אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
רבעון המלחמה הקטין את תיק ההלוואות של מקס ב-200 מיליון שקל מטה חברת כרטיסי האשראי MAX | צילום: אוראל כהן

רבעון המלחמה הקטין את תיק ההלוואות של מקס ב-200 מיליון שקל

חברת כרטיסי האשראי סיכמה את שנת 2023 עם תיק הלוואות בהיקף 9.2 מיליארד שקל, והציגה ירידה בתיק בפעם הראשונה מאז 2020 - בתקופת הקורונה; החברה הנפיקה 183 אלף כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים ב-2023, ולחברה יש 1.3 מיליון כרטיסים לא בנקאיים

12.03.2024, 14:21 | אלמוג עזר

המלחמה הורידה את היקף ההלוואות במקס והקטינה את הרווח הנקי של החברה.

הדוח השנתי של חברת כרטיסי האשראי שפורסם היום (ג') הראה שהיקף תיק ההלוואות של מקס ללקוחותיה הסתכם ב-9.2 מיליארד שקל בסוף שנת 2023 לעומת 9.4 מיליארד שקל בסוף הרבעון השלישי של השנה, ירידה של 2%.

מדובר ברבעון הראשון מאז התפרצות נגיף הקורונה שבו ירדה מקס בהיקף ההלוואות אותן היא מעניקה ללקוחות, כלומר מאז הרבעון השני של 2020. סך הכול תיק האשראי צמח ב-840 מיליון שקל מתחילת השנה.

הריבית הממוצעת על הלוואות בריבית משתנה של מקס עומדת היום על 9.5% לעומת ריבית של 10.05% בסוף הרבעון הקודם. הירידה הממוצעת בחצי אחוז נרשמה לאחר עלייה מתמשכת בשיעור הריבית על הלוואות בכרטיסי אשראי שעלו משיעור ממוצע של פחות מ-9% ב-2022 לממוצע שקרוב יותר ל-10% בשנת 2023.

בעקבות עליית הריבית לאורך 2023 נתח ההכנסות מהלוואות בריבית במקס מסך ההכנסות של החברה גדל ל-34% ב-2023 לעומת 31% ב-2022.

הכנסות מקס צמחו ב-16% ב-2023 והסתכמו ב-2.1 מיליארד שקל, כאשר מתוכם 1.32 מיליארד שקל הם הכנסות מעסקאות אשראי ו-783 מיליון שקל מהכנסות מריבית במתן הלוואות.

ברבעון הרביעי של 2023 הכנסות מקס נותרו ללא שינוי לעומת הרבעון המקביל ב-2022 והסתכמו ב-495 מיליון שקל. בעקבות הירידה בשימוש בכרטיסי אשראי ברבעון הרביעי, ירדו ההכנסות מהכרטיסים ב-9.5% והסתכמו ב-296 מיליון שקל. ההכנסות מריבית איזנו את הירידה מכרטיסי אשראי וטיפסו ב-17% ל-196 מיליון שקל.

למרות העלייה בהכנסות ב-2023, מקס רשמה ירידה ברווחים.

הרווח הנקי ב-2023 נחלש ב-12% ל-218 מיליון שקל, וברבעון הרביעי נחתך הרווח ב-40% ל-39 מיליון שקל. בהתאם, התשואה להון של מקס, שנמדדת כיחס בין רווחים להון עצמי, עומדת על 12.4% ב-2023, לעומת 16.2% ב-2022.

הירידה ברווח הנקי במקס נבעה בין היתר מעלייה בהוצאות בגין הפסדי אשראי שעלו ל-246 מיליון שקל לעומת 77 מיליון שקל ב-2022.

העלייה בהוצאות להפסדי אשראי נבעה בעיקר מעלייה במחיקות של חובות לקוחות וכן מהגדלת ההפרשה הקבוצתית בגין סיכון האשראי הפוטנציאלי של הלקוחות הנובע ממצב המלחמה. בנוסף, החברה גם שינתה את השיטה למדידת הסיכון שהצריך הפרשה גדולה יותר. שיעור ההפרשה מתיק החייבים של החברה עומד על 2.65% לעומת 1.94%.

למרות הירידה בהיקפי האשראי, מקס היא עדיין חברה בצמיחה. החברה הנפיקה 183 אלף כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים בשנת 2023, זאת לעומת 220 אלף כרטיסים בשנה שלפניה. בסה״כ לחברה יש 1.3 מיליון כרטיסים לא בנקאיים. בסך הכול נכון לסוף שנת 2023 החברה בעלת 2.9 מיליון כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים (כלומר כאלו שהנפיקה לבד ולא דרך בנק), לעומת 2.7 מיליון כרטיסים ב-2022.

עלות שכרו של מנכ"ל מקס רון פאינרו הסתכמה ב-6.975 מיליון שקל, לעומת 4.561 מיליון שקל ב-2022.


תגיות