אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
מנכ"ל אדגר יקבל אופציות מהחברה בשווי של 2.8 מיליון שקל צילום: יובל חן

מנכ"ל אדגר יקבל אופציות מהחברה בשווי של 2.8 מיליון שקל

שיערוך הנכסים כלפי מעלה הביא לעלייה ברווח הנקי ברבעון ל־16 מיליון שקל. אדגר הודיעה על רכישה עצמית של אג"ח בהיקף של עד 50 מיליון שקל

23.11.2010, 15:46 | רחלי בינדמן

חברת הנדל"ן אדגר, מקבוצת צור שמירשל משפחת שניידמן, מתגמלת את המנכ"ל שלה, רועי גדיש, באופציות בשווי של 2.8 מיליון שקל, הניתנות למימוש ל־1.34% מהחברה. ארבעה דירקטורים בחברה יזכו ביחד לאופציות בשיעור של 0.5% מהון החברה, ועשרה עובדים נוספים, מתוכם חמישה נושאי משרה, יקבלו ביחד אופציות הניתנות למימוש ל־3.86% מהחברה.

.

האופציות יהיו ניתנות למימוש לפי מחיר של 6 שקלים למניה, הגבוה ב־25% ממחיר המניה בבורסה. שווי חבילת האופציות עומד על 12 מיליון שקל.

תוצאות הרבעון השלישי של החברה מצביעות על המשך התאוששות בשוק הנדל"ן, עם רווח נקי של 16.2 מיליון שקל לעומת הפסד של 10.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ורווח מצטבר של 60.3 מיליון שקל מתחילת השנה לעומת הפסד של 155 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

בעוד ששיעור ההכנסות מהשכרת נכסים נשאר דומה לרבעון המקביל, ממשיכה החברה לשערך כלפי מעלה את הנדל"ן להשקעה שברשותה, לאחר מחיקות עתק של כ־220 מיליון שקל בגין ירידות ערך שביצעה ב־2009.

הפעם מדובר בשיערוך כלפי מעלה בהיקף של 23.1 מיליון שקל, שמקורו בעליית ערך של קרקע בפולין, המתווסף לעליית ערך של 62.2 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2010. עליית הערך של הקרקע בפולין בוצעה על רקע עלייה בתזרים העתידי מהנכס וירידה בשיעורי ההיוון בשטחים שכבר אוכלסו.

נכון לסוף ספטמבר, מחזיקה אתגר ב־29 נכסים מניבים, כשרובם (13) נמצאים בקנדה והיתרה מתחלקת בין ישראל, בלגיה ופולין. לצד זאת, ברשות אדגר פרויקטים בתכנון בבלגיה, בפולין ובתל אביב.

בד בבד עם פרסום הדו"חות הכספיים, החליט דירקטוריון אדגר לאשר תוכנית של רכישה חוזרת של איגרות חוב (סדרה ד') של החברה בהיקף של עד 50 מיליון שקל. האג"ח נסחרות היום בתשואה לפדיון של 2.66%.

תגיות