אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
הסכמי ברירת מחדל - המפץ הגדול

הסכמי ברירת מחדל - המפץ הגדול

בכל הנוגע למעסיקים במשק, שוק הפנסיה ישנה את פניו בעוד כחודשיים. קרנות ברירת המחדל ישתנו ואיתן גם האופן בו ייקבע לאיזו קרן יופרשו כספי הפנסיה של העובד? העובד נשאר במרכז, אבל המעסיקים וסוכני הביטוח נדרשים להתאמות לעולם החדש

20.09.2016, 13:42 | בחסות Wobi, ירון גינדי, יועץ מס, נשיא לשכת יועצי המס
בשנה האחרונה אנו עדים למספר רב של שינויים ורפורמות בתחום הפנסיה, אולם השינוי בהסכמי ברירת המחדל הוא המשמעותי ביותר ובעל ההשפעה הגדולה ביותר על החוסכים והשחקנים בתחום.

מהו הסכם ברירת מחדל ?

בעבר נחתמו הסכמים קיבוציים, לפיהם היה נהוג לבחור קרנות פנסיה ספציפיות. כל עובד באותה חברה או ענף הצטרף באופן אוטומטי לקרנות שנבחרו ולא הייתה לו זכות בחירה בעניין.

אולם החל בשנת 2005 , הקנה סעיף 20 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה – 2005, לכל עובד, את הזכות לקבוע, מה תהיה קופת הגמל או קופות גמל בהן יופקדו כספי המעביד והעובד. זאת, על אף האמור בדין או בהסכם. זאת אומרת, שגם אם נקבע בצו הרחבה, שההפקדות יהיו בקרן פנסיה או בביטוח קצבה הכולל כיסויי ריסק נקובים, כפי שנקבע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק – אין בכך כדי לגרוע מזכות העובד לבחור כל קופת גמל לפי רצונו.

החוק עוד קובע כי אם נקבעה בדין או בהסכם, או מכוחם, קופת גמל לצורך הפקדת הכספים (כלומר הסכם ברירת מחדל), והעובד לא בחר קופת גמל אחרת על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, ללא לחץ, השפעה או התערבות כלשהי מצד המעביד, רשאי המעביד להפקיד את התשלומים האמורים באותה קופה ברירת המחדל של המעסיק, כל עוד לא בחר העובד בקופה אחרת.

למה צריך הסכם ברירת מחדל ?

בעבר ההסכם נועד בעיקר על מנת להקל על המעסיק להעביר את כל ההפקדות לקופה אחת ולא לפצל ההעברות רבות למספר גופים. אולם עם הזמן מעסיקים השתמשו בתהליך מול הקופות על מנת להוזיל את דמי הניהול לעובדים.

החל משנת 2008 עם כניסת צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, וכניסת מעסיקים רבים למעגל המפקידים לפנסיה, מעסיקים רבים ביקשו לצרף את כל העובדים לקופה אחת באופן אוטומטי, וללא הליך של חיתום רפואי מול הקופה, בין השאר גם כדי לא להתמודד עם עובדים, שלא היו מוכנים לשתף פעולה ולחתום על מסמכי הצטרפות, מכיוון שלא רצו שיורידו להם את חלקם לפנסיה.

כאמור עובד צריך להודיע למעסיק תוך שלושה חודשים לאיזו קופה עליו להעביר את ההפקדות. במידה והעובד לא מעביר למעסיק הנחיות, ועל מנת לא להפר את צו ההרחבה מ- 2008, על המעסיק לצרף את העובד באופן אוטומטי להסדר פנסיוני ולכך נדרש לחתום על הסכם ברירת מחדל עם קופת גמל אחת או יותר.

  שינוי הסכמי ברירת המחדל בפנסיה – המעסיקים נדרשים לבצע מכרז , צילום: שאטרסטוק שינוי הסכמי ברירת המחדל בפנסיה – המעסיקים נדרשים לבצע מכרז | צילום: שאטרסטוק   שינוי הסכמי ברירת המחדל בפנסיה – המעסיקים נדרשים לבצע מכרז , צילום: שאטרסטוק

אז מה השתנה ?

בשנה האחרונה הושקו 2 רפורמות משמעותיות:

1. ביצוע מכרז לבחירת קרן ברירת מחדל: עד כה מעסיק יכול היה לבחור כל קופה שרצה על פי פרמטרים שהוא בחר. אולם החל מיולי 2016 מעסיק המעוניין לבחור קופה יאלץ לבצע מכרז מסודר בו הוא מחויב לפנות לכל הגופים המנהלים את סוג הקופה הנבחר לקבלת הצעה. כמו כן משרד האוצר קבע קריטריונים על פיהם המעסיק יוכל לדרג את ההצעות שקיבל. הקריטריון הראשון הוא גובה דמי ניהול – דמי ניהול מפרמיה ודמי ניהול מצבירה.

הקריטריון השני הוא שירות – על פי מדד השירות שמפרסם משרד האוצר אחת לשנה.

והקריטריון השלישי הוא תשואה – תשואה ב-5 השנים האחרונות על פי המפורסם באתר משרד האוצר.

המעסיק יוכל לקבוע כיצד לשקלל את הקריטריונים, אולם קריטריון דמי הניהול יילקח במשקל של לפחות 50% בבחירת הקופה.

ההסכמים שנחתמו עד ליוני 2016 יהיו בתוקף בהתאם לתאריך החתימה ועד מרץ 2019, ובתקופה הזו נדרש המעסיק לבצע מכרז על פי הקריטריונים החדשים. כמו כן כל מעסיק יצטרך לבצע את ההליך מחדש כל שלוש שנים.

לצורך ביצוע המכרז הקימה חברת wobi מערכת לניהול מכרזים למעסיקים. השימוש במערכת הינו קל, פשוט וללא עלות, ובעיקר מאפשר למעסיק לעמוד בדרישות החוק בצורה יעילה. מערכת המכרזים של wobi הינה מערכת אינטרנטית אשר מאפשרת למעסיק לנהל בצורה קלה ופשוטה הליך מכרזי לבחירת קרן הפנסיה וקרן ההשתלמות המשתלמות והמתאימות ביותר עבור העובדים שלך.

המערכת פועלת על פי התנאים והדרישות שנקבעו ע"י משרד האוצר, ניתנת בחינם למעסיק או לבא כוחו ומנגישה את ההליך המכרזי לכל סוגי העסקים - עסקים של עובדים בודדים ועד עסקים גדולים של מאות ואלפי עובדים.

הליך עריכת מכרז במערכת הנו הליך קצר אשר עורך מספר דקות ולא מצריך מהמעסיק או מנציגו עבודה מול קרנות הפנסיה או קרנות ההשתלמות. בסוף המכרז, המערכת מעדכנת את המעסיק בפרטי החברה הזוכה ובפרטי ההתקשרות איתה לצורך תחילת עבודה משותפת.

  דואגים לעובדים החלשים , צילום: שאטרסטוק דואגים לעובדים החלשים | צילום: שאטרסטוק   דואגים לעובדים החלשים , צילום: שאטרסטוק

2. בחירת קרנות ברירת מחדל של המדינה – משרד האוצר הצהיר כי מתוך כוונה להגביר את התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני, לפרוץ את הריכוזיות בשוק ולהוזיל את דמי הניהול הגבוהים יחסית הנגבים מעובדים "חלשים" שאינם מאוגדים ואין מי שידאג להם, החליט המשרד להציג את הפתרון שלו, העונה לשם "קרן פנסיה ברירת מחדל". לקרנות הפנסיה ברירת מחדל יצורפו עובדים שלא בחרו בעת הצטרפותם למקום העבודה במוצר פנסיוני (לאחר שניתנה להם הזדמנות לעשות כן). במידה והמעסיק יבחר שלא לצרף את עובדיו לקרן הפנסיה שנבחרה בהליך שערך משרד האוצר, יהיה עליו לבצע הליך תחרותי, בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, לבחירת קרן פנסיה לעובדיו.

החל מיום 1 בנובמבר 2016, כל עובד במשק יוכל להצטרף או לעבור, לאחת משתי קרנות פנסיה וליהנות מדמי הניהול מהנמוכים בשוק, שעשויים לחסוך לו מאות שקלים מידי חודש.

כאמור משרד האוצר בחר שתי קרנות פנסיה שהציעו את דמי הניהול הנמוכים ביותר ללקוחות:

דש מיטב הציעו דמי ניהול בשיעור של 1.31% מההפקדות החודשיות ושיעור של 0.01% מהצבירה בקרן.

הלמן אלדובי הציעו דמי ניהול בשיעור של 1.49% מההפקדות החודשיות ושיעור של 0.001% מהצבירה בקרן.

לשם השוואה, דמי הניהול המקסימליים כיום בקרן הפנסיה עומדים על 6% מהפקדות החודשיות ו- 0.5% מהצבירה בקרן, בעוד שדמי הניהול הממוצעים בענף מסתכמים בכ- 3.17% מההפקדות החודשיות ו- 0.28% מהצבירה בקרן, כלומר למעלה מחישוב כפול של דמי הניהול החדשים המוצעים כעת.

לצורך ההמחשה, מבדיקה שערכנו גבר שכיר בן 30, המשתכר 5,000 ₪ לחודש ומשלם דמי ניהול מקסימליים בקרן הפנסיה שלו (6% מההפקדות ו 0.5% מהצבירה), עם מעבר לקרן הפנסיה הנבחרת של מיטב דש ותשלום דמי ניהול הנמוכים שמציעה, צפוי להגדיל את הקצבה הצפויה לו בכ- 22%. (בתוספת של כ- 833 ₪. לחודש לקצבה הצפויה בפרישה!).

הרפורמות הללו משנות סדרי עולם בשוק הפנסיה וכעת קרנות הפנסיה הגדולות במשק שהיו קרנות ברירת המחדל בקרב חלק גדול מהמעסיקים במשק יצטרכו להוריד דמי ניהול באופן משמעותי על מנת להמשיך ולהתמודד על העובדים החדשים וכן לשמור על הלקוחות החדשים שירצו לעבור לקרנות ברירת המחדל החדשות.

סוכני הביטוח יוצאים משיווק מוצרי הפנסיה, שכן דמי הניהול לא מאפשרים תשלום עמלה בגין מתן השירותים. חברות התפעול הפנסיוני יחליפו סוכנים רבים ויעניקו שירותי תפעול ישירות למעסיקים. המשמעות היא שלא תהיה יותר התאמה של מאפייני קרן הפנסיה לצורכים האישיים של הלקוחות, ולקוח שיבקש לבחור בהתאמה אישית יצטרך לרכוש ביטוח מנהלים.

ביטוחי המנהלים יצטרכו לעבור מתיחת פנים נוספת, הן בדמי הניהול והן בהתאמת המוצר ללקוחות, וחברות הביטוח יצטרכו לעבוד קשה מאד כדי למשוך לקוחות חדשים וכן לשמור על צבירות הלקוחות הקיימים.

בימים אלה כל השחקנים בתחום עמלים על פתרונות חדשים להתמודדות עם העולם החדש שנוצר. מה שבטוח הוא שלקוח חכם יוכל להרוויח הרבה מהשינויים הללו, ורצוי מאד להתייעץ עם בעל מקצוע בתחום על מנת לקבל החלטה אם להישאר בקופה הקיימת או לעבור.

תגיות