אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
בנק אגוד: "מצנח הזהב" העתידי של פרייליכמן הוגדל צילום: בועז אופנהיים

בנק אגוד: "מצנח הזהב" העתידי של פרייליכמן הוגדל

דירקטוריון אגוד החליט להגדיל את פיצויי הפרישה העתידיים של חיים פרייליכמן, המכהן בתפקיד מאז 2006: יקבל 100% ממשכורתו החודשית בעבור כל שנת עבודה

11.09.2011, 08:58 | תומר זלצר

בנק אגוד משפר את תנאי "מצנח הזהב" של המנכ"ל חיים פרייליכמן. הבוקר (א') דיווח אגוד לבורסה לניירות ערך כי דירקטוריון הבנק אישר להגדיל את פיצויי הפרישה של פרייליכמן כך שיהיה זכאי במועד סיום עבודתו לפיצויי פיטורים בשיעור 100% ממשכורתו החודשית ברוטו כפול מספר שנות עבודתו בבנק. על פי תנאי החוזה הקודמים, היה פרייליכמן זכאי ל"מענק הסתגלות" של שישה חודשים עם פרישתו.

על פי דו"ח בנק אגוד לשנת 2010, משכורתו החודשית של פרייליכמן עומדת על כ-175 אלף שקלים (ברוטו). פרייליכמן מכהן כמנכ"ל אגוד מאפריל 2009, כך שאם היה פורש היום מתפקידו – היה מקבל על פי תיקון הסכם העסקתו תוספת פיצויים בהיקף של כ-950 אלף שקל. יש לציין כי פרייליכמן מועסק בבנק אגוד על פי הסכם העסקה אישי, כאשר תקופת ההסכם מוארכת באופן אוטומטי בכל שנה.

במקביל, תקופת ההודעה המוקדמת שעל פרייליכמן לתת לבנק אגוד במקרה שבו יפסיק את עבודתו מיוזמתו, קוצרה משישה חודשים לשלושה חודשים.

מבנק אגוד נמסר כי "ועדת הביקורת ודירקטוריון הבנק קיבלו את ההחלטה בדבר עדכון תנאי העסקת המנכ"ל לאחר שהוצגו בפניהם נתונים משווים לתנאי העסקה של מנכ"לים בבנקים אחרים, נתונים בדבר מכלול תנאי העסקתו של המנכ"ל ונתונים כספיים של השלכות התיקון המוצע להסכם ההעסקה עם המנכ"ל על עלות העסקתו".

הודעת הבנק מציינת שורה של נימוקים לעדכון תנאי ההעסקה של פרייליכמן, שחוזהו לא עודכן מאז חתימתו בשנת 2006: "נוכח הישגיו של המנכ"ל ותרומתו המערכת לניווטו וניהולו של הבנק ועל רקע המקובל בהשוואה להסכמי העסקה עם מנכ"לים של בנקים אחרים במערכת הבנקאית, סברו חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון הבנק כי ראוי לעדכן את הסכם ההעסקה עם המנכ"ל ולהגדיל את פיצויי הפיטורים שישולמו לו. עדכון תנאי ההעסקה של המנכ"ל מוצדק גם נוכח הרצון לשמר את המנכ"ל ולהמשיך הקשר עמו".

החלטות ועדת הביקורת והדירקטוריון התקבלו בהסכמת כל הדירקטורים.

תגיות