אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.

ההיגיון הכפול של כחלון בעניין מכירת בנק אגוד: איך מה שאסור למזרחי מותר לדיסקונט?

17 תגובות לכתיבת תגובה לכתיבת תגובה

17.
תגובה ל 15+16 – מגהץ קיטור
ייתכן כי יש לקוחות ששומרו בבנקים אחרים כתגובה "לחשבון הפוך". הנקודה שלי היא שהממונה על ההגבלים לא הציג נתונים כמותיים על כך. הסיבה לכך – מידע זה קשה לכימות. במקרה הטוב הוא קיים רק בפורמט טקסטואלי בתוך פרוטוקולים. א) *מגמת* גידול בנתח השוק בוודאי מצביעה על תחרותיות יותר מכל דבר אחר. במקרה של אגוד יש דווקא מגמת קיטון. לא בסדר שרשות ההגבלים לא חייבת להיות שקופה ולגלות את המידע שלפיו היא מקבלת החלטות הרות גורל. מתברר שלרשות ההגבלים יש 100% סמכות אבל 0% אחריות. ב) הייתי מצפה שריבית זכות תינתן על מלוא יתרת העו"ש. הרי בכל פיקדון נותנים ריבית על כל היתרה. כדי להשוות בין בנקים, כפי שהתיימרה לעשות רשות ההגבלים, צריך להשוות את כל המכלול ולא רק את העו"ש. ג) כדי לראות אם "חשבון הפוך" הוא לא רק גימיק, יש לשפוט אותו על פי תקופה ארוכה. לעניין זה נציין רק שחלק מהחשבונות שנפתחו באגוד נסגרו אחרי סיום תקופת ההטבה. ד) אם מבצע "חשבון הפוך" אינו תורם לרווחיות הבנק אז הוא רק גימיק. לכן הרווחיות רלוונטית.
הפוך  | 04.06.18
16.
תגובה ל"הפוך" (תגובה מס' 14) - חלק ב'
א. גידול בנתח שוק אינו עובדה רלוונטית לתחרות עפ"י דיני ההגבלים העסקיים. למעשה, גידול (משמעותי) בנתח שוק אפילו פוגע בה. רשות ההגבלים העסקיים אמונה על הבדיקה מכוח חוק ועל כן הרשות פעלה עפ"י הסמכתה ולא צריכה לחשוף הנתונים, בניגוד לעולה מטענתך. ב. הטיעון שלך די מבולבל: ריבית הזכות ניתנת בגובה המשכורת, אין בזה שום בלבול. ההטבה הזו דומה כמדומני לעו"ש מקוזז, אופציה שקיימת/התקיימה גם בבנק מזרחי טפחות. מה מבלבל בייעוד של המבצע לתנאי העו"ש? איפה שהוא נטען אחרת? ג. לא אתה קובע מה צריך להיות חלון הזמן לבדיקה, ויש היגיון שהבדיקה תשתמש בנתונים עדכניים ככל האפשר כדי להיות אקטואלים. ד/ה. תרומת המבצע לרווחיות הבנק אינה רלוונטית לזיהויו של הבנק כמחולל תחרות (ממש כמו שסיכום היתריות לא).
מגהץ קיטור | 04.06.18
15.
תגובה ל"הפוך" (תגובה מס' 14) - חלק א'
הרישא של התגובה שלך היא הנחת עבודה שלך, פרשנות, ואינה מגובה או מוכחת. התופעה לפיה לקוחות שנופפו בפני הבנק הקיים שלהם כי ביכולתם להציג תנאים משופרים בבנק אחר, כמו אגוד (לרבות פטור מעמלות) ולפיכך שומרו בהשוואת תנאים היא מידע קיים ומתועד (שהבנקים שומרים קרוב לחזה). כשאתה אומר שאין נתונים כאלה, אתה בעצם אומר שהבנקים לא מתחרים בהצעה - מה שיורה ברגל בטענה המקורית שלך לפיה תחרות קיימת (ללא אגוד).
מגהץ קיטור | 04.06.18
14.
תגובה ל 13
האפקט הזניח של מבצע "חשבון הפוך" לא נובע מעצלנות צרכנים, אלא מכך שתנאי המבצע רחוקים מלהצדיק מעבר לאגוד. בניגוד למה שאתה אומר, לממונה אין שום נתונים כמותיים על שיפור תנאי הלקוחות בבנק שלהם עקב "איום" מצידם לעבור לאגוד. גם לבנקים עצמם אין נתונים כמותיים כאלה. א) לעובדות הרלוונטיות באמת לתחרותיות, כמו גידול בנתח שוק, ניתן להגיע. לא ייתכן שהממונה על ההגבלים יקבל החלטה על סמך נתונים שאף אחד אחר מלבדו לא יכול לאמת, במיוחד במצב שבו החלטת הממונה אינה מקצועית אלא מוכתבת על ידי השר כחלון. ב) מי שקורא את פרטי ההטבה של "חשבון הפוך" דווקא די מתבלבל. אחת המלכודות היא שתנאי הריבית "ההפוכים" הם רק עד גובה המשכורת. וגם כך "חשבון הפוך" מדבר רק על תנאי העו"ש. ג) הבדיקה הייתה צריכה להיות לחלון זמן ארוך הרבה יותר משנה. ד) יש להניח שתרומת מבצע "חשבון הפוך" לרווחיות הבנק היא עוד יותר נמוכה מתרומתו לסך היתרות. ה) ספירת החשבונות לא חשובה, אלא סיכום היתרות או סיכום הרווחיות.
הפוך | 04.06.18
13.
הגיון הפוך מהפוך
עלה בבדיקה נתון מדאיג, רק שני אחוז מהלקוחות עוברים = עצלנים בגלל זה הבנקים האחרים לא יוצאים במבצע דומה. אבל אם באמת תקרא את מה שאמר המומונה, יש הרבה פניות לבנק ובעקבותיהן, וזה מתועד במערכות של הבנקים קיבלו הטבות. הנתונים הפנימיים של כל בנק ובנק לעולם לא יהיו פומביים, להערכתי את הפיקוח הם גם לא עניינו מעולם. אבל הגבלים עסקיים הלכו בדיוק לאותם מקומות ולאותם נתונים עובדתיים. מעולם לא נעשתה בדיקה מעמיקה כזו למערכת הבנקאית א. מדובר בעובדות שלעולם לא יהיו שקופות ב. ההטבה היחידה שהיא ברורה ושקופה ולא גבב של מלל פרסומי ג. כל בדיקה תהיה לחלון זמן ותמיד היא סלקטיבית שנה או חמש ד. לא תמיד מרוויחים מ "יתרות" של מי המאזן יותר גדול לא רלוונטי ולא שווה לשלם בעודף על יתרה. נגמרו הימים ההם של סוף רבעון וסוף שנה... ה. היו תוכניות המשך...אבל הן לא שקופות לך... ועדיין מספר החשבונות הכולל עלה. ו. מספר החשבונות נבדק מול העוברים ושה הכי חשוב, לבנק גדול יש גידול טבעי של ילדים. עדיין אחוז המעבר הוא עלוב אבל אגוד בולט בו
הפוך גוטה | 03.06.18
12.
היגיון הפוך
הקשר בין יעילות לבין תחרותיות ברור מאליו – לחברה לא יעילה יש שולי רווח צרים, כך שאם היא מורידה מחירים כדי להתחרות היא עוברת להפסד. משום כך מבצע "חשבון הפוך" של אגוד, הבנק הכי לא יעיל במערכת, אינו אטרקטיבי ואינו יכול להיות אטרקטיבי. הציבור הבין את זה, ועל כן נתח השוק של אגוד לא גדל כתוצאה מהמבצע. גם הבנקים המתחרים הבינו את זה, ולא התייחסו למבצע. רשות ההגבלים ביצעה בדיקה מאוד רשלנית ומגמתית של מבצע "חשבון הפוך" כדי לתרץ את פסילת המיזוג. בבדיקת המבצע ביצעה רשות ההגבלים בין השאר את השגיאות הבאות: א) נעשה שימוש בנתונים לא מאומתים לא שקופים ולא בדוקים שנאספו מבנקים שונים. ב) ההטבה שגלומה במבצע לא הושוותה כמותית להטבות שניתן להשיג בבנקים אחרים. ג) הבדיקה מתייחסת לחלון זמן סלקטיבי של שנה אחת. ד) בוצעה ספירה של החשבונות שעברו במקום סכימה של יתרות שעברו. נזכיר כי נתח השוק של אגוד, שנמדד ביתרות, לא גדל כתוצאה מהמבצע. ה) לא נספרו חשבונות שנסגרו לאחר סיום תקופת ההטבה שנקבעה במבצע. . ו) מספר החשבונות שנפתחו לא הושווה לכלל משקי הבית (מדובר כמובן במספר זניח).
תגובה ל 3 מגהץ קיטור | 03.06.18
8.
כתבה מאד רדודה
יכול להיות שכחלון מפחד שמזרחי המאוחד יגדיל עוד יותק את החשיפה לנדלן (גם יפגע לו במחיר למשתכן), גם יחזיק נתח גדול מדי של המשכנתאות ואז יחייב את המדינה לתמוך כשהתחום יתרסק והבנק ייתקע עם יותר מדי דירות. בלי קשר - אי אפשר להשוות בין שילוב של בנק עם כרטיס אשראי לבנק עם עוד בנק - במיוחד כזה שמתעסק בעיקא בתחום נקודתי של משכנתא
יאיר | 03.06.18
7.
הבנק נשדד על ידי עובדיו
בדומה לחברות דומות כמו נמלי ישראל, חברת החשמל ובנק דיסקונט, העובדים הוותיקים מבינים שיוכלו לבזוז את הון הבנק ללא הפרעה. בעוד שהחברות הממשלתיות נהנות ממעמד מונופוליסטי, בדיסקונט הבעלים הפרטיים הרימו ידיים וזרקו את המניות לשוק במחצית הונו העצמי. מזרחי טפחות היה מוכן לרכוש את אגוד תוך רישום רווח גדול ומתן פתרון זריז לבעיית המחשב ע"י שימוש במערכת שלו. למעשה הוא תכנן להיפטר בהדרגה מעובדי אגוד בעלות ברוטו של כ 1 מיליארד ש"ח. חלופת הפירוק לא תניב דבר לבעלי המניות. העובדים יפעלו בדומה למונופולים הממשלתיים ויסחטו 2 מליון ש"ח כל אחד, ההלוואות והנדל"ן יימכרו ובעלי המניות יישארו במקרה הטוב עם 30% מההון הנוכחי.
משקיע | 03.06.18
4.
הטעיה
הפרשנות לא עושה חסד עם כחלון ולא בצדק. כחלון/משרד האוצר/כולנו/רשות ההגבלים העסקיים תמכו גם בהפרדת כא"ל מהבנקים וניתן לראות זאת בבירור בדו"חות ועדת שטרום. אלא שבנק ישראל עמד על רגליו האחוריות בגוננו על בנק דיסקונט ולכן כא"ל הוחרגה. ההפך הוא הנכון - כחלון ומשרד האוצר מנסים ללמוד מההפסד בוועדת שטרום ולכן הביעו בקול את התנגדותם לאישור המיזוג בין אגוד למזרחי טפחות.
מגהץ קיטור | 03.06.18
3.
מגיב 2 מטעם
וכתב את אותה תגובה מילה במילה גם באתר מתחרה. הוא מסמא את אוזני קוראיו בכך שהוא מייצר את הרושם לפיו בנק תחרותי צריך להיות יעיל כדי להיות תחרותי. העובדה היא שהוא כן תחרותי - ואלו בדיוק הנתונים שרשות ההגבלים העסקיים הציגה בנימוקיה לסירוב. אם בנק מזרחי הוא "הגורם היעיל והתחרותי ביותר במערכת", נשאלת השאלה מדוע הוא לא מציע את ח-ן הפוך, אלא נותן הצעה דומה מתחת לקו, בהתניות מסורבות או כשימור. מזרחי טפחות אינו הבנק התחרותי ביותר במערכות, וזאת ניתן לראות גם בתחרותיות הנמוכה ובריביות הגבהיות השוררות בתחומי המשכנתאות וכרטיסי האשראי הבנקאיים שלו. זכות הקניין אינה בלתי מוגבלת ועליה להיות מאוזנת עם אינטרסים אחרים, מאחר ומדובר בטובין ציבורי. הזעקה לפיה שחקנים חדשים יברחו מהענף כמוה כטענת הקוזאק הנגזל.
מגהץ קיטור | 03.06.18
2.
השר כחלון מטעה את הציבור ופוגע בו
השר כחלון טרפד את המיזוג בין מזרחי לאגוד, בנימוק שהשארת אגוד כבנק עצמאי חשובה לתחרות במערכת הבנקאית. אבל למעשה טרפוד המיזוג דווקא פגע בתחרות ופגע בציבור. מה היה המניע של השר כחלון? כחלון מנסה "לשחזר" את הצלחתו בענף הסלולר מלפני שש שנים. טענתו של כחלון היא שאגוד הוא "גולן תקשורת" של ענף הבנקאות, בנק קטן אבל מחולל תחרות חשוב. אבל זוהי טענת הבל פופוליסטית: אמנם בנק אגוד הוא בנק קטן, אבל בכך מסתיים דמיונו "לגולן תקשורת". האמת היא שבנק אגוד הוא הבנק הכי לא יעיל בענף הבנקאות, ומשום כך אין ביכולתו לפתוח במלחמת מחירים ואין ביכולתו להוות גורם תחרותי. הציבור ישלם מחיר כבד על טרפוד המיזוג. המיזוג דווקא יכול היה לייעל את המערכת הבנקאית ולהגביר את התחרותיות שבה. זאת על ידי חיזוק בנק מזרחי, שהוא הגורם היעיל והתחרותי ביותר במערכת. החמור מכל – נרמסה כאן בגסות וללא שום הצדקה זכות הקניין של בעלי בנק אגוד. המשמעות – שחקנים חדשים באמת תחרותיים יברחו מענף הבנקאות. כלומר טרפוד המיזוג פירושו טרפוד התחרות במערכת הבנקאית!
כולנו מפסידים | 03.06.18
תודה, קיבלנו את תגובתך ונשתדל לפרסמה, בכפוף לשיקולי המערכת