אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
השורה התחתונה: איגרות החוב שטרם מיצו את הפוטנציאל צילום: shutterstock

השורה התחתונה: איגרות החוב שטרם מיצו את הפוטנציאל

בתקופה שבה איתור הזדמנויות ההשקעה באג"ח מדורגות הופך למורכב, ריכזנו ארבע אג"ח מומלצות ואחת שמומלץ להתרחק ממנה

18.01.2011, 08:04 | רימונה פרקש ברוך

"כלכליסט" ביקש מחמישה בתי השקעות המלצות לאגרות חוב מדורגות. התוצאות לפניכם.

אדגר אג"ח ז'

ממליץ: יוני בראל, מנהל השקעות באיילון פתרונות פיננסיים

חברת אדגר, שבשליטת משפחת שנידמן, היא חברת נדל"ן הפעילה בעיקר בתחום הנכסים המניבים. רוב הכנסותיה מגיע מפעילותה בקנדה ובישראל, אך לחברה פעילות גם בבלגיה ובפולין.

הסיכוי: החברה מעריכה כי הכנסותיה ב־2010 יעמדו על 190 מיליון שקל וכי עד 2013 הן יצמחו ל־240 מיליון שקל. שווי נכסיה מסתכם בכ־2.8 מיליארד שקל, ויחס ההון למאזן עומד על 22%. יחס החוב להון על נכסי החברה בחו"ל נמוך יחסית ועומד על כ־52% - עובדה שמאפשרת לה להנזיל את הנכסים במידת הצורך ולהישאר עם יתרת מזומנים גבוהה לאחר כיסוי החוב.

החברה גייסה באחרונה אג"ח מסדרה ז' בכ־200 מיליון שקל. האג"ח מדורגות Baa1 של מידרוג ונסחרות בתשואה של 5.8% צמודה למדד ובמח"מ של כ־5.4 שנים.

הסיכון: לחברה חשיפה מהותית לשוק הנדל"ן בקנדה. חולשה באזור עשויה להשפיע מהותית על רווחיה.

השורה התחתונה: יחס החוב להון של החברה נמוך ויאפשר לה להנזיל את נכסיה במידת הצורך. עובדה זו מגדילה את הביטחון בהשקעה באג"ח

אספן גרופ אג"ח ד'

ממליץ: אורי גלאי, מנכ"ל סיגמא בית השקעות

אספן גרופ, בניהולו של אילן גיפמן, היא חברת נדל"ן המתמחה בנכסים מניבים בישראל, גרמניה ושוויץ. לחברה פיזור נכסים גדול עם שוכרים יציבים וחזקים והסכמי שכירות ארוכי טווח.

הסיכוי: לאספן גרופ שתי סדרות אג"ח, שהמומלצת בהן היא הארוכה יותר. אג"ח ד' המדורגת ב־A3 של מידרוג היא אג"ח צמודה למדד, בעלת מח"מ של 3.38 שנים ותשואה גלומה של כ־4.5% (ברוטו). מח"מ זה עומד בטווח המח"מים שבהם ראוי להימצא בימים אלה על פי ניתוח מגמת הריבית במשק וצורת עקום התשואות. על בסיס בחינת איתנותה הכלכלית של החברה ניתן אף להעריך בצורה זהירה שאם החברה תמשיך בתהליך ההתחזקות הפיננסית, לא מן הנמנע שנזכה לראות גם עלייה בדירוג החברה, דבר בעל השפעה חיובית ישירה על מחיר האג"ח.

הסיכון: מכיוון ש־25% מנכסי החברה באירופה, הסיכון הוא סיכון מטבעי, אך זהו סיכון מאזני ולא תזרימי.

השורה התחתונה: החברה נמצאת בתהליך של חיזוק האיתנות הפיננסית. במידה שיימשך, דירוג האג"ח שלה וכן מצבם של המשקיעים ישתפרו

קרדן אן.וי אג"ח ב'

ממליץ: אורנן סולומון, מנהל השקעות ראשי באזימוט שוקי הון

קרדן אן.ויהיא חברת אחזקות בינלאומית בתחומי הנדל"ן, תשתיות המים והפיננסים. החברה פעילה בישראל דרך החברה־הבת קרדן ישראל בתחומי ההשכרה, הליסינג התפעולי ומכירות הרכב, התקשורת והטכנולוגיה.

הסיכוי: ישנם כמה מוקדים בעלי פוטנציאל לקרדן, כמו פעילות הנדסת המים, דרך החברה־הבת תהל, שרווחיה אמנם נמוכים אך היא בעלת פוטנציאל עסקי גבוה, ומגמת השיפור המסתמנת בשוק האירופי יכולה להקפיץ את שווי החטיבה הפיננסית של החברה. בנוסף, רכישת השליטה באוויס לאחרונה תהווה עבורה מנוע צמיחה חזק בפעילותה בשוק הרכב. אג"ח החברה מדורגות +BBB על ידי מעלות.

הסיכון: לקרדן מינוף עסקי גבוה, ולצד פעילותה רחבת ההיקף בשוקי מזרח ומרכז אירופה, הוא עלול לערער את יציבותה בעתיד. שינויים מאקרו־כלכליים בשווקים אלה עלולים להשפיע גם על שורת הרווח של החברה.

השורה התחתונה: למרות המינוף העסקי הגבוה, לקרדן כמה מוקדים בעלי פוטנציאל להשיא ערך ולהבטיח את פדיון החוב לבעלי האג"ח

חברת חשמל 22

ממליץ: קובי שגב, מנכ"ל יובנק קרנות נאמנות

חברת החשמל היא חברה בבעלות ממשלתית מלאה השולטת בתחום ייצור והולכת החשמל בישראל. לחברה מאזן ממונף מאוד ויחסים פיננסיים חלשים והיא תלויה לחלוטין בתמיכה הפיננסית שמעניקה לה המדינה.

הסיכוי: בגלל המצב הפיננסי הרעוע, חברת החשמל מצליחה לגייס חוב רק בשל העובדה שמדינת ישראל ערבה "דה פקטו" לחובותיה. החברה הנפיקה בשבוע שעבר אג"ח למוסדיים בהיקף של 2.4 מיליארד שקל. הנפקה זו משפרת את מצבם של בעלי האג"ח הקצרות כדוגמת סדרה 22 – איגרת חוב צמודה למדד עם תשואה לפדיון של 1.5% ומח"מ של 2.5 שנים, המדורגת -AA במעלות. האפסייד בהשקעה הוא בתוספת של 1.35% בתשואה לעומת אג"ח ממשלתית באותו המח"מ.

הסיכון: חברות הדירוג שהורידו את דירוג החברה לאחרונה מתייחסות לסיכון ההפרטה של החברה, אך ההסתברות לכך נמוכה ומומלץ ליהנות מעודף התשואה שהאג"ח מניבה.

השורה התחתונה: ערבות המדינה מקנה ביטחון להחזר החוב של חברת החשמל. מרווח התשואה על האג"ח הממשלתית עושה אותה מעניינת

שורט בזק 5

ממליץ: עידן יאול, ראש תחום אג"ח בתמיר פישמן

שאול אלוביץ שאול אלוביץ שאול אלוביץ

עסקת רכישת בזקעל ידי שאול אלוביץ' מחייבת את בעל השליטה החדש לנקוט מדיניות דיבידנד אגרסיבית על מנת לעמוד בתשלומי החוב שלקח לטובת הרכישה.

הסיכון: צורכי שירות החוב של בעלי השליטה גורמים לחוסר תאימות בין האינטרסים של בעלי החוב בבזק לאלו של בעלי השליטה החדשים. האחרונים מעוניינים בראש ובראשונה בהגדלת הדיבידנדים, בעוד שבעלי האג"ח מעוניינים לשמור על המצב הקיים ולקבל את התשואה הנמוכה שבה רכשו את האג"ח, מבלי להיחשף לסיכונים מיוחדים. הפחתת ההון האחרונה שעליה הודיעה בזק במטרה לחלק דיבידנד מיוחד מעמידה בסיכון את בעלי האג"ח ובהתאם לכך הגיבו חברות הדירוג שהודיעו כי יבחנו מחדש את הדירוג של החברה (+AA).

אג"ח החברה מסדרה 5 נסחרות בתשואה של 1.1% ובמח"מ של 2.72 שנים, והן משקפות מרווח של כ־0.9% בלבד על אג"ח ממשלתיות - קרוב למרווח השפל ההיסטורי.

השורה התחתונה: בעל הבית החדש בבזק הפך את מנייתה לאטרקטיבית בזכות הדיבידנדים, אבל הוא עשוי להרע את מצבם של בעלי האג"ח.

תגיות