אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
התפטרות קולקטיבית של דירקטורים באול-יר: "גולדמן אינו מציית לכללי ממשל תאגידי"

התפטרות קולקטיבית של דירקטורים באול-יר: "גולדמן אינו מציית לכללי ממשל תאגידי"

שלושה דח"צים ודירקטורית מן המניין הגישו מכתב התפטרות, על רקע עצירת התשלומים לבעלי האג"ח ולאחר שבעל השליטה יואל גולדמן הרחיב את הדירקטוריון באופן שיבצר את שליטתו בחברה; בניגוד להתחייבות שנתן, גולדמן פועל לביטול התנאי לשיתוף זכות החתימה עם נציג מחזיקי האג"ח

03.01.2021, 08:11 | גולן חזני

התפטרות קולקטיבית של דירקטורים בחברת הנדל"ן אול-יר על רקע עצירת התשלומים לבעלי האג"ח של החברה, ומהלך של בעל השליטה יואל גולדמן לביצור כוחו בדירקטורין.

קראו עוד בכלכליסט

הדח"צים משה גדנסקי, רונן מטמון ואודי ארז, וכן מיכל בריקמן מרום ששימשה דירקטורית מן המניין, הודיעו על התפטרותם לאחר שגולדמן מינה ארבעה דירקטורים חדשים מטעמו, שהעלו את מספר הדירקטורים ל-11 והיקנו לנציגיו שליטה מוחלטת בדירקטוריון שלפני כן נשלט בידי הדח"צים והדירקטורים הבלתי תלויים.

גולדמן מינה את בנציון ריינהולד, יואל בלום וחנה קופצ'יק מזכירת החברה כדירקטורים. שלושתם אגב אזרחים אמריקאים. המינויים הובאו לישיבת דירקטוריון ביום חמישי האחרון, 31 בדצמבר. בזימון לישיבה, כפי שטוענים הדירקטורים הפורשם, היה רק סעיף אחד - מינויים של הדירקטורים. בפועל, העלה גולדמן נושאים נוספים. ב-10 בדצמבר התחייבה החברה כי יואל בירן שמונה כמנכ"ל במקומו של גלודמן בלחץ מחזיקי האג"ח, יהיה בעל זכות חתימה יחד עם גולדמן, וחתימתו תידרש בכל מקום בו נדרשת חתימת גולדמן. בישיבה ביקש גולדמן להחזיר את המצב לקדמותו כך שלצורך העברות כספים לא תידרש חתימת המנכ"ל החדש בירן.

הדירקטורים טוענים כי נסיונותיהם לקבל הסבר על המהלך, לא נענו, וקובלים על כך שמדובר בהפרת התחיבות של החברה.

סעיף נוסף שביקש גולדמן להעביר בהחלטת דירקטוריון הוא אישור העברת 8.5 מיליון דולר לצד שלישי שהעביר מקדמה ביולי האחרון כמקדמה עבור רכישה עתידית של נכס של החברה – ROSE CASTLE. הדירקטורים הפורשים טוענים שעל העיסקה קראו בכלל בכתבה באינטרנט, למרות שמדובר בנכס פרטי שגולדמן התחייב להעביר לחברה. גולדמן לא השיב למכתב שנשלח מבא כח החברה ושבו נדרש גולדמן להשיב אם יש לו עניין אישי בעיסקת 8.5 מיליון הדולר ואם נתן לצד השלישי ערבות אישיבת בגין העברת הסכום.

גולדמן לא השיב לשאלות הדירקטרים בישיבה, "בחרת לא להשהות את ההחלטה ולקבלה באופן מיידי. בנסיבות שנוצרו בהן אינך מציית לכללי הממשל התאגידי הבסיסיים וומבקש להעביר החלטות המנוגדות להתחיבויות קודמות של החברה, כמו גם לא לשתף את חברי הדירקטוריון במידע בסיסי לצורך קבלת החלטות, ולנוכח העובדה שלנוכח מבנה הדירקטוריון החדש אין ביכולתי למנוע החלטות מהסוג האמור, אני מודיע בזאת על התפטרותי", כתבו הדח"צים במכתבי ההתפטרות, שכולם זהים בנוסח

אול-יר היא אחת מחברות הנדל"ן הזרות הגדולות בשוק ההון המקומי. מי ששולט בחברה הוא מנכ"ל החברה גולדמן שפרש בתחילת החודש לטובת מינויו של מנכ"ל מקצועי, ואשר הוביל את גיוסי החוב בשוק המקומי החל מדצמבר 2014. הסדרה הראשונה שגייסה החברה (א') נפרעה במרוצת השנים במלואה. שאר הגיוסים מסתכמים כאמור במיליארדי שקלים. החברה מקימה פרוייקטים למגורים ברובע ברוקלין בניו יורק.

בסוף נובמבר הודיעה הודיעה החברה למשקיעים כי היא דוחה תשלום של 124 מיליון שקל של קרן וריבית למחזיקי אג"ח מסדרה ב' שהיה מתוכנן להתבצע למחרת. החברה תלתה את האשמה בין היתר בהתפרצות הקורונה בעיר ניו יורק, בהתדרדרות שער הדולר ועיכוב במימוש  עסקאות שהשפיעו על מצב נזילותה.

הדירקטוריון החליט לעצור באופן זמני את תשלומי החוב וקצב תקופה של 30 יום לשם כך. החברה טענה כי יש לה את המקורות הכספיים לבצע את תשלום החוב הקרוב שהיא דוחה את מועדו. אול-יר צפויה להמשיך לשלם חוב בכיר יותר. לחברה ארבע סדרות אג"ח (ב' – ה') שמהן נותרו תשלומי קרן לפירעון בהיקף של 2.2 מיליארד שקל. שתיים מהסדרות (ג' ו-ה') כוללות שיעבודים על נכסים של החברה.

החברה הודיעה ביום חמישי שלא תצליח לפרסם דוחות כספיים בימים הקרובים ואגרות החוב שלה יושעו מהמסחר החל מהיום.  

 

יואל גולדמן בעל השליטה באול-יר יואל גולדמן בעל השליטה באול-יר יואל גולדמן בעל השליטה באול-יר

תגיות