אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.

מתנת הפרידה של עדי קייזמן: הערת עסק חי בדוחות אסים

1 תגובות לכתיבת תגובה לכתיבת תגובה

1.
כנסו לתגובה של הבעלי שליטה החדשים ותבינו שהם רציניים וישקיעו בחברה
הנדון: התייחסות החברה לנוסח החלטה המוצע על- ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בהמשך לנוסח ההחלטה המוצע על-ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה (להלן: "האג"ח"), במסגרת כתב ההצבעה כפי שפורסם בדוח מיידי מהיום 31 באוגוסט 2009 (מס' אסמכתא 218067-01-2009 ) להעמיד את האג"ח לפירעון מבקשת החברה להבהיר כי על פי עמדתה, ובניגוד לאמור בנוסח ההחלטה המוצע על-ידי מחזיקי אגרות החוב, לא קיימת כל עילה לפירעון מיידי של האג"ח לפי שטר הנאמנות. עוד מבקשת החברה להבהיר כי בעקבות העברת השליטה בחברה, ביקש הדירקטוריון לבחון את הסדר החוב שהוצע, את מצבת נכסיה, שווים, יכולת השבחתם, ניהולם, גיוס כספים לחברה ועריכת תוכנית עסקית חדשה ומעודכנת, ולפיכך פנו אל הנאמן, אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ, בבקשה לדחות את אסיפת מחזיקי האג"ח שנועדה ליום 27 באוגוסט 2009 כמפורט בדוח .( מיידי של החברה מיום 26 באוגוסט 2009 (מס' אסמכתא 211476-01-2009 על אף שהחברה נענתה בשלילה לפניה זו, מתכוונת החברה להמשיך ולבוא בדברים עם מחזיקי האג"ח תוך שהיא ממשיכה לקיים את תנאי השטר במלואם. כמו כן, מובהר כי על פי עמדת החברה, ובניגוד לנוסח ההחלטה המוצע, על-פי התוכניות העסקיות שמעודכנות בימים אלו בחברה, החברה אינה צופה סיכון ממשי שהחברה תחדל מתשלום חובותיה או תחדל מלהמשיך בעסקיה. בכוונת הנהלת החברה להציג את התוכניות העסקיות החדשות מייד עם השלמתן ולדון יחד עם הנאמן ועם מחזיקי האג"ח, אודות התוכנית העסקית החדשה, כתוצאה משינוי השליטה בחברה, וזאת כפי שפורסם על ידה בדוח מיידי מיום 26 .( באוגוסט 2009 (מס' אסמכתא 211476-01-2009
אסי | 31.08.09
תודה, קיבלנו את תגובתך ונשתדל לפרסמה, בכפוף לשיקולי המערכת