אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
"העובדות שנתן לי נתניהו עומדות בסתירה חזיתית לאלו שנתן לבית המשפט" צילום: עמית שאבי, מיקי נועם אלון

התמלילים נחשפים

"העובדות שנתן לי נתניהו עומדות בסתירה חזיתית לאלו שנתן לבית המשפט"

עדותו של דוד שמרון, פרקליטו האישי של ראש הממשלה, הנחשפת כאן לראשונה לא מותירה מקום לספק: נתניהו לא דיווח לשמרון על מלוא קשריו עם שאול אלוביץ' כשהצהיר שאין לו ניגודי עניינים בקבלת החלטות בנוגע לבזק

17.11.2019, 06:54 | תומר גנון וליטל דוברוביצקי

ביולי 2018, חמישה חודשים לאחר שנפתחה החקירה בתיק 4000, זומן למשרדי להב 433 בלוד למתן עדות, עו"ד דוד שמרון. פרקליטו האישי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, קרוב משפחתו ואיש סודו.

עוד בנושא:

העדות שביקש לגבות משמרון רפ"ק ועו"ד צחי חבקין, מהחוקרים המנוסים והוותיקים ביחידה, היתה מאוד ממוקדת. היא עסקה בשוני בין שני מסמכים. המסמך הראשון, חוות דעת משפטית שהעביר נתניהו כשר התקשורת בראשית 2016 ליועץ המשפטי לממשלה, לגבי הקשרים שלו עם שאול אלוביץ', ופוטנציאל ניגוד העניינים העולה מהם. את חוות הדעת הכין שמרון, ונטען בה שההיכרות והקשר בין השניים אינם מהותיים, והם אינם מעמידים את נתניהו במצב של ניגוד עניינים.

המסמך השני הוא תגובה בנושא דומה שהגיש נתניהו לבית המשפט המחוזי בירושלים בנובמבר 2016, במסגרת עתירה לפי חוק חופש המידע של עו"ד שחר בן מאיר. בעתירה התבקש משרד ראש הממשלה לפרסם את תאריכי פגישותיו ושיחותיו של נתניהו עם אלוביץ'. גם תגובה זו, שלה צורף תצהיר של נתניהו, נחתמה על ידי שמרון. אלא שבה נטען שבין השניים יש יחסי חברות, רעות וקרבה במשך כ־20 שנה.

מימין: בנימין נתניהו ודוד שמרון. מקורב לחקירה אמר כי "שמרון תפר אותו על ניגוד העניינים", צילום: דנה קופל, גיל נחושתן מימין: בנימין נתניהו ודוד שמרון. מקורב לחקירה אמר כי "שמרון תפר אותו על ניגוד העניינים" | צילום: דנה קופל, גיל נחושתן מימין: בנימין נתניהו ודוד שמרון. מקורב לחקירה אמר כי "שמרון תפר אותו על ניגוד העניינים", צילום: דנה קופל, גיל נחושתן

תוכן העדות של שמרון, שנחשף כאן לראשונה, לא גרם נחת לסנגורי נתניהו כאשר קראו אותה לקראת השימוע שנערך לו. היא מבססת לכאורה את התזה של הפרקליטות, לפיה מצב שבו נתניהו מתערב בתכנים באתר וואלה שבשליטת אלוביץ', מעמיד אותו בניגוד עניינים חמור שלא מאפשר לו לעסוק בנושאים רגולטוריים הקשורים לבזק שבשליטת אותו אלוביץ'.

הסיבה לחיזוק התזה: שמרון מעיד שנתניהו לא חשף בפניו את מלוא הקשרים שלו עם אלוביץ', ושאם היה יודע עליהם בזמן אמת לא היה חותם על חוות דעת לפיה נתניהו לא מצוי בניגוד עניינים. או כמו שהגדיר זאת מקורב לחקירה: "שמרון תפר אותו על ניגוד העניינים".

שאול אלוביץ שאול אלוביץ'. סבך של קשרים | צילום: מוטי קמחי שאול אלוביץ

"נתניהו אמר לא חבר, מכר"

החוקר חבקין הכיר את עו"ד שמרון מתיק אחר – תיק 3000 העוסק בצוללות וכלי השיט – במסגרתו המשטרה המליצה להעמידו לדין על עבירות שוחד, מרמה והלבנת הון. הוא פתח בשאלות על חוות הדעת שהכין שמרון לבקשת נתניהו בראשית 2016.

"ראש הממשלה אמר 'אני לא מבין מה עושים ממני חבר של אלוביץ', חבר קרוב, אישי. אני לא חבר אישי קרוב שלו'", שחזר שמרון. "אני אגיד לך מי שני האנשים שהיו בשיחות בנושא הזה. אחד זה שלמה פילבר (מנכ"ל משרד התקשורת) והשנייה שלומית ברנע פרגו (היועץ המשפטית של משרד ראש הממשלה)".

"פילבר אמר לי", העיד שמרון, "שראש הממשלה אמר לשלומית ברנע שהוא חבר קרוב של אלוביץ'. ולי ראש הממשלה אמר שהוא לא חבר קרוב של אלוביץ', אלא מכר שלו. אז נפגשתי עם שלומית. שאלתי אותה: מה הסיפור על הסדר ניגוד העניינים בהקשר של אלוביץ'?"

חוקר: "ניגוד עניינים של ראש הממשלה כשר תקשורת?"

שמרון: "כשר תקשורת, נכון. ואז שלומית אמרה לי: 'הוא אמר שהוא חבר של אלוביץ'. שנתניהו או פילבר אמרו לה שהוא חבר של אלוביץ'. בעקבות זאת ביררתי עם ראש הממשלה בעצמו, פעם נוספת. והבנתי ממנו שהוא לא חבר שלו, ואם כתוב דבר כזה אז זה כתוב בטעות".

חוקר: "תספר לי על השיחות שלך עם ראש הממשלה בעניין הזה".

שמרון: "אני זוכר שאני ביררתי עם ראש הממשלה האם הוא חבר של אלוביץ' או האם זו היכרות שטחית. הוא הבהיר לי שהם חברים, לא חברים קרובים. אני לא מכיר מד חברות, לא מכיר מד קירבה, יש דברים שאני לא מכיר. אבל יש פה שאלה של מידת החברות".

חוקר: "לא שאלת שאלות מדויקות?"

שמרון: "לא. הוא הבהיר לי, אני כותב גם, ושואל. המסקנה שלי מהשיחה איתו היתה שאין יחסי חברות קרובים. שום יחס אינטימי, שום היכרות קרובה".

חוקר: "האם ראש הממשלה אמר לך ששאול אלוביץ' ורעייתו התארחו בבית ראש הממשלה?"

שמרון: "לא. אני חושב שהוא לא אמר".

חוקר: "אתה בטוח ששאלת את ראש הממשלה פרטים או שהסתפקת בכותרת?"

שמרון: "שאלתי מספר פעמים. הוא אמר שהוא מכר ולא חבר, אין איתו יחסי ידידות מיוחדים".

חוקר: "אם ראש הממשלה היה אומר לך בשיחה שהיתה לך עמו כי הוא דורש לקבל משאול אלוביץ' סיקור תקשורתי על פי רצונו באתר וואלה, האם מסמך חוות הדעת שהכנת היה אחר?"

שמרון: "לא, לא הייתי מביא חוות דעת כזו. לא היה מקום להכין אותה".

חוקר: "אם הוא היה אומר לך היית מגיע למסקנה שיש יחסים מיוחדים?"

שמרון: "הייתי מגיע למסקנה שאני לא צריך להקים חוות דעת שאומרת שאין יחסים מיוחדים".

חוקר: "לדעתך יש ניגוד עניינים?"

שמרון: "אילו ראש הממשלה היה מתאר לי מערכת עובדות כמו שאתה אומר, אז המסקנה שלי היתה שאין מקום לתת חוות דעת שאין ניגוד עניינים. לא הייתי נותן חוות דעת שאין ניגוד עניינים".

"לא בדיוק נשלחתי לאלוביץ'"

החוקר עימת את שמרון עם מידע שהוא חשף בעצמו בעדות, לפיו בהנחיית נתניהו הוא ניסה למצוא רוכש לאתר וואלה, ואף נפגש בנושא עם אלוביץ' ומנכ"ל האתר אילן ישועה.

שמרון: "ב-2013-2012, אני לא זוכר בדיוק, דובר על האפשרות שאלוביץ' מעוניין במכירת אתר וואלה. זומנתי לפגישה עם ראש הממשלה . אמרתי שאני יכול לדבר עם ישועה ולהבין אם זה למכירה או לא למכירה".

חוקר: "בשיחות שלך עם ראש הממשלה בנושא מסמך ניגוד העניינים אתה שאלת אותו על שליחותך בשמו לשאול אלוביץ' בעניין מכירת אתר וואלה למען בירור?"

שמרון: "הוא לא בדיוק שולח אותי לבדוק עם אלוביץ'. בשיחה ההיא שהיתה שנים קודם עלה הרעיון של מכירת וואלה. שוואלה כאילו על המדף ואני באותו זמן מכיר את ישועה".

חוקר: "אתה יודע ששאול הבעלים?"

שמרון: "אני לא עד כדי כך סנילי. אבל לא דובר אז על חברות. לא נאמר: 'תפנה לחבר שלי, שאול אלוביץ', הוא חבר שלי'. הנושא היה וואלה. הפגישה עם שאול היתה סתמית. וגם בשיחה שלי אלוביץ' לא העלה בשום צורה".

חוקר: "גם אני, שאני לא שאול אלוביץ', איש עסקים ממולח ואינטליגנט, הייתי מצליח לעשות את החיבורים האלה".

שמרון: "לא הכל קשור לנתניהו. לא כל מה שאני עוסק קשור לנתניהו".

חוקר: "אם נחזור לפגישה שלך עם שאול בהקשר של מכירת וואלה, שאול שאל אותך כיצד אתה יודע שהוא מועמד למכירה?"

שמרון: "לא".

חוקר: "איך הגעת אליו?"

שמרון: "לא".

חוקר: "מה הוא פרסם את זה באתר של יד שתיים?"

שמרון (מצחקק): "יד שתיים זה מתחרה... היה ברור על מה אני מדבר איתו. שוואלה אפשר לדבר, כן".

חוקר: "הוא לא שואל אותך למה הגעת אלי?"

שמרון: "לא, לא, לא, לא".

חוקר: "מה הקשר של ראש הממשלה למכירת וואלה? ראש הממשלה עוסק בתיווך מכירות?"

שמרון: "ראש הממשלה לא עוסק בתיווך מכירות. ראש הממשלה העלה באותה השיחה את העניין, ואני יודע שהוא בגדול רצה שתהיה הרחבה של התקשורת הישראלית".

"לא ידעתי שמולכו מעורב"

"שותפך וגיסך, יצחק מולכו, עסק גם בעצמו בנושא מכירת אתר וואלה לאיש עסקים כלשהו, לבקשת ראש הממשלה נתניהו", הפתיע החוקר את שמרון. "מה אתה יודע על כך?"

שמרון: "לא ידעתי על זה עד הרגע".

חוקר: "אתה יודע, זה כמו סיפור מתח, בונים. השם אייל אריאל. אתה מכיר?"

שמרון: "את השם אני מכיר. לא ידעתי שלמולכו היה איזשהו קשר. אני שומע ממך לראשונה על הקשר שלו.

חוקר: "לקוחו (של אריאל - ת"ג ול"ד) הוא לארי אליסון. הוא נשלח בקיץ 2015 כדי לקיים את הפגישות בעניין אפשרות רכישת אתר וואלה משאול אלוביץ'. זה מוכר לך?"

שמרון: "לא".

מימין: מייסד אורקל לארי אליסון, היועצת המשפטית של משרד רה"מ שלומית ברנע פרגו, עו"ד יצחק מולכו, צילום: תומריקו, אוהד צויגנברג, עומר מסינגר מימין: מייסד אורקל לארי אליסון, היועצת המשפטית של משרד רה"מ שלומית ברנע פרגו, עו"ד יצחק מולכו | צילום: תומריקו, אוהד צויגנברג, עומר מסינגר מימין: מייסד אורקל לארי אליסון, היועצת המשפטית של משרד רה"מ שלומית ברנע פרגו, עו"ד יצחק מולכו, צילום: תומריקו, אוהד צויגנברג, עומר מסינגר

החוקר התחיל ללחוץ. "האם בשיחותיך עם ראש הממשלה טרם כתיבת חוות הדעת על ניגוד העניינים הוא סיפר לך על מעורבותו בניסיון במכירת אתר וואלה משאול אלוביץ' ללארי אליסון בשנת 2015?"

שמרון: "לא. אני לראשונה שומע את הנושא בכללותו".

חוקר: "אילו ראש הממשלה היה אומר לך טרם כתיבת המכתב על היעדר ניגוד העניינים, שהיה מעורב בתיאום מפגשים בין קונה פוטנציאלי למוכר פוטנציאלי של אתר וואלה, ששמו שאול אלוביץ', היית סבור שכאן כבר קיים ניגוד עניינים?"

שמרון: "אם הנושא היה ידוע לי, ייתכן שזה היה משנה מסקנה".

החוקר צחי חבקין ציטט מהמכתב שכתב שמרון עבור נתניהו: "אתה (נתניהו) רשאי להמשיך ולדון בעניינים הנוגעים לחברת בזק, למר שאול אלוביץ' ולחברות שבשליטתו". הוא הוסיף ושאל את שמרון: "האם בהיתר המשפטי שנתת רק אז נתניהו מנוע מלעסוק ולדון בנושא אינטרסים של חברות כאלה ואחרות?"

שמרון נתן תשובה מעורפלת. "אני רוצה להבהיר, חוות הדעת הזאת ניתנה לראש הממשלה על מנת שתעבור למשרד ראש הממשלה ומשם ליועץ המשפטי לממשלה. הוא זה שבסופו של דבר מוציא הנחיות משלו, שהיו שונות". הכוונה לאיסור שניתן לבסוף על נתניהו לעסוק כשר התקשורת בענייני בזק ואלוביץ'.

"לא מאמין שנתניהו משקר"

החוקר הציג לשמרון את תשובת נתניהו לעתירה לפי חוק חופש המידע שהגיש עו"ד שחר בן מאיר, והתקבלה לבסוף, לפרסום פגישותיו של נתניהו עם אלוביץ'. בתשובה שבה התנגד נתניהו למסירת המידע, ושעליה חתום שמרון, נכתב בין היתר כי "ישנה חברות ארוכת שנים השוררת בין השניים ובנות זוגם", וכן שהחברות בין השניים "קיימת מזה כשני עשורים ומתוחזקת בפגישות תקופתיות", וגם כי "הסמכויות הנתונות בידי נתניהו (כשר תקשורת) אינן מונעות ממנו להיפגש עם אלוביץ' כרעו וחברו האישי מזה כ־20 שנה".

מימין: מנכ"ל משרד התקשורת בעבר שלמה פילבר, ועו"ד שחר בן מאיר, צילומים: אוראל כהן, אריאל שרוסטר מימין: מנכ"ל משרד התקשורת בעבר שלמה פילבר, ועו"ד שחר בן מאיר | צילומים: אוראל כהן, אריאל שרוסטר מימין: מנכ"ל משרד התקשורת בעבר שלמה פילבר, ועו"ד שחר בן מאיר, צילומים: אוראל כהן, אריאל שרוסטר

חוקר: "מה אתה חש היום?"

שמרון: "סתירה, סתירה חזיתית אחד מול השני. אין פה שאלה".

חוקר: "ואיך חשת אז כשכתבת את זה בנובמבר 2016?"

שמרון: "אני לא זוכר. אני חתמתי על הדבר הזה, אבל אני לא הכנתי אותו (את המסמך הכין לפי התמליל עורך הדין מיכאל ראבילו שותף במשרדו של שמרון - ת"ג ול"ד). לא בורח, אומר לך כעובדה".

החוקר הקריא שוב את הסעיפים לשמרון, שהשיב: "אז אני אומר לך שכנראה בזמן החתימה של הדבר הזה, הדבר הזה לא קפץ לי. לא קפצה לי חוות הדעת הזאת שניתנה חצי שנה קודם. האם זה בסדר? לא בסדר? עובדה... איזה מין באג במחשבה".

"נתניהו משלם לעתים, לא באופן שוטף" החוקר צחי חבקין ניסה לברר האם ואיך משלמים בני משפחת נתניהו שכר טרחה לעו"ד דוד שמרון ושותפו עו"ד יצחק מולכו תומר גנון וליטל דוברוביצקי, 10 תגובותלכתבה המלאה

חוקר: "איך ראש הממשלה סומך עליך אם יש לך כאלה באגים במחשבה?"

שמרון: "אולי הוא לא צריך לסמוך עלי, אני לא יודע, עובדה..."

חוקר: "או שאתה לא צריך לסמוך עליו".

שמרון: "אולי. אני צריך לנסח אחרת, לתקן את הניסוח".

חוקר: "או לברר את העובדות".

שמרון: "או לברר את העובדות. זה, עובדה, זה לא קפץ לי לראש. אם היה קופץ הייתי עושה את זה".

חוקר: "אתה יודע מה לא נכון? כי אחד מהם לא נכון".

שמרון: "שניהם לא יכולים להיות נכונים".

חוקר: "אז מה נכון משניהם?"

שמרון: "אני לא יודע".

חוקר: "הם חברים או מכרים?"

שמרון: "אני לא יודע. אני יודע שזה נאמר לי. ועל יסוד מה שנאמר לי כתבתי את מה שכתבתי".

חוקר: "ליועץ המשפטי לממשלה לא ניתן תצהיר, זאת חוות דעת. אבל אם התצהיר שהוגש לבית המשפט שקרי זאת עבירה פלילית. האם יכול להיות שראש הממשלה שיקר בתצהיר עליו חתם במסגרת העתירה?"

שמרון: "לא מאמין שראש הממשלה משקר".

חוקר: "אם כך ראש הממשלה שיקר לך במסגרת העובדות שהוא נתן לך, על מנת שתכין חוות דעת חצי שנה קודם".

שמרון: "העובדות בחוות הדעת שנתנו לי מפיו של ראש הממשלה עומדות בסתירה חזיתית למה שנאמר בתשובה לבית המשפט. אחד הדברים אינם אמת".

חוקר: "יש אפשרות שלישית. שראש הממשלה סיפר לך על קשריו עם שאול אלוביץ', על פיה הוא חבר קרוב שלו, ואתה ביודעין כתבת אחרת בחוות הדעת שהעברה ליועץ המשפטי לממשלה דרך משרד ראש הממשלה".

שמרון: "זה לא נכון. אני כתבתי את מה שכתבתי לאחר שערכתי בירור. עם שלומית ברנע ועם ראש הממשלה עצמו".

חוקר: "בהנחה שכפי שאמרת ראש הממשלה לא שיקר בתצהיר לבית המשפט, קשריו החבריים עם שאול אלוביץ' הם עמוקים ומשמעותיים. אם כך ראש הממשלה מצוי בניגוד עניינים חריף כל הזמן שהוא עסוק בענייניו העסקים של שאול אלוביץ'. זה נכון?"

שמרון: "המצב בפסיקה הוא כזה שכאשר יש חברות עמוקה, יש ניגוד עניינים. ולכן המסקנה ששר אינו יכול לעסוק בענייני חבריו הקרובים. אילו ידעתי בעת כתיבת חוות הדעת שהם חברים, התגובה לעתירה היתה הפוכה. אם יש חברות עמוקה, יש ניגוד עניינים".

מעו"ד דוד שמרון לא נמסרה תגובה.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות