אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
יותר אנשים בסיכון לעוני בישראל מבכל האיחוד האירופי משפחה נזקקת | צילום: עמית מגל

יותר אנשים בסיכון לעוני בישראל מבכל האיחוד האירופי

שיעור הסיכון לעוני עומד על 25%, לעומת ממוצע האיחוד של 17%; פער ההכנסות בין החמישון העליון והתחתון בישראל עומד על פי 6.7 לעומת פי 5 בממוצע האיחוד; מצבנו גרוע אף ממצבן של ספרד, איטליה ויוון, שמובילות בעוני ובפערים

20.11.2023, 06:00 | שחר אילן

דו"ח של הלמ"ס קובע שפערי ההכנסות בישראל שעומדים על פי 6.7 בין החמישון העליון והתחתון גבוהים מאשר בכל מדינות האיחוד האירופי. גם שיעור הסיכון לעוני שעומד בישראל על יותר מ־25% גדול יותר מאשר בכל מדינה באיחוד. הנתונים מופיעים בדו"ח ה־14 בסדרת "פני החברה בישראל" שהתפרסם החודש. רוב הדו"ח עוסק בפערים בין יהודים וערבים בישראל, אבל אחד מפרקיו משווה את המצב החמור של העוני והפערים בישראל ביחס לאיחוד האירופי.

הדו"ח מדד את אי השוויון על פי הפער בין ההכנסה הממוצעת לנפש של חמישוני ההכנסה העליון והתחתון. בישראל ההכנסה של החמישון העליון ב־2021 היתה גבוהה פי 6.7 משל החמישון התחתון. זאת לעומת ממוצע איחוד של פי 5 בלבד ולעומת הפער הקטן ביותר של פי 3.4 בלבד בבלגיה. הבאות אחרי ישראל בנושא הפערים (והעוני) הן מדינות הים התיכון של האיחוד: ספרד (פי 6.2), איטליה (5.9) ויוון (5.8). מדד ג'יני לאי שוויון עמד בישראל ב־2021 על 0.36, הרבה יותר מממוצע האיחוד שעומד על 0.31 בלבד.

גם שיעורי הסיכון לחיות בעוני בישראל גבוהים מאשר בכל מדינות האיחוד האירופי, הן בבדיקת כלל האוכלוסייה והן בבדיקת קבוצות סיכון. אנשים שנמצאים בסיכון לעוני הם אלו שמרוויחים פחות מ־60% מהשכר החציוני - כלומר, גם שנמצאים מתחת לקו העוני (50% מהשכר החציוני) בהווה וגם אנשים שמעט מעליו ויוכלו להתדרדר מתחתיו. שיעור הסיכון להיות עני בישראל עומד על 25.3% לעומת ממוצע איחוד אירופי של 17%. הראשונה בשיעור הסיכון לעוני באיחוד האירופי היא ספרד (21.7%) ואחריה איטליה עם (20.1%).26.1% מהנשים בישראל היו ב־2021 בסיכון לעוני לעומת 17.6% ממוצע הסיכון לעוני של נשים באיחוד האירופי. גם במקרה זה הראשונה באיחוד היא ספרד ואחריה איטליה. ההנחה היא שהסיבה לפערים בין גברים לנשים באיחוד ובישראל היא כמות גדולה של משפחות חד הוריות שבראשן נשים החיות ממשכורת אחת. שיעור הסיכון לעוני של ילדים עומד על 30% בישראל לעומת 20% בלבד באיחוד האירופי. ספרד, שנתוניה הם הגרועים באיחוד, מתקרבת לישראל עם 29% ילדים בסיכון לעוני ואחריה לוקסמבורג עם 28%.

בתוך ישראל שיעור הסיכון לעוני בחברה הערבית עומד על 53% והוא גדול כמעט פי שלושה מאשר בחברה היהודית (18%). עוד כמה נתונים על הפערים בין החברה היהודית והערבית: שיעור הקטינים הערבים הבנים שנפתח להם תיק פלילי בשנת הלימודים 2020/21 עמד על 19 לאלף והיה יותר מכפול משיעורם בקרב היהודים (8 לאלף).

שיעור הרשומים במחלקות הרווחה ב־2021 בישראל בחברה הערבית היה 156 לאלף, שזה גבוה בכמעט 60% מהשיעור בחברה היהודית - 99 לאלף.

41.2% מהבוגרים הערבים (בני 25–69) לא סיימו תיכון, פי שלושה משיעורם בחברה היהודית (14.1%, נתוני 2020). הציון הפסיכומטרי הממוצע בחברה היהודית בשנת הלימודים 2021/2 עומד על 594 לעומת 514 בחברה הערבית (הציון הממוצע הכללי: 574), כלומר יש פער של 80 נקודות בין החברות ובהתאם בסיכויי הקבלה למוסדות אקדמיים.

תגיות