אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
לוין עוקף את הלשכה: מציע לקצר את תקופת ההתמחות של עורכי הדין יריב לוין | צילום: שלו שלום

לוין עוקף את הלשכה: מציע לקצר את תקופת ההתמחות של עורכי הדין

תזכיר חוק שפרסם שר המשפטים מציע כי תקופת ההתמחות של מי שהחלו אותה בספטמבר 2023 - תקוצר לשנה בלבד, לעומת שנה וחצי כיום; כמו כן נקבע כי תוגדל מכסת ימי ההיעדרות של מתמחים שהם בני משפחה של חללים או חטופים

07.12.2023, 19:58 | עמיר קורץ

בצל המלחמה, תזכיר חוק שאישר שר המשפטים יריב לוין להפיץ להערות הציבור, מבקש לקצר את תקופת ההתמחות של עורכי דין, שעומדת כיום על שנה וחצי. לפי ההצעה, מי שהתחילו את ההתמחות בין אפריל לסוף אוגוסט 2023 - יסיימו אותה בסוף אוגוסט 2024; מי שהחלו את ההתמחות מספטמבר ואילך - יסיימו אותה כעבור שנה. תוקף הוראת החוק יהיה עד 2025.

במקביל מבקש תזכיר החוק להרחיב את הנסיבות שבעטין יכול מתמחה להיעדר בתקופת התמחותו מבלי שהיעדרות זו תפגע ברציפות ההתמחות שלו. כיום כללי לשכת עורכי הדין מאפשרים היעדרות של עד 30 יום, כאשר ימי היעדרות נוספים גוררים את הארכת ההתמחות. בתזכיר מוצע להגדיל את מכסת ימי ההיעדרות המותרים לקבוצות אוכלוסייה שונות, שהושפעו באופן ישיר מהמלחמה, למשל מתמחים שפונו מביתם ובני משפחה של חטופים.

מדובר בהצעת חוק ממשלתית שמקדם לוין "מעל הראש" של לשכת עורכי הדין וללא תיאום עמה. בלשכה - שבדרך כלל מבקשת להימנע מהצפת השוק בעורכי דין - נדהמו הערב לשמוע על תזכיר החוק, כאשר כאמור לא נעשתה אליהם קודם לכן כל פנייה מצד לוין או לשכתו, כמו גם מצד גורמי מקצוע נוספים במשרד המשפטים.

עם זאת, תזכיר החוק כולל בין השאר את יוזמת החקיקה שקידמה לשכת עורכי הדין, אשר ביקשה להגדיל את מכסת ימי ההיעדרות המותרים בהוראת שעה, כפי שפורסם השבוע לראשונה בכלכליסט, אלא שתזכיר החוק הנוכחי מציע הצעה שונה גם בסוגייה זו, ומרחיבה יותר.

בדברי ההסבר לתזכיר החוק נכתב כי "מתמחים נאלצו להיעדר ממקום התמחותם, בשל נסיבות הקשורות למלחמה, ובתוך כך - נוכח גיוסם למילואים, יציאתם לחל"ת, בשל כך שמקום מגוריהם או מקום העבודה שלהם מצוי ביישובים בדרום או בצפון אשר פונו, היעדרויות מאמנים וכיוצא בזה", וכי על מנת להתחשב בקשיים, מוצע בחוק לתת מענה לקבוצה שהחלה את התמחותה בספטמבר 2023, "ולאפשר להזרים לשוק עורכי דין". בנוסף, מוצע בתזכיר החוק "להכיר בתקופות היעדרות מסיבות הקשורות למלחמה, ככאלה שאינן פוגעות ברציפות ההתמחות".

התזכיר מבקש לקבוע הוראת מעבר לפיה מי שהחל התמחות בתקופה שבין 1 באפריל ל-31 באוגוסט 2023 יסיים אותה ב-31 באוגוסט 2024 . מי שהחל את התמחותו בספטמבר ואילך - ייהנה מקיצור של חצי שנה בהתמחות, שתימשך שנה בלבד. עוד מוצע כי תוקף הוראת השעה יהיה החל ממועד פרסום החוק ועד לסוף 2025.

בנוסף, כאמור, מבקש תזכיר החוק להגדיל את מכסת ימי ההיעדרות המותרים באופן שרציפות ההתמחות לא תיפגע, בתקופה שבין 7 באוקטובר 2023 ל-7 בינואר 2024. זאת בהתייחס לקבוצות אוכלוסייה שונות המפורטות בהצעת החוק, למשל בני משפחות של חטופים, נעדרים, חללי צה"ל וכו', מתמחים הגרים ביישובים שפונו, מתמחים שהוצאו לחל"ת בשל פעולות המלחמה ועוד. ההצעה לא נוקבת במספר החדש של מכסת ימי ההיעדרות.

התזכיר מבקש לקבוע שכאשר הסיבה להיעדרות קשורה בזיקה למלחמה ולפעולות האיבה, ההיעדרות לא תפגע ברציפות ההתמחות ובאפשרות לסיימה במועד - "כל זאת, על מנת שלא לפגוע במתמחים, אשר נעדרו מסיבה הקשורה למלחמה ולפעולות האיבה. עניין זה משפיע כמובן גם על המשק, ויסייע לכלכלה, אשר תוכל להיעזר בשירותי אותם עורכי דין שהיו אמורים לסיים את התמחותם, אילולא המלחמה ופעולות האיבה".


תגיות