אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
כלל תממש מוקדם את האופציות למניות אאורה ותקבל אופציות חדשות כלל ביטוח | צילום: אוראל כהן

כלל תממש מוקדם את האופציות למניות אאורה ותקבל אופציות חדשות

חברת הביטוח תהנה מפער של 54% בין מחיר המימוש הנמוך ומחיר המניה שזינק בחודשים האחרונים, אאורה תקבל 27 מיליון שקל שיאפשרו את הגדלת ההון העצמי שנדרש לקידום הפרויקטים שלה בנדל"ן

26.02.2024, 20:11 | אמיר פרגר

הזינוק במניית אאורה הכניס את האופציות של כלל עמוק בתוך הכסף, היא תממש אותן מוקדם ותקבל בתמורה חבילת אופציות נוספת.

כלל תשלם 27.4 מיליון שקל במימוש 3.2 מיליון אופציות (1.2% ממניות אאורה) שאאורה הקצתה לה באוגוסט במחיר מימוש של 8.5 שקל לכל אופציה. מניית אאורה נסחרת כיום במחיר של 13.1 שקל למניה, שגבוה ב-54% ממחיר המימוש, כך שהאופציות של כלל מצויות עמוק בתוך הכסף, ושווי המניות שתקבל בסיום המהלך עומד על 42 מיליון שקל (נכון לשער מניית אאורה כיום).

באוגוסט, אז הקצתה אאורה את האופציות לכלל, מועד המימוש האחרון שנקבע להן היה יולי 2025. הסכמתה של כלל לבצע מימוש מוקדם שלהן כעת, אפשרה לה לקבל מאאורה הקצאת אופציות נוספת של 3.2 מיליון אופציות, הפעם במחיר מימוש של 15 שקל לכל אופציה, שגבוה ב-15% ממחיר המניה. כשאת מנת האופציות החדשה תוכל לממש גם כן עד ליולי 2025.

עבור כלל מדובר במימוש אופציות ברווח תוך העמקת החזקתה בחברה ואפשרות למימוש נוסף בהמשך. עבור אאורה מימוש האופציות מאפשר את הרחבת ההון העצמי של החברה. מהלך שיסייע לה בהמשך קידום פרויקטים בפיתוח בתחומי פעילותה.

מהלכה האחרון של כלל דומה למהלך אחר שלה שאותו ביצעה בדצמבר. אז הקצתה לה אאורה 2.5 מיליון אופציות חדשות בתמורה למימוש מוקדם של אופציות שקיבלה בחודש יולי והיו ניתנות למימוש עד ליוני הקרוב. מחיר המימוש של האופציות החדשות שהוקצו נקבע על 12 שקל לאופציה, שהיה אז גבוה ב-27% ממחיר המניה באותה העת, אך כעת, חודשיים וחצי מאוחר יותר, האופציות כבר מצויות בתוך הכסף ומחיר מימושן נמוך ממחיר המניה.

אאורה, שבשליטת יעקב אטרקצ'י (49%), עוסקת בתחום הייזום למגורים ומתמקדת בפרויקטים של התחדשות עירונית. התמקדותה בתחום זה, בהיקף פעילות רחב, והימנעותה מרכישת קרקעות במחירים גבוהים תוך השענות על מינוף גבוה לשם כך, הובילה לגישה חיובית של המשקיעים כלפיה, שהתבטאה בזינוק של 161% במחיר מניית החברה ב-12 החודשים האחרונים, כך ששווי השוק של החברה נמצא כיום ברמת שיא של 3.6 מיליארד שקל.

הגופים המוסדיים הם בין הנהנים מזינוק זה. הגדולים בהם הם מנורה שמחזיקה ב-11% ממניות החברה, כלל שמחזיקה ב-10% ומור שמחזיקה ב-5%. כשאלה, ביחד עם מגדל, אף העלו את החזקותיהם בחברה בשנה האחרונה.

בדצמבר היה זה בית ההשקעות מור שמימש ביחד עם כלל אופציות למניות החברה והפך לבעל עניין בה. בספטמבר הקצתה אאורה למגדל 5.6 מיליון מניות (2% מהון המניות של החברה) במחיר של 7.5 שקל למניה (בהנחה של 5% ממחיר השוק) ובתמורה ל-42 מיליון שקל. כשבאוגוסט הקצתה אאורה לכלל, בנוסף לאופציות, גם 6.5 מיליון מניות (2.5% מהן המניות של החברה) במחיר של 7.55 מיליון שקל (הנחה של 6% ממחיר השוק), ובתמורה ל-49 מיליון שקל.

הפניקס נקטה במהלך אחר עם אאורה כשהתקשרה עימה באפריל בהשקעה של 600 – 350 מיליון שקל בפרויקטים שאאורה מקימה ותהפוך לשותפה בהם בתמורה לנתח מהרווחים העתידיים מהם.

לאאורה 15 פרויקטים בשלבי ביצוע ושיווק, ובהם 3,658 דירות. נכון לסוף ספטמבר 1,638 דירות נמכרו בהסכמים מחייבים והיתר הן בפרויקטים שבנייתם אמורה להסתיים מ-2024 ואילך. למרות שהחברה מתהדרת בפריסה ארצית הרי שכל הפרויקטים הפעילים השנה נמצאים באזור הביקוש, ובפריפריה שלו: תל אביב, רמת השרון, קרית אונו, רמת גן, גבעתיים, חולון, לוד, וחדרה.

במהלך 2023, בה נרשמה האטה בשוק הנדל"ן למגורים, מכרה אאורה 252 יח"ד מהן 66 ברבעון הרביעי, כבר בתוך המלחמה. זאת, לעומת 525 יח"ד ו-553 יח"ד שמכרה ב-2022 וב-2021 בהתאמה.

בתשעת החודשים הראשונים של 2023 נהנתה אאורה מצמיחה של 18% בהכנסות ממכירת דירות לסך של 764 מיליון שקל ומעלייה של 15% ברווח הגולמי ל-123 מיליון שקל. אולם ירידה ברווח משערוכי נדל"ן ביחד עם העובדה שבתקופה המקבילה ב-2022 נהנתה מרווח חד פעמי כתוצאה מעלייה לשליטה בחברה בת, הובילו לירידה של 32% ברווח הנקי ל-75 מיליון שקל.

תגיות