אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
ייבאתם לארץ רכב ביבוא אישי והמכס דרש בעדו תוספת מס?  יש מה לעשות בנדון עו"ד יעקב דהן | צילום: אוראל כהן

ייבאתם לארץ רכב ביבוא אישי והמכס דרש בעדו תוספת מס? יש מה לעשות בנדון

מעטים מתושבי ישראל ו/או עולים חדשים, מממשים את זכותם לייבא רכב מחוץ לארץ ביבוא אישי, למרות האפשרות לעשות זאת. הסיבה נעוצה בתהליך המורכב והמסובך הרצוף בביורוקרטיה אשר דורש הרבה מעבר למילוי טפסים

14.12.2022, 15:51 | יעקב דהן, בשיתוף dun's 100

באשר לתושב ישראל, על מנת לממש זכותו בכפוף להוראות החוק שלעיל, עליו לוודא בין היתר, כי הרכב אושר לייבוא על ידי משרד התחבורה. הרכב חדש או משומש, וטרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצורו. היבואנים רשאים לייבא כלי רכב אחד בפרק זמן של 12 חודשים. לתשומת לבכם: ניתן לשחרר רכב, רק לאחר שנתקבל אישור בכתב או רישיון ייבוא ממחלקת התקינה במשרד התחבורה. ויודגש, כי על הרכב להישאר בבעלותו של היבואן במהלך השנה הראשונה.

בשונה מתושב ישראלי, עולים חדשים המייבאים רכב לישראל זכאים להטבות מסוימות. ביניהם, ראשית, הם זכאים למיסוי נמוך, כלומר, הם מקבלים פטור מתשלום מס קנייה אולם הם חייבים בתשלום מכס מופחת בשיעור של כ- 50 אחוז בתוספת מע"מ לרכב חדש, באשר לרכב משומש יש הפחתה במכס. שנית, לעולים חדשים אין הגבלת גיל לרכב.

לאחרונה, הגיע למשרדנו מקרה של לקוחה עולה חדשה שייבאה רכב יוקרה בשווי של כ-1,200,000 ש"ח ביבוא אישי, והינה בעלת זכאות להטבות במס יבוא רכב מחו"ל כאמור, אשר במועד שחרור הרכב, הודיע בית המכס, כי פסל את ערך הרכב שהוצהר באופן חד צדדי, זאת בניגוד להוראת סעיף 133ח לפקודת המכס, הדן בחובה המוטלת על מנהל המכס למסור ליבואן מידע אודות שיטת הערכת הטובין אשר ננקטה לגביו.

נוכח האמור, הגישה הלקוחה ערר לבית המכס באמצעות משרדנו המתמחה בתחום המכס, במסגרתו טענה, כי היא עולה חדשה ואדם פרטי, אשר ביקשה לייבא ארצה, ביבוא אישי, רכב נוסעים פרטי לשימושה האישי, וזאת בהתאם להוראות צו יבוא חופשי.

כאמור, הסעיף מטיל חובה על רשויות המכס להודיע בכתב ליבואן על ערך הטובין אשר נקבע על ידי המכס ועל שיטת הערכת הטובין אשר לפיה חושב ערך הטובין, ובכלל זה לפרט את בסיס ואופן החישוב. כידוע, חובה זו חלה על רשויות המכס גם כאשר אין דרישה מצד היבואן לקבלת המידע האמור.

בענייננו, כל שקיבלה מרשתנו לידיה הוא טופס קביעת ערך לאקוני, אשר אינו מפרט דבר, מלבד קביעה כי ערכו של הרכב גבוה יותר ממה שהוצהר– וכפועל יוצא, קובע דרישה של תשלום מסי יבוא בסכומי עתק, וזאת מבלי שצורפו לו הסברים הנדרשים על פי החוק. כאשר יוזכר, כי הסכום הנדרש שולם זה מכבר, תחת מחאה, על מנת להביא לשחרור הרכב מחזקת בית המכס.

לאחר שחרור הרכב, נערכה הערכת שמאי מטעם יצחק לוי, אשר לנוכח תוצאותיה, מרשתנו קיבלה אישור בדיעבד על כך כי המחיר ששילמה על רכבה היה סביר.

עו"ד יעקב דהן, צילום: אוראל כהן עו"ד יעקב דהן | צילום: אוראל כהן עו"ד יעקב דהן, צילום: אוראל כהן


יצוין, כי סעיף 130 לפקודת המכס, קובע "מדרג" של שיטות לקביעת ערכם של טובין. הראשונה היא – "לפי ערך עסקה שבה נרכשו" (ס' 132). בנסיבות שבהן לא ניתן לקבוע את ערך הטובין על בסיס המחיר ששולם, אזי על פי תקנה 2(ג) לתקנות המכס יש לעשות כן על פי שיטות הערכה חלופיות, כקבוע בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס. הנה כי כן, בהליך של ייבוא אישי של כלי רכב ייקבע ערך הטובין, בראש ובראשונה, על בסיס "המחיר ששולם או שיש לשלמו" בעד הרכב.

עיננו הרואות, כי במקרה דנן, מדובר בהערכת חסר שבוצעה על ידי שמאי מטעם בית המכס, כאשר ההפרש שנמצא על ידו, לכאורה מתבסס על מחירי רכב בחו"ל, ואף ערך שערוך (לכאורה) מותאם למספר הק"מ שגמא הרכב דנן, לרבות נתוני רישום בעלים, אולם, הדבר אינו עומד בקנה אחד עם המסמכים שהעביר בית המכס למרשתנו, היות ולפיהם, השמאי ערך חישוב ממוצע ללא התחשבות לק"מ הרכב דנן ו/או לנתוניו הספציפיים, לרבות בלאי הכולל: סדקים בפנס, פגיעות בפח הרכב ובמכלולים הפנימיים בו אשר מרשתנו העבירה אסמכתאות לכך לבית המכס. כאשר לבטח היה על השמאי מטעם בית המכס לקחת רכיבים אלה בחשבון, כאשר נהיר, כי לא עשה כן.

דבר ידוע הוא, כי מחיריהם של כלי רכב משומשים בשוק הישראלי נקבע, ככלל, על ידי מחירוני הרכב. תנאי השוק אינם מאפשרים העלאת/הורדת מחירו של כלי רכב אל מעל/מתחת למחיר המחירון שלו, ובוודאי שלא בהיקפים המבטאים את סכומי המס אותם נדרשה לשלם מרשתנו (אותם בכל מקרה שילמה תחת מחאה על מנת לשחרר את רכבה כאמור).

משכך, בהתאם להוראות סעיף 5 לתקנות המכס, ביקשה מרשתנו באמצעות משרדנו לבטל את ההודעה דנן מטעם בית המכס, ולקבוע כי ערך הטובין שהוצהר על ידי מרשתנו הוא הערך הנכון, ובמקביל, להורות על השבת הכספים ששילמה מרשתנו תחת מחאה על מנת לשחרר את רכבה מבית המכס כאמור.

בית המכס לאחר עיון בטענות מרשתנו הנ"ל וטענות נוספות, קיבל את הערר, ביטל את הודעתו על חיוב נוסף במסים ואף השיב את הכספים בסך של מאות אלפי ש"ח ששולמו ביתר.

יובהר, כי כל מקרה הוא בעל נסיבות ונתונים משתנים, והוא נבחן ע"י הרשויות עפ"י הנסיבות הספציפיות של כל מקרה, ולכן מומלץ להתייעץ עם עו"ד בתחום המיסוי, על מנת להביא לתוצאה האופטימלית עבור הלקוח.

מאת יעקב דהן, עו"ד ורו"ח מייסד ומנהל יעקב דהן ושות' – עורכי דין

d&b – לדעת להחליט

תגיות