אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
האם אפשר לפטר אתכם ב-Zoom? כשהחל"ת הופכת לפיטורים צילום: שאטרסטוק

האם אפשר לפטר אתכם ב-Zoom? כשהחל"ת הופכת לפיטורים

האם תקופת החופשה ללא תשלום נחשבת תקופת ההודעה המוקדמת לפני פיטורים? מה קורה עם ימי המחלה הצבורים והאם התפטרות בימי החל"ת תזכה אתכם בפיצויי פיטורים - מדריך

18.04.2020, 08:00 | עורכי הדין אוהד גלעדי ורוני איטח-גנט
בעקבות משבר הקורונה הוצאו מאות אלפי עובדים בישראל לחופשה ללא תשלום באופן חד צדדי על ידי המעסיקים במקרים רבים החל"ת הפכה לפיטורים. מה קורה במקרה שהמעסיק הוציא עובד לחל"ת באופן חד צדדי באמצע מרץ וכעבור חודש הודיע כי לא תישמר מישרתו ויאלץ לפטר אותו.

קראו עוד בכלכליסט

1. האם הפיטורים (דמי אבטלה בגין פיטורי) מחושבים מרגע הוצאתי לחלת או שתקופת החלת הופכת חלק מתקופת האבטלה?

תשובה: הפיטורים ייכנסו לתוקף לאחר אקט הפיטורים ולא במועד ההוצאה לחופשה ללא תשלום.

ככל שהעובד הגיש תביעה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי עקב הוצאתו לחופשה ללא תשלום, וזו אושרה לו – הוא יוכל, כפי הנראה וכפוף לכללי הזכאות, להמשיך לקבל דמי אבטלה גם לאחר פיטוריו ותקופת החל"ת תהיה חלק מתקופת האבטלה.

2. ממתי למעשה הסתיימה עבודתי? ממרץ או מאפריל?

תשובה: בהנחה שהמעסיק מנתק את יחסי העבודה מייד לאחר החלטה בשימוע – העבודה מסתיימת באפריל.

עורכי הדין אוהד גלעדי ורוני איטח גנט, שותפים בנ.פינברג ושות עורכי הדין אוהד גלעדי ורוני איטח גנט, שותפים בנ.פינברג ושות' | צילום: אופיר אייב עורכי הדין אוהד גלעדי ורוני איטח גנט, שותפים בנ.פינברג ושות

 

 

3. האם מחוייב המעסיק בכל תהליך הפיטורים? זימון פורמלי לשימוע? שימוע? רישום לפרוטוקול? הודעה על החלטתו? מכתב פיטורים?

תשובה: המעסיק מחויב בהליך של שימוע. במסגרת זו ניתן לקיים הליך של שימוע גם בכתב או בכל דרך אחרת בה תינתן לעובד הזדמנות הולמת להשמיע את טענותיו ביחס לכוונת המעסיק לסיים את העסקתו.

לאחר שהעובד ישמיע או יעלה על הכתב את התייחסותו (או בחלוף המועד לעשות כן, וככל שהעובד מוותר על זכותו לשימוע), על המעסיק לשקול את טענות העובד, ולתת החלטה בכתב.

כשהחל"ת הופך לפיטורים, ממתי מחושבים דמי האבטלה, צילום: שאטרסטוק כשהחל"ת הופך לפיטורים, ממתי מחושבים דמי האבטלה | צילום: שאטרסטוק כשהחל"ת הופך לפיטורים, ממתי מחושבים דמי האבטלה, צילום: שאטרסטוק

 

 

4. כיצד על המעסיק לבצע את ההליך בימים שאין באפשרותנו לקיים מפגשים? האם פיטורים ב-Zoom קבילים?

תשובה: משעה שאלה ימים לא רגילים, במסגרתם יש מגבלות על הגעה למקום העבודה ועל מפגשים והכל לשם שמירה על בריאות הצדדים – אנו סבורים כי כל הליך שיבוצע בהגינות, בסבירות, ברגישות ובענייניות, במסגרתו תינתן לעובד אפשרות אמיתית להעלות טענות – הוא הליך אפשרי וקביל.

5. האם תקופת החלת נחשבת תקופת הודעה מוקדמת?

תשובה: לא. יש ליתן לעובד הודעה מוקדמת או תשלום בגין תקופת ההודעה המוקדמת.

6. האם על המעסיק לשלם לי את ימי ההודעה המוקדמת כעת?

תשובה: על המעסיק לתת הודעה מוקדמת או לשלם בגינה לאחר אקט הפיטורים.

7. האם מעסיקים יכולים לדחות את תשלום ההודעה המוקדמת ופדיון ימי החופשה?

תשובה: ככלל, לא. סביר להניח שמעסיק יבחר את עיתוי הפיטורים למועד הסביר מבחינתו תזרימית ועסקית, בין היתר, משך הזמן בו העובד זכאי לדמי אבטלה בגין החל"ת אליו הוצאו עקב הקורונה.

8. מה דינם של ימי המחלה הצבורים? הרי בחלת קורונה לא נדרשתי לנצלם טרם הוצאתי לחל"ת?

תשובה: ככלל, ימי מחלה – מטרתם לתת לעובד אפשרות להיעדר בתשלום מהעבודה ככל שיחלה. בהתאם, ימים שלא נוצלו מחמת שהעובד לא חלה בזמן יחסי העבודה וטרם החל"ת, אינם ניתנים לפדיון ואין זכאות לפיצוי בגין ימי מחלה צבורים לא מנוצלים. זאת, אלא אם יש הסכם במקום העבודה הקובע אחרת. כך למשל במקומות עבודה מאורגנים שונים בהם יש הסכמים קיבוציים הקובעים פיצוי או פידיון ימי מחלה לא מנוצלים באופן מפורש.

9. ברשותי רכב, נייד, לפטופ ומכשיר כביש 6 ולפי ההסכם ניתנים לי לתקופת ההודעה המוקדמת, האם החלת נחשב הודעה מוקדמת לצורך השבת האביזרים?

תשובה: ככלל, למעסיק זכות לנתק את יחסי העבודה מיד עם ההחלטה על סיום ההעסקה ולשלם לעובד תשלום 'פדיון' הודעה מוקדמת. במקרה כזה, יהיה על העובד להשיב את רכוש המעסיק מייד.

ייתכנו מצבים בהם מוסכם בהסכם העבודה אחרת – במקרה כזה, יש לפעול על פי ההסכם ולא ניתן יהיה לראות בתקופת החל"ת כתקופת הודעה מוקדמת.

10. המעסיק צריך לתת לי בונוס כל כלל ביצועי החברה - האם יחושב גם על תקופת החלת בחודש מרץ עד מחצית אפריל?

תשובה: תלוי מאוד בהסדר החוזי. יהיה צורך במקרה כזה לבחון מה תוכן ההסדר החוזי, ככל שיש הסדר חוזי דומה לעובדים אחרים - כיצד התנהלו במקום העבודה בעבר במקרים של חל"ת. סביר להניח שבמקומות עבודה רבים לא ניתן יהיה להתעלם מההשפעות וההשלכות של משבר הקורונה על עסקי המעסיק.

11. האם ניתן להציע למעסיק חלופה אחרת, למשל, לשנות לי תפקיד? לקצץ בהסכמה שכר? להמשיך את החל״ת אך לא בדין מפוטר? או כל חלופה יצירתית אחרת שתשמר לי את מקום העבודה?

תשובה: להציע תמיד ניתן וכל הסכמה בין הצדדים מבורכת ובת תוקף, ובלבד שהיא לא מנוגדת לדין. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון ששיקול הדעת הוא של המעסיק ובמצב הנתון יש אפשרות שהצורך בצמצומים במצבת כוח האדם הכרחי ונוגע לעובדים נוספים.

12. לא לכל העובדים יש סעיף 14 לפיצויים – מה הדין לגבי מעסיקים שלא יהיה להם כסף לשלם לעובדים את פיצוי הפיטורים שלהם?

תשובה: ככלל, פיטורים הם אקט ברור וחד משמעי מטעם המעסיק בדבר רצונו המגובש לסיים את יחסי ההעסקה. עובד שרוצה לסיים את יחסי ההעסקה ומבקש שהמעסיק 'יפטר אותו' – עלול להיות לכך טעם לפגם ככל שהדבר משליך על הזכאות לדמי אבטלה (כך בטח בימים רגילים). ככל שהעובד לא מעוניין להמשיך לעבוד, הוא רשאי להתפטר ואין הוא רשאי לדרוש ממעסיקו 'פיטורים ביוזמת העובד'.

יחד עם זאת, ייתכנו מצבים שבהם ההתפטרות תהיה ב'דין מפוטר' נוכח 'הרעת תנאים' או 'נוכח נסיבות שבהן לא ניתן לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו' – ואז העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר. לא בטוח שהדבר חל על סיטואציה בה על פי חוק (תקנות לשעת חירום) יש מגבלות על פעילות מקום העבודה. מכל מקום לטעמנו, יש לנהוג משנה זהירות בהחלת האפשרות להתפטר ב'דין מפוטר' על הסיטואציה הנוכחית והחריגה של הקורונה, שהרי מאות אלפי עובדים מצויים בחל"ת נוכח הוראות תקנות לשעת חירום ומצב בו לכל אלה תהיה זכות להתפטר בדין מפוטר עלולה להיות בעלת השלכות מרחיקות לכת על המשק ומקומות העבודה והעובדים עצמם שייוותרו ללא מקום עבודה.

בכל מקרה, על המעסיק לשלם את השלמת פיצויי הפיטורים לעובדיו המסיימים העסקה בנסיבות בהן הם זכאים לפיצויי פיטורים. נזכיר שחלק מהפיצויים מופרשים ממילא לקופות גמל וכספים אלה מובטחים לעובד בהיעדר הוראה חוזית אחרת. ככל שחל על העסקתו של העובד סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים מכוח חוזה העסקתו (סעיף זה קובע שכספים שהופקדו בקופת גמל באים במקום פיצויי פיטורים) – אין העובד זכאי לתשלום נוסף מהמעסיק בגין הפיצויים עליהם חל סעיף 14 לחוק.

הכותבים הם עורכי דין, שותפים בנ. פינברג ושות' ומומחים בדיני עבודה

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות