אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
ירידה של 27% ברווח הנקי של בנק אגוד ברבעון השני ל-33 מיליון שקל צילום: עמית שעל

ירידה של 27% ברווח הנקי של בנק אגוד ברבעון השני ל-33 מיליון שקל

במחצית הראשונה של 2010 העמיד אגוד משכנתאות חדשות בהיקף 857 מיליון שקל – עלייה של 75% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

23.08.2010, 11:48 | תומר זלצר

בנק אגוד פירסם הבוקר (ב') את דו"חותיו הכספיים לרבעון השני של 2010. הרווח הנקי ברבעון השני עמד על 33 מיליון שקל – ירידה של 27% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של 2010 הציג אגוד רווח נקי של 62 מיליון שקל – ירידה של כ-2% לעומת המחצית המקבילה אשתקד. התשואה להון (בחישוב שנתי) עמדה במחצית הראשונה של 2010 על 6.3% לעומת 7.9% בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפרשה לחובות מסופקים הסתכמה במחצית הראשונה של 2010 על 24 מיליון שקל – ירידה של כ-59% לעומת המחצית המקבילה אשתקד. שיעור ההפרשה מתוך האשראי לציבור עמד במחצית הראשונה על 0.24% לעומת 0.64% בתקופה המקבילה אשתקד.

האשראי לציבור עמד בסוף יוני על 20.4 מיליארד שקל – עלייה של כ-12% לעומת סוף 2009. פקדונות הציבור עמדו בסוף יוני על כ-27 מיליארד שקל – עלייה של כ-2% לעומת סוף 2009. יחס הלימות ההון של אגוד עמד בסוף יוני על 13.5% לעומת 13.7% בסוף 2009. הירידה ביחס הלימות ההון מיוחסת לסיווג אשראי לקבוצות רכישה כאשראי לנדל"ן ולא כמשכנתאות רגילות, בהתאם להוראת בנק ישראל ממרץ האחרון.

במחצית הראשונה של 2010 העמיד אגוד משכנתאות חדשות (ללא מיחזורים) בהיקף של 857 מיליון שקל – עלייה של 75% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

מנכ"ל בנק אגוד חיים פרייליכמן ציין כי "במחצית הראשונה של 2010 ניכרת עליה בפעילות העסקית של הבנק. חל גידול בהיקפי האשראי הממוצעים, גידול במרווחי הפקדונות וגידול בעמלות מימוניות. בנטרול ההשפעות החשבונאיות הנובעות משווי הוגן של נגזרים, חל גידול של 8.5% ברווח מפעילות מימון. כמו כן, חל גידול בעמלות התפעוליות כתוצאה מגידול בהיקפי הפעילות של הלקוחות בתחום האשראים וניירות הערך. כל זאת, תוך שמירה על איכות תיק האשראי ועל יחסי הון גבוהים של 8.7% יחס הון ליבה ו-13.5% יחס הון כולל".

תגיות