור בשווי 18.8 מיליון שקל, ובמקביל לעדכן את מדיניות התגמול, כדי להעלות את השווי המרבי האפשרי שלהן ל־6 מיליון שקל לכל שנת הבשלה - זאת במקום 4.3 מיליון קודם לכן.

לאישור שתי ההחלטות נדרשה תמיכת רוב מקרב בעלי המניות שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין שהשתתפו בהצבעה. אולם הגופים המוסדיים, שמחזיקים ב־34% מאלקטרה ומחויבים להצביע בהחלטות כאלה, התנגדו - ובסך הכל התנגדו 93% מבעלי מניות המיעוט לאופציות ו־99% התנגדו לשינוי המדיניות. הדירקטוריון, בראשות בעל השליטה באלקטרה מייקי זלקינד (האחים מייקי ודניאל זלקינד מחזיקים ב־66% מהחברה־האם אלקו, שמחזיקה ב־48% מאלקטרה), לא התמהמה וניצל את הסמכות המוקנית לו בחוק לבצע "אובר־רולינג" להחלטת האספה ולאשר את ההחלטה למרות התנגדותה, ובלבד שיתקיים דיון בנושא ויוחלט שהאישור הוא לטובת החברה. כך הוא עשה בעבר בהחלטות על אופציות לדויטשר ולעדכוני מדיניות התגמול.

מדובר ב־75 אלף אופציות שהוענקו לדויטשר ללא תמורה במחיר מימוש של 1,886 שקל לאופציה, המצוי מחוץ לכסף, שכן הוא גבוה ב־25% ממחיר המניה כרגע. משך ההבשלה שלהן הוא 4 שנים, והן יבשילו במנות שנתיות שוות - כל מנה תהיה ניתנת למימוש למשך 3 חודשים, פרט לראשונה שתפקע בתום שנה ושלושה חודשים מהבשלתה. לאחר שבמקור הוערך שוויין ב־4.7 מיליון שקל בתחשיב שנתי ובסך הכל ב־18.8 מיליון שקל, בעת אישור ההחלטה העריכה אלקטרה את השווי הכלכלי ביותר מ־6 מיליון שקל בתחשיב שנתי. אך כדי לא לחרוג מתקרת התחשיב השנתי המותרת במדיניות התגמול, צומצם מספר האופציות ל־75 אלף, בשווי שנתי של 6 מיליון שקל ובסך הכל 24 מיליון שקל.

דויטשר מכהן בתפקידו מ־2006 ועלות שכרו המצרפית מאז היא כ־163 מיליון שקל. ב־2022 הגיעה עלות התגמול שלו ל־11.6 מיליון שקל, מהם 2.1 מיליון שקל כתגמול הוני מחבילת האופציות הקודמת שקיבל. בזימון לאספת בעלי המניות העריכה אלקטרה כי ב־2023 תגיע עלות תגמוליו ל־16 מיליון שקל.

באלקטרה נימקו את עקיפת בעלי המניות ברצונם לתגמל את דויטשר על תרומתו לחברה - צמיחה של יותר מ־50% בהכנסות ב־4 השנים האחרונות ועלייה של יותר מ־40% ברווח הנקי - וברצונם לקשור אותו להמשך העשייה. להתרשמותם, התנגדות המוסדיים נובעת "משיקולים רוחביים שהם מחילים על כלל החברות במשק, ללא הבחנה לגבי חברות בסדר הגודל של החברה ואיכות הניהול של המנכ"ל, ואשר מגבילים את שיקול דעתם".

החברה סיימה את 2022 עם שיא בהכנסות, 10.9 מיליארד שקל, שיפור של 21% לעומת 2021, ועם זינוק של 56% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ל־306 מיליון שקל. אלקטרה נסחרת בשווי 5.8 מיליארד שקל לאחר שהמניה ירדה ב־19% מינואר וב־34% ב־12 החודשים האחרונים. מאז מינויו של דויטשר זינק שווי השוק של אלקטרה ב־380% בעוד מדד ת"א 35 עלה ב־113% בלבד.

תגיות