אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
תדיראן יוזמת העלאת שכר למנכ"ל ובעל השליטה ממרוד, ל-166 אלף שקל משה ממרוד מנכ"ל ובעל השליטה בתדיראן עבודה ראשונה | צילום : סיון פרג'

תדיראן יוזמת העלאת שכר למנכ"ל ובעל השליטה ממרוד, ל-166 אלף שקל

החברה מבקשת מבעלי המניות לאשר העלאה של 15% בדמי הניהול החודשיים שמקבל ממרוד; עלות השכר השנתית תגדל בהתאם, מ-1.74 ל-2 מיליון שקל

13.07.2021, 15:26 | אורנה יפת

שכרו של משה ממרוד, מנכ"ל תדיראן ובעל השליטה בחברה, יגדל בכ-15%. החברה מבקשת מאסיפת בעלי המניות לאשר את עדכון דמי הניהול החודשיים של ממרוד מ-144 אלף שקל ל-166 אלף שקל בחודש. 

במונחי עלות שכר לחברה, כיום עלות השכר השנתית של המנכ"ל עומדת על 1.74 מיליון שקל ולאחר אישור התגמול החדש עלות שכרו תעלה ל-2 מיליון שקל. 

קראו עוד בכלכליסט:


ועדת הביקורת נימקה את ההחלטה בכך שפעילות החברה צמחה משמעותית וחלו התפתחות וגידול משמעותיים בתוצאות הכספיות ובשווי השוק של החברה. במקביל, חלה התפתחות במורכבות ניהול עסקי החברה, בין היתר, לאור כניסת החברה לתחומי פעילות חדשים ולשווקים חדשים, והתחזק הצורך בשימור וגיוס נושאי משרה מיומנים בעלי מומחיות ומקצועיות בתחומי פעילותה של החברה, "וביתר שאת בצורך לשמר מנכ"ל אשר ידע להוביל את החברה באתגרים החדשים אשר צופים לה בעתיד, וזאת על ידי יצירת תמריצים כלכליים אשר יהיו מותאמים לגודלה ומעמדה של החברה וכן ליעדיה האסטרטגיים". 

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מצאו כי מדיניות התגמול הנוכחית אינה מביאה בחשבון את ההתפתחויות הללו ואינה מותאמת ליעדי החברה. 

"השיקולים שהנחו את חברי ועדת הביקורת (בשבתה גם כוועדת תגמול) ודירקטוריון החברה בהחלטתם לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת הינם קידום מטרות החברה, תוכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, יצירת תמריצים ראויים למנכ"ל החברה, לרבות מנכ"ל חברה שהינו בעל השליטה או קרובו, בהתחשב, בין היתר, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה, גודל החברה ואופי פעילותה בדגש על בחינת תרומתו של מנכ"ל החברה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידיו של מנכ"ל החברה ותחום אחריותו, תוך יצירת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים", ציינה החברה בזימון לאסיפה.משה ממרוד , צילום: עמית שעל משה ממרוד | צילום: עמית שעל משה ממרוד , צילום: עמית שעל


תגיות