אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
היועמ"שית נגד החוק שמסייע למקורב של דרעי בטבריה: להחילו רק מהבחירות הבאות דרעי ובהרב מיארה | צילום: אלכס קולומיסקי, גיל נחושתן

היועמ"שית נגד החוק שמסייע למקורב של דרעי בטבריה: להחילו רק מהבחירות הבאות

בתשובתה לבג"ץ, שידון בסוגיית התמודדות מקורבו של יו"ר ש"ס בבחירות בעיר, קבעה בהרב מיארה כי החוק מקנה יתרון בלתי הוגן לראש הוועדה הקרואה. "פגמים מהותיים. משנים את כללי המשחק תוך כדי המשחק", טענה. לדבריה, אין להחילו כבר בבחירות שיתקיימו באוקטובר: "מהבחירות הבאות או שאינו חוקתי"

26.07.2023, 22:56 | גלעד מורג, ynet

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פרסמה הערב (רביעי) את עמדתה באשר ל"חוק טבריה" שאושר במליאת הכנסת בתחילת החודש, שיאפשר ליו"ר הוועדה הקרואה בטבריה בועז יוסף - מקורבו של יו"ר ש"ס אריה דרעי - להתמודד בבחירות לראשות העיר. עמדתה של היועמ"שית, לקראת הדיון שייערך בבג"ץ בסוף החודש בעניין העתירות שהוגשו נגד החוק - היא שהוא יוחל רק מהבחירות הבאות לרשויות המקומיות.

עמדתה של היועמ"שית היא שקיימים פגמים מהותיים ביותר בחוק ביחס לתקופת הבחירות הנוכחית, שלא ניתן להשלים איתם. על כן, לדעתה, בית המשפט העליון מתבקש לקבוע כי משהחלה כבר תקופת הבחירות הנוכחית, התיקון שחוקק בכנסת, תיקון 53, בכל מקרה לא יכול לחול על מערכת הבחירות הנוכחית לרשויות המקומיות. כלומר, בכל הנוגע למערכת הבחירות הנוכחית תמשיך לחול המגבלה בדבר היעדר האפשרות של יו"ר ועדה ממונה וחברי ועדה להתמודדות בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות, כך שאם החוק יוחל החל מהבחירות הקרובות - הוא לא יהיה חוקתי.

לפי בהרב מיארה, "עמדה זו היא עמדה פרשנית, הנוגעת למועד תחולתו של החוק ביחס לבחירות הקרובות, שאינה פוגעת בציפיות או באינטרס הסתמכות של מי מהגורמים האמורים, וכל שכן של הגורמים שמינו אותם, משיש בה כדי לשמר את הנחות המוצא המשפטיות ערב מינויים". לעמדת היועמ"שית, ככל שיימצא שהתחולה של ההסדר היא מיידית - תוצאת הדברים תהיה אי-עמידתו במבחנים החוקתיים.

עוד כתבה היועמ"שית: "תיקון 53 לחוק, אשר נחקק בתוך תקופת הבחירות ובמטרה לאפשר התמודדות בבחירות של מועמד מסוים, הוא פגום. גם תוצאתו מעוררת שורה של קשיים משמעותיים, במנותק משאלת התחולה, ועוצמתם של קשיים אלו גוברת בשים לב להצטברותם יחד. יש כאן פגיעה בעקרונות ואינטרסים ציבוריים וחשובים של ממלכתיות, מקצועיות וניטרליות של השירותהציבורי, ובאמון הציבור במערכות אלה. החוק מקנה יתרון בלתי הוגן לחברי ועדה ממונה ולראש הוועדה, אשר לא זכו לאמון הציבור, באופן אשר מעלה חשש משמעותי. לפגיעה בשוויון בין המועמדים ובזכות לבחור ולהיבחר". לדבריה, מדובר ב"שינוי כללי המשחק תוך כדי המשחק".

בסוף דבריה היועצת המשפטית לממשלה הציגה את עמדתו של שר הפנים משה ארבל מש"ס, שמתנגד לקביעה כי בחוק יש פגם חוקתי שיביא לפסילתו או לדחיית כניסתו לתוקף. לדברי ארבל, "אין כל בסיס ואף ראשית טענה להיותנו מדברים על חוק אשר נפל בו לגופו פגם חוקתי היורד לשורשו ואשר יש בו להביא לעצם הצורך בבחינתו ובוודאי לביטולו".

השר ארבל טען: "לסיכומם של דברים, נקודת האיזון שנבחרה אשר התקבלה בתום הליך תקין בהתאם לנדרש על פי כללי העבודה הנוהגים על ידי הכנסת הינה הכרעה שבמדיניות אשר מצויה עמוק בתוך סמכותה של הכנסת כבית המחוקקים של מדינת ישראל, ולא נמצא בין היתר כפי שהדברים פורטו בהרחבה בתגובת הכנסת כי נפל בה פגם חוקתי אשר יש בו להביא לביטולה או אף לצמצומה במישור התחולה.

"בחינת החוק במסרקות הבחינה החוקתית הנהוגה בפסיקה לא מעלה לדעת שר הפנים כי החוק פוגע בזכות יסוד חוקתית, וממילא ככל וקיימת פגיעה מסוג זה אין היא מהפגיעות שאינן עומדות במבחני המידתיות ומצדיקה פסילה מלאה או חלקית – על דרך פרשנות לפיה החוק יתחיל מהבחירות הבאות לרשויות המקומיות – של החוק.

ארבל הוסיף: "דומה כי הדברים אף לא נסתרו מבחינת עמדת היועצת המשפטית לממשלה אשר לא הצביעה על התקיימותם של מבחנים אלו בחוק האמור כשלעצמו ולא עוד אלא גם בכל הנוגע להיעדר הוראת תחולה מאוחרת במסגרתו. אשר על כן ולאור כל האמור ועל רקע הזהירות והרף הנדרשים להתערבות בפעולת הכנסת ובפסילת דבר חקיקה של הכנסת, בוודאי שאין לראות לעמדת השר כי קיים פגם חוקתי ובוודאי בהיקף כה משמעותי, שיש בו להביא לפסילת החוק האמור או לדחיית תחולתו המיידית".

עמדתו של בועז יוסף עצמו, שמיוצג על ידי עו"ד אילן בומבך, היא שיש לדחות את העתירה נגדו ונגד שינוי החוק. לטענתו, לא מדובר בחוק פרסונלי עבורו ואין שחר לטענה שהכנסת "שינתה את חוקי המשחק תוך כדי המשחק". לדברי עורך בומבך, "החוק מרחיב את הזכות לבחור ולהיבחר".

החוק שאושר בכנסת מבקש לקבוע כי יו"ר ועדה ממונה יהיה זכאי להיכלל ברשימת המועמדים ולהיבחר כראש הרשות בבחירות שייערכו באותה רשות מקומית לראשונה לאחר מינויו. התיקון יחול גם במועצות האזוריות. עוד נקבע כי תחול על ראש הוועדה הממונה תקופת צינון של שלושה חודשים. המתנגדים לחוק טענו כי הוא פרסונלי, וכי מטרתו לאפשר את התמודדותו של בועז יוסף, מקורבו של יו"ר ש"ס אריה דרעי וראש הוועדה הקרואה בטבריה, בבחירות לרשויות המקומיות.

מוקדם יותר גם הייעוץ המשפטי של הכנסת הגיש לבג"ץ את עמדתו בנוגע לעתירות נגד "חוק טבריה", ולפיו יש לדחות את העתירות, אך במידה ונשקלת האפשרות לפסול את החוק, מוצע להחיל אותו מהבחירות הבאות.

תגיות