אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
משאבי טבע קיבלה קנס מינהלי כי בעל השליטה כיהן כיו"ר וגם כמנכ"ל צילום: בלומברג

משאבי טבע קיבלה קנס מינהלי כי בעל השליטה כיהן כיו"ר וגם כמנכ"ל

הקנס הופחת ב-90% לסכום של 9,761 שקל על רקע מצבה הכספי הקשה של החברה, וכן על רקע העובדה שבעל השליטה לא קיבל שכר

10.12.2015, 13:26 | גיל קליאן

חברת משאבי טבעקיבלה קנס מינהלי של 9,761 שקל מרשות ניירות ערך. הסיבה: כהונה כפולה של בעל השליטה רועי סבג כמנכ"ל ויו"ר, בניגוד לחוק החברות. קנס זה הופחת ב-90% בגלל שורה של נסיבות מקלות בהן הכירה הרשות.

קראו עוד בכלכליסט

כהונתו של סבג כיו"ר ומנכ"ל החברה אושרה בספטמבר 2011 לתקופה של 3 שנים. בספטמבר 2014 תם האישור, ובפברואר 2015 פנתה הרשות לחברה והודיעה לה כי היא מפרה את החוק בעניין כהונתו של סבג. 4 ימים לאחר פניית הרשות מינתה החברה יו"ר אחר - ורד מור פורת.

החברה טענה בפני הרשות כי ההפרה בוצעה בתום לב, ולראייה - מונתה יו"רית מחליפה ימים ספורים לאחר הפנייה. כמו כן ציינה החברה כי סבג לא קיבל שכר על כהונתו הכפולה, וכן כי התקיימה רק ישיבת דירקטוריון אחת בתקופה בה כיהן בשני התפקידים שלא כדין.

החברה כתבה לרשות כי "שגגת החברה נגרמה בעיקר בשל צמצום בעלי התפקידים ונותני השירותים של החברה, צמצום שנבע מרצון למזער את הוצאות החברה, נוכח מצבה הכספי הקשה, קשיי הנזילות והספק בדבר המשך קיומה כעסק חי. החברה מודעת לכך כי ההפרה אינה דורשת הוכחת יסוד נפשי, יחד עם זאת מבקשת החברה כי הרשות תתחשב בהעדר מודעותה וכן בעובדה כי לא הופק רווח ולא נגרם או עשוי היה להיגרם נזק בעקבות ההפרה".

החברה נימקה עוד, כי "החברה עוסקת בהחזקת נכסים מינרלים בחו"ל ופעילותה השוטפת ממומנת באמצעות הלוואות שהועמדו והמועמדות לה, מעת לעת, על ידי בעל השליטה. למעט הלוואה זו, נעדרת החברה כל מקורות הכנסה. נכון

ליום 30.6.2015 , לחברה גרעון בהון החוזר בסך של כ-396 אלפי דולר ארה"ב והפסד מצטבר בסך של כ-12,617 אלפי דולר ארה"ב. תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת הינו שלילי. כיוצא בכך, לחברה אין את המקורות הדרושים לה לצורך המשך פעילותה השוטפת וקיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה כעסק חי. בנסיבות אלה, בהשתת עיצום כספי יהיה כדי להשפיע לרעה באופן משמעותי, על המשך פעילותה של החברה, המוטל בספק ממילא ותהיה בו פגיעה משמעותית בבעלי מניותיה, לרבות בעלי המניות מקרב הציבור".

מכרה זהב, צילום: איי פי מכרה זהב | צילום: איי פי מכרה זהב, צילום: איי פי

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות