אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.

הבנקים מעניקים רוב למינוי יעקב רוזן למנכ"ל הבורסה

4 תגובות לכתיבת תגובה לכתיבת תגובה

3.
שאלות שחייבים לענות עליהן לפני קבלת החלטה
חברי לדירקטוריון הבורסה היום שלושה וחצי חודשים לאחר התפטרות אסתר מתפקידה כמנכ"ל הבורסה אנו נדרשים לקבל החלטה בדבר מנכ"ל הבורסה הבא. מן הסתם כולנו עומדים נבוכים מול הבחירה שעלינו לעשות בין המועמדים המוצעים לנו על ידי ועדת האיתור. כבודו של כל אחד מהמועמדים במקומו מונח אבל נודה על האמת לא לגלריה הזו פיללנו כאשר הודיעה אסתר על התפטרותה. כעת טרם קבלת ההחלטה יתכן ואם כל אחד או אחת מאיתנו יתנו לעצמם תשובות לשאלות הבאות נוכל לקבל החלטה מושכלת שתכבד אותנו כאנשים וכדירקטורים ותכבד את הבורסה ודירקטוריון הבורסה. ואלו השאלות: 1.האם גלרית המועמדים שמוצעת על ידי ועדת האיתור היא גלריה סבירה? 2.האם גלרית המועמדים היא הטובה ביותר האפשרית בעת הזו? 3.בהנחה שבכל בחירה יש משום פשרה האם הפשרה המוצעת על ידי ועדת האיתור הינה הזולה ביותר האפשרית? 4.האם ועדת האיתור פגשה את כל המועדים הראויים שהוצעו לה או שהציגו את מועמדותם? 5.האם ועדת האיתור מיצתה את תהליך הבחינה מול כל המועמדים האפשריים שלמיטב ידיעתי הוצעו לה או הציגו את מועמדותם? 6.האם אני יודע על תהליכים שקיימו חברים מסוימים בוועדת האיתור באופן אישי מול מועמדים שונים במקביל לעבודת הועדה? 7.האם לדעתי עבודת חברי ועדת האיתור הושפעה מעמדתם של גורמי פיקוח שעלולה להיות להם השפעה ישירה או עקיפה על כל אחד מחברי ועדת האיתור? 8.האם אני מעריך שלפחות לחלק מחברי ועדת האיתור יש אינטרסים אישיים שאותם הם רוצים לקדם ושיתכן והעמדה שנקטו בוועדת האיתור מושפעת מאינטרסים אלו? 9.במחשבה שניה ובלי לפגוע בכבוד כל אחד ואחת מחברי ועדת האיתור האם הרכב ועדת האיתור הולם את יעדה שהוא איתור מנכ"ל לבורסה? 10.האם ועדת האיתור מילאה בנאמנות את תפקידה להביא להחלטת הדירקטוריון את שלושת המועמדים הטובים ביותר שמוכנים לקבל על עצמם את תפקיד מנכ"ל הבורסה או שהיא מביאה להחלטת הדירקטוריון שלישית מועמדים שאינם בהכרח הטובים ביותר האפשריים אך היא מקיימת תנאים אחרים המוכתבים על ידי סדר יום אחר? 11.האם הופעלו לחצים על ידי גורמי פיקוח עלי או על גורמים בכירים ממני בארגון ממנו אני מגיע על מנת שאצביע בדירקטוריון באופן מסוים שאינו בהכרח הולם את העדפותי? 12.האם ידוע לי על לחצים שהופעלו על ידי גורמי פיקוח על חברי דירקטוריון אחרים על מנת שיצביעו בדירקטוריון באופן מסוים שאינו הולם את העדפותיהם? 13.אם הופעלו עלי או על אחרים לחצים כאלו האם אין הם מלכלכים את תהליך בחירת מנכ"ל הבורסה? 14.האם בחירת מנכ"ל לבורסה מבין המועמדים המוצעים על ידי ועדת האיתור ולאור אופן פעילותה של ועדת האיתור מכבדת את הבורסה? מכבדת את הדירקטוריון? נותנת דוגמא לשוק ההון בדבר התנהלות תקינה של חברה? של דירקטוריון חברה? 15.האם בחירת מנכ"ל הבורסה מבין המועמדים המוצעים על ידי ועדת האיתור ולאור אופן פעילותה של ועדת האתור לא חושפת אותי כדירקטור? 16.האם למרות אי הנעימות הכרוכה בכך לא מן הראוי שנקבל החלטה בדבר הקמת ועדת איתור חדשה בלתי תלויה המורכבת מאנשים בעלי שם בעלי נסיון חסרי מורא שתיקח על עצמה להביא לדירקטוריון בתוך שלושה ארבעה שבועות הצעה חדשה למועמדים למנכ"ל הבורסה? 17.מדוע מי שקיבץ את השאלות הנ"ל אינו יוצא בגלוי ושואל אותן בישיבת הדירקטוריון? נראה כי התשובות לשאלות הנ"ל ברורות. נקווה שיהיה למי מהדירקטורים האומץ (שלצערי, לי אין) להעלות את השאלות הנ"ל לדיון וליזום החלטה כמפורט בשאלה 16.
דירקטור בבורסה | 31.10.13
תודה, קיבלנו את תגובתך ונשתדל לפרסמה, בכפוף לשיקולי המערכת