אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
תוצאות בי קיור ערב ההנפקה התגלו כנפוחות מכשיר בי-קיור לייזר | צילום: עודד מרום

תוצאות בי קיור ערב ההנפקה התגלו כנפוחות

יצרנית מכשירי הלייזר להקלה על כאב דיווחה, לדרישת רשות ני"ע, על טעויות רבות בדו"חות 2021—2022. במוקד: הפעילות בבריטניה, שסבלה מביטול של עסקאת רבות שלא באו לידי ביטוי בדו"חות 2021, השנה שבה הונפקה החברה

31.01.2024, 12:11 | אלמוג עזר

אריקה בי־קיור לייזר הגיעה לבורסה לפני כשנתיים וחצי, כשלנגד עיני המשקיעים עומדות תוצאות נאות. כעת מתברר שהן היו גבוהות מדי. מכתב חמור ששלחה רשות ניירות ערך בראשות ספי זינגר לחברה אתמול, ושפורסם לדרישת הרגולטור, מצביע על ליקויים מהותיים בחברה. ליקויים שהביאו לכדי כך שהתוצאות שדווחו בדו"חות השנתיים של 2021, השנה שבה הונפקה החברה, היו גבוהות מתוצאות האמת.

הרשות, ששלחה את המכתב ליו"ר החברה יקי ודמני ולמנכ"ל רונן גולדשטיין, מצביעה על שלוש טעויות באופן שבו הכירה החברה בהכנסות שלה, טעות בחישוב הוצאות המימון וכן טעות בהפרשה לחובות מסופקים, שקשורה גם בטעויות של ההכרה בהכנסות.

כעת, הרשות דורשת מיצרנית מכונות הלייזר להקלה על כאבים לתקן את הדו"חות שלה ולהציג אותם מחדש. לפי הדיווח של החברה, האומדנים הראשוניים מצביעים על כך שהכנסותיה בשנת 2021 עמדו על 96.5 מיליון שקל, ולא על 105.5 מיליון שקל, כפי שדווח במקור. גם הוצאות ההנהלה והכלליות היו גבוהות יותר – 21.2 מיליון שקל ולא 18.7 מיליון שקל. התוצאה היא שההפסד התפעולי שילש את עצמו מרמה מדווחת של 6.7 מיליון שקל לרמה של 18.2 מיליון שקל, לאחר תיקון הטעות, וההפסד בשורה התחתונה יותר מהוכפל, מהיקף של 9.7 מיליון שקל ל־21.2 מיליון שקל. עם זאת, התיקונים שדורשת הרשות הביאו לשיפור קל בתוצאות של 2022. ההכנסות עמדו על 43.5 מיליון שקל ולא על 42.8 מיליון שקל; הוצאות הנהלה וכלליות צנחו דרמטית בכ־10.5 מיליון שקל ל־15.6 מיליון שקל; וההפסד התפעולי וההפסד הנקי הצטמצמו כל אחד ב־11.2 מיליון שקל ועמדו על 29.4 מיליון שקל ו־32.8 מיליון שקל בהתאמה.

הטעויות המדוברות התרחשו בעיקר בפעילות של בי־קיור באנגליה. החברה החלה לפעול בשוק הזה באוגוסט 2020. את מוצריה מכרה בעיקר בתשלומים באמצעות כרטיסי דביט. ברוב המקרים, הלקוחות שילמו על המוצרים ב־18‑24 תשלומים. בנקודה מסוימת, 90% ממכירות החברה בבריטניה התבצעו בכרטיסי דביט כאלו.

בדו"חות המחצית הראשונה של 2022, יתרת התשלומים של הלקוחות עמדה על 14.6 מיליון שקל ובי־קיור כבר דיווחה על קשיים בגביית החוב, החזרת מוצרים וביטולי תשלומים. חברת הסליקה המרכזית שעבדה איתה אף הביעה את רצונה להפסיק את ההתקשרות נוכח ריבוי המקרים האלו. בשל כך, הפרישה בי־קיור 7.3 מיליון שקל במחצית. אבל זה לא היה מספיק. לפי המכתב של הרשות, "לאור בעיות גבייה מהותיות שהחלו בתחילת שנת 2022 בפעילות באנגליה, התעוררה השאלה אם החברה היתה יכולה להכיר במלוא ההכנסה בגין המכירות במחצית השנייה של 2021, כשבמועד אישור הדו"חות לאותה שנה כבר היה ידוע לה שהתשלומים לא נגבים כסדרם". הרשות קבעה שהחברה לא יכולה להכיר במלוא ההכנסות.

כמו כן, לפי הרשות, בי־קיור גם הכירה בהכנסות מעסקאות שבוטלו. מנגד, היא לא הכירה בהכנסות שדווקא היתה צריכה להכיר בהן במהלך אותה שנה. כתוצאה מכך, היה על החברה להפחית את ההכנסות שלה ב־2021 בהיקף של 9 מיליון שקל. חלק מההכנסות הללו הוכרו ב־2022 ולכן היקף ההכנסות בשנה זו עלה ב־700 אלף שקל. הטעויות הללו הובילו לכך שהחברה גם לא הציגה בצורה נאותה את ההפרשות לחובות מסופקים, מה שבא לידי ביטוי בשורת הרווח התחתונה שלה.

גם טעות בהצגת הוצאות המימון הביאה לכך שבשנת 2021 ההפסד בשורה התחתונה למעשה היה כפול. בי־קיור העמידה לחברה־הבת שלה בבריטניה הלוואה, שאותה החליטה לסווג בשלב מסוים בתור השקעה. אך הרשות לא קיבלה את עמדת החברה, שלפיה אכן היתה כוונה לשנות את סיווג ההלוואה ולהפוך אותה להשקעה, ולכן, למעשה, החליטה שיש להציג הוצאות מימון כבדות יותר.

הדו"חות הכספיים לשנת 2021 פורסמו במרץ 2022, לאחר שהחברה כבר הונפקה בבורסה ביולי 2021. במסגרת התשקיף שהגישה החברה, וברוד־שואו שקיימה מול מוסדיים, הציגה בי־קיור לייזר את תוצאותיה עד לשנה המלאה 2020. אולם היא גם סיפקה, באופן וולונטרי, את הנתונים הנוגעים להכנסות שלה מהפעילות בבריטניה ברבעון הראשון של 2021. לפי החברה, אלו הסתכמו ב־6 מיליון שקל. לפי מכתב הרשות, במחצית הראשונה של 2021 ההכנסות הכוללות של החברה היו נמוכות ב־4.25 מיליון שקל מאלו שדווחו. כאמור, המקור לטעות היה הפעילות בבריטניה.

בי־קיור הפכה לחברה ציבורית ביולי 2021. היא גייסה מהציבור 108 מיליון שקל, לפי שווי של 513 מיליון שקל אחרי הכסף. ההנפקה כללה גם הצעת מכר של בעל השליטה מיכאל שלוסר (73.9%) בהיקף של 16.5 מיליון שקל. זמן קצר לאחר ההנפקה רכש שלוסר וילה מפוארת בקיסריה.

מאז, הכיוון של המניה היה אחד – למטה. כיום החברה נסחרת לפי שווי של 31 מיליון שקל, תוך שהיא מספקת שורה ארוכה של שערוריות. ביוני 2023 עזב שלוסר את תפקיד היו"ר, על רקע מידע שהסתיר מהדירקטוריון. בפברואר 2022 הוא קיבל מייל מהיצרן הסיני של בי־קיור, שבו הודיע לו האחרון שרק לשני דגמים של החברה יש אישור רגולטורי מלא להימכר באירופה. שלוסר לא עדכן את הדירקטוריון והדבר התגלה רק בסמוך לפרישתו, כשהרשויות בהונגריה לא אישרו להכניס משלוח של 12 מכשירים למדינה משום שלא עמדו בתקן. בשל אי היידוע, החברה לא דיווחה על כך למשקיעים ונפתח נגדה הליך אכיפה מינהלי ברשות ני"ע.

כמו כן, בשנה שעברה פיטר דירקטוריון החברה את המנכ"ל רום אליעז, לאחר ארבעה חודשים בלבד בתפקיד, בטענה לאי־התאמה. שלוסר והדירקטוריון טענו שאליעז עשה שימוש בכרטיסי האשראי של החברה לצרכיו האישיים. אליעז, מנגד, הגיש תביעה על 4.4 מיליון שקל ובה טען שמשפחת שלוסר נהגה בחברה הציבורית כאילו היא "מגרש המשחקים הפרטי שלה", תוך הפרת חובת האמונים לחברה ולבעלי המניות.

הדו"חות האחרונים שפרסמה החברה הם אלו של המחצית הראשונה של 2023, בהיותה תאגיד קטן שלא מחוייב לפרסם דו"חות מדי רבעון, אלא פעמיים בשנה. הכנסות החברה במחצית הזו עמדו על 16 מיליון שקל, זאת בהשוואה להכנסות של 59.7 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2022. ההפסד הצטמצמם ועמד על 9.3 מיליון שקל, לעומד הפסד של 25.3 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2022.

מי ששימש כמשרד רואה החשבון המבקר של אריקה בי־קיור לייזר היא פירמת ארנסט אנד יאנג (EY).

מאריקה בי־קיור לייזר נמסר כי הטעויות המדוברות נבעו "מכשל תפעולי בממשקים בין מערכת הגבייה למערכת הפיננסית של חברת הבת האנגלית".

תגיות