אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
דירקטוריון אגוד אישר תוכנית תגמול בכירים חדשה צילום: עמית שעל

דירקטוריון אגוד אישר תוכנית תגמול בכירים חדשה

התוכנית פורסת תשלום בונוס על פני מספר שנים וכוללת אפשרות לבונוס שלילי. הבונוס של המנכ"ל חיים פרייליכמן על שנת 2010: כ-1.3 מיליון שקל

11.04.2011, 10:54 | תומר זלצר

דירקטוריון בנק אגודאישר אתמול (א') תוכנית מענקים ארוכת-טווח ברוח הנחיות בנק ישראל למנהלים הבכירים בבנק: יו"ר הדירקטוריון, המנכ"ל, חברי ההנהלה, היועץ המשפטי והמבקר הפנימי של הבנק. בהתאם לתוכנית החדשה, מנכ"ל בנק אגוד חיים פרייליכמן יקבל מענק של כ-1.3 מיליון שקל על ביצועי הבנק בשנת 2010; ויו"ר הדירקטוריון זאב אבלס יקבל מענק שנתי של כ-1.2 מיליון שקל.

תוכנית המענק קובעת את אופן המענק השנתי לבכירים בגין השנים 2011-2010 ותיבחן מחדש לאחר הפעלתה. התוכנית מבוססת, בין השאר, על שיעור התשואה השנתי להון מפעולות רגילות, על ביצועי הבנק השנתיים ביחס ליעדים שנקבעו על ידי דירקטוריון הבנק וביחס לבנקים האחרים ועל יחס הלימות ההון של הבנק. המענקים לבכירים ייפרסו על פני כמה שנים: בכל שנה יקבל בכיר כ-50% מיתרת המענקים שצבר.

היקף המענק השנתי הכולל לבכירים ייקבע על בסיס שיעור תשואה מתוקנן, המתקבל ממכפלת שיעור התשואה להון בפועל בציון המשוקלל של הבנק. שיעור תשואה מתוקנן השווה או הגבוה מ-6% יזכה במענק חיובי. שיעור מתוקנן של 6% יביא להיקף מענק כולל של עד 3 מיליון שקל; שיעור של 7% יביא להיקף מענק כולל של עד 4 מיליון שקל; שיעור תשואה של 8% יביא להיקף מענק כולל של עד 5 מיליון שקל; ושיעור תשואה של 9% יביא להיקף מענק כולל של עד 6 מיליון שקל. אם שיעור התשואה המתוקנן יהיה גבוה מ-9%, דירקטוריון הבנק יהיה רשאי לקבוע תוספת מיוחדת להיקף המענק הכולל.

אם שיעור התשואה להון יהיה נמוך מ-6% או במקרה שהבנק לא יעמוד ביעדי הלימות ההון שקבע לעצמו – הבכירים לא יהיו זכאים למענק חיובי, גם אם שיעור התשואה המתוקנן יהיה גבוה מ-6%.

במקרה שבו שיעור התשואה המתוקנן של הבנק יהיה נמוך מ-3%, ייזקף מענק שלילי לחובת הבכירים. כך, למשל, אם שיעור התשואה המתוקנן יהיה 2% - אז היקף המענק השלילי יהיה עד 830 אלף שקל. אם שיעור התשואה המתוקנן יהיה 1%, היקף המענק השלילי הכולל יהיה עד 1.66 מיליון שקל. אם שיעור התשואה המתוקנן יהיה שווה או נמוך ל-0%, שיעור המענק השלילי יהיה עד 2.5 מיליון שקל אך לא מעבר לכך.

הדירקטוריון נימק את תוכנית התגמול החדשה, בין השאר, בכך ש"היא יוצרת מבנה תמריצים לחברי ההנהלה הבכירה כך שלא יעודדו לקיחת סיכונים מעבר לתיאבון הסיכון של הבנק, וזאת באמצעות פריסת תשלום מענק נדחה, זקיפת מענק שלילי לחובת המנהלים הבכירים ותמרוץ על ידי תגמול מובטח עד תקרת שיעור תשואה מתוקנן של 9%. תוכנית המענק מתחשבת בתחרותיות השוררת בענף הבנקאות, בגודלו של הבנק בהשוואה למערכת הבנקאית, בהישגים אישיים וכישורי ניהול ומטרתה לשמר את שדרת הניהול וגם לוודא גיוס מנהלים בכירים בעתיד – זאת בתוך שמירה על קני מידה הולמים".

תגיות